fbpx
Home » ไชยา

Tag : ไชยา

ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โบราณสถานวัดแก้ว

โบราณสถานวัดหลง จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ โบราณสถานวัดแก้วในปัจจุบัน เหลือเพียงส่วนฐานซ้อนลดหลั่นกัน 2 ชั้น เนื่องจากอิฐส่วนบนถูกรื้อไปสร้างกำแพงแก้วในคราวบูรณะวัดพระบรมธาตุไชยา ลักษณะผังของอาคารเป็นผังแบบกากบาท มีการทำบันไดทางขึ้นทั้งสี่ด้าน โดยบันไดทางด้านทิศตะวันออกจะเป็นทางขึ้นสู่ห้องครรภคฤหะ ฐานชั้นล่างสุดสามารถเดินประทักษิณได้โดยรอบ ลักษณะดังกล่าวอาจแสดงถึงความสัมพันธ์กับจันทิในศิลปะชวาภาคกลาง เช่น จันทิกะละสัน ซึ่งอาจเป็นอิทธิพลจากศิลปะอินเดียที่เข้ามาในเอเชียอาคเนย์ ที่แต่ละด้านของฐานตกแต่งด้วยอาคารจำลอง
พระพุทธรูปปางมารวิชัยภายในคูหาโบราณสถานวัดแก้ว ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี

พระพุทธรูปปางมารวิชัยภายในคูหาโบราณสถานวัดแก้ว จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ ภายในคูหาโบราณสถานวัดแก้วพบกลุ่มพระพุทธรูปประธาน ทั้งหมดล้วนแต่เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย พระประธานขนาดใหญ่ด้านหลังก่ออิฐฉาบปูน สภาพในปัจจุบันชำรุดเสียหายอย่างมาก ถัดมาด้านหน้ามีกลุ่มพระพุทธรูปหินทรายจำนวน 3 องค์ ทุกองค์ส่วนพระเศียรหักหายไปแล้วและมีพุทธลักษณะเหมือนกัน เป็นพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิราบ ครองจีวรห่มเฉียง เรียบ บางแนบพระวรกาย ชายสังฆาฏิเป็นแผ่นใหญ่ อยู่ตรงกลางพระวรกาย
ผนังด้านนอกโบราณสถานวัดแก้ว ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี

ผนังด้านนอกโบราณสถานวัดแก้ว จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ การประดับผนังอาคารด้านนอกของโบราณสถานวัดแก้ว ที่มุมของอาคารมีการตกแต่งด้วยเสาติดผนังแบบมีการเซาะร่องตรงกลาง ลักษณะดังกล่าวคล้ายคลึงกับโบราณสถานในศิลปะชวาภาคกลาง นอกจากนี้ที่เสาบริเวณมุขประตูทั้งสี่ด้านมีอาคารจำลองสูงเกือบถึงบัวหัวเสาของเรือนธาตุ ลักษณะอาคารจำลองส่วนเรือนธาตุเป็นกรอบสี่เหลี่ยมด้านบนเป็นรูปกูฑุขนาดใหญ่ โดยทับซ้อนลดหลั่นกัน 2 ชั้น กรอบประตูด้านหน้ามีเสาประดับกรอบประตูก่อด้วยอิฐ เป็นเสากลม มีแนววงแหวนคั่นเป็นจังหวะการประดับ จากการประดับอาคารจำลองและเสาประดับกรอบประตูนี้มีความคล้ายคลึงกับปราสาทในศิลปะเขมรสมัยก่อนเมืองพระนคร กำหนดอายุอยู่ในช่วงราวพุทธศตวรรษที่ 14-15
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โบราณสถานวัดแก้ว

โบราณสถานวัดแก้ว จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ โบราณสถานวัดแก้วในปัจจุบัน ส่วนฐานชั้นล่างสุดเป็นฐานในผังสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ มีบันไดทางขึ้นทางด้านทิศตะวันออกและตะวันตก ตัวปราสาทเป็นปราสาทหลังเดียว อยู่ในผังสี่เหลี่ยม มีการยกเก็จออกมาทั้งสี่ด้านทำเป็นมุขยื่นออกมาภายในทำเป็นห้องจรนำ ยกเว้นห้องด้านทิศตะวันออก มีการทำเป็นห้องคูหาไว้ภายใน ฐานปราสาทเป็นฐานบัววลัย ที่ตัวเรือนธาตุมีการทำเสาติดผนัง โดยตัวเสามีการเซาะเป็นร่อง ส่วนชั้นหลังคาด้านบนพังทลายลงหมดแล้ว กำหนดอายุอยู่ในช่วงราวพุทธศตวรรษที่ 14-15
ตุ้มหู ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี

ตุ้มหู จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ ตุ้มหูมีลักษณะเป็นแผ่นรูปวงกลม ตรงกลางมีรู กรอบด้านนอกมีตุ่มปลายแหลมยื่นออกมา 3 ตุ่ม กำหนดอายุอยู่ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ตุ้มหูดังกล่าวนี้มีการพบกระจายอยู่ทั่วไปตามแหล่งโบราณคดีในเขตพื้นที่เอเชียตะออกเฉียงใต้ เช่น วัฒนธรรมซาหวิ่นห์ (Sa Huỳnh Culture) บริเวณจังหวัดกว่างไน๋ (Quang
พระพุทธรูปประทับยืน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี

พระพุทธรูปประทับยืน จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ พระพุทธรูปประทับยืนตรง ส่วนของพระเศียรและพระหัตถ์ทั้งสองข้างหักหายไป สันนิษฐานว่าน่าจะแสดงวิตรรกมุทรา 2 พระหัตถ์ ครองจีวรห่มคลุม เรียบ บางแนบพระวรกาย ชายจีวรที่ตกลงมาจากข้อพระกรด้านล่างหน้าพระชงค์โค้งเป็นรูปตัว U ระหว่างข้อพระบาทรวมทั้งระหว่างชายจีวรกับฐานบัวมีแผ่นหินเชื่อมต่อกันไว้ ตามลักษณะที่นิยมมาก่อนแล้วในพระพุทธรูปศิลปะคุปตะของอินเดีย ลักษณะดังกล่าวน่าจะมีอายุอยู่ในช่วงราวพุทธศตวรรษที่ 13-15
ชิ้นส่วนธรรมจักร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี

ชิ้นส่วนธรรมจักร จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ ชิ้นส่วนธรรมจักร เหลือเฉพาะส่วนกงล้อและกำ ภายในกงสลักลายกระหนกผักกูดสลับกับลายพรรณพฤกษา ถัดออกไปมีลายเปลวไฟ น่าจะมีอายุอยู่ในช่วงราวพุทธศตวรรษที่ 13-15 ประติมานวิทยา/ประวัติ พบที่ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี การพบชิ้นส่วนธรรมจักรในบริเวณภาคใต้นี้ อาจแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับเมืองในวัฒนธรรมทวารวดีบริเวณภาคกลางของประเทศไทย ซึ่งนิยมการสลักธรรมจักรอย่างมาก อย่างเช่น
พระพิมพ์อัษฏมหาโพธิสัตว์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี

พระพิมพ์อัษฏมหาโพธิสัตว์ จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ พระพิมพ์อัษฏมหาโพธิสัตว์นี้ ตรงกลางภาพเป็นรูปบุคคลแสดงธรรมจักรมุทรา ประทับนั่งขัดสมาธิเพชรบนฐานดอกบัว ด้านหลังมีผนักบัลลังก์ ที่ขนาบข้างด้วยสถูปน่าจะหมายถึงพระพุทธเจ้า โดยรอบเป็นรูปพระโพธิสัตว์อีก 8 พระองค์ ลักษณะของพระพิมพ์ดังกล่าวคล้ายคลึงกับพระพิมพ์ในศิลปะปาละของอินเดีย น่าจะมีอายุอยู่ในช่วงราวพุทธศตวรรษที่ 13-15 ประติมานวิทยา/ประวัติ พบที่จังหวัดตรัง ตรงกลางภาพเป็นรูปพระพุทธเจ้าแสดงธรรมจักรมุทรา
พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร 4 กร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี

พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร 4 กร จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ ประติมากรรมรูปบุคคล ส่วนพระเศียรหายไปแล้ว สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร 4 กร พบที่ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีลักษณะคือ บริเวณพระอังสามีเส้นพระเกศาบิดเป็นเกลียว ทรงกรองศอเป็นแบบเพชรพลอย มีสายยัชโญปวีต ที่พระอังสาซ้ายมีชายผ้าพาดอยู่สลักรูปคล้ายกวาง ผ้านุ่งยาวจรดข้อพระบาทบางแนบพระวรกาย
พระพุทธรูปปางมารวิชัยสำริด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี

พระพุทธรูปปางมารวิชัยสำริด จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ พระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิเพชรบนฐานบัวคว่ำบัวหงายยกสูง ปางมารวิชัย พระวรกายอวบอ้วน พระพักตร์กลม ครองจีวรห่มเฉียง มีชายสังฆาฏิสั้นเหนือพระถัน แผ่คลี่เป็นริ้ว ภาพรวมเทียบได้กับพระพุทธสิหิงค์เมืองนครศรีธรรมราช หรือพระพุทธรูปศิลปะอยุธยา สกุลช่างนครศรีธรรมราช อายุราวพุทธศตวรรษที่ 21-22 ประติมานวิทยา

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!
X