fbpx
Home » ใบเสมา

Tag : ใบเสมา

ภาคกลาง สุพรรณบุรี

ใบเสมา วัดไทรย์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher
ใบเสมาสลักจากหินทราย ลักษณะคือ เป็นทรงเจว็ดสูง เอวเสมาคอดและสลักเป็นรูปหัวกนกตวัดขึ้น ยอดเสมาบานออกเล็กน้อย มีเส้นกรอบเดินรอบใบเสมา โดยประดับลายคล้ายลายกนก ด้านบนและล่างสลักเป็นลายดอกไม้ ตลรงกลางมีการสลักคล้ายเป็นอักษร
จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้ ใบเสมา วัดท้าวโคตร

ใบเสมา วัดท้าวโคตร จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ ราวพุทธศตวรรษที่ 21 – 22 โดยพิจารณาจากขนาดซึ่งเล็กกว่าสมัยอยุธยายุคต้น แต่ยังใหญ่สมัยอยุธยายุคปลาย และรัตนโกสินทร์ นอกจากนี้ ลวดลายดอกไม้ออกก้านขดที่ดูใกล้เคียงกับธรรมชาติก็เป็นที่นิยมในยุคดังกล่าวด้วย
จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้ ใบเสมา วัดเสมาชัย

ใบเสมา วัดเสมาชัย จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ เป็นใบเสมาหินชนวนขนาดย่อม ไม่มีลวดลายประดับ เทียบได้กับใบเสมาศิลปะอยุธยาในราวพุทธศตวรรษที่ 20-21
ภาคใต้ สงขลา ใบเสมาศิลา อุโบสถ วัดมัชฌิมาวาส

ใบเสมาศิลา อุโบสถ วัดมัชฌิมาวาส จ.สงขลา

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ อุโบสถวัดมัชฌิมาวาสมีการประดิษฐานเสมาศิลาทั้ง 8 ทิศ โดยใบเสมาเหล่านี้ประดิษฐานอยู่บนฐานศิลาไม่มีซุ้มประกอบ ลักษณะเช่นนี้มักเรียกกันว่า “เสมานั่งแท่น” ทั้งนี้ใบเสมาขนาดเล็กเป็นลักษณะสำคัญประการหนึ่งของใบเสมาสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น นอกจากนี้ สังเกตได้ว่า ลวดลายบนใบเสมาสลักค่อนข้างคร่าว ฐานด้านล่างมีลักษณะคล้ายฐานสิงห์ที่รองรับบัวคลุ่มอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งฐานชุดดังกล่าวดูผิดสัดส่วนที่นิยมตามระเบียบไทยประเพณี แสดงให้เห็นว่าช่างมิค่อยเข้าใจนัก อีกทั้งลักษณะเนื้อหินที่มีสีออกเทาอมเขียว
ชุมพร ภาคใต้ ใบเสมา วัดประเดิม

ใบเสมา วัดประเดิม จ.ชุมพร

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ ใบเสมาทำจากหินทรายสีแดงและสีส้ม มีลวดลายประดับเล็กน้อย มีทั้งที่เป็นเสมาปักบนดินและปักบนฐานอาคาร เป็นใบเสมาที่มีรูปแบบศิลปะในสมัยอยุธยา ราวพุทธศตวรรษที่ 23 ประติมานวิทยา “เสมา” หรือ “สีมา” มีความหมายถึงการรวมตัวหรือชุมนุมของสงฆ์ ใช้เป็นสัญลักษณ์ในการกำหนดพื้นที่สำหรับประกอบพิธีทางสังฆกรรมทางศาสนา
ภาคใต้ วัดโพธาราม สุราษฎร์ธานี ใบเสมาวัดโพธาราม

ใบเสมาวัดโพธาราม จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ ใบเสมามีขนาดเล็ก และประดิษฐานอยู่บนฐานสิงห์หนึ่งฐานที่รองรับบัวคลุ่มอีกชั้นหนึ่ง ลักษณะดังกล่าวปรากฏที่วัดอุบล ในจังหวัดเดียวกันด้วย ทั้งนี้ลักษณะการสร้างใบเสมาขนาดเล็กและประดิษฐานอยู่บนแท่น ปรากฏขึ้นครั้งแรกสมัยอยุธยาตอนปลาย
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ใบเสมา วัดเขาพระอานนท์

ใบเสมา วัดเขาพระอานนท์ จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ รอบพระอุโบสถทั้ง 8 ทิศ มีการประดิษฐานใบเสมาหินทรายแดงขนาดเล็กไม่มีการสลักลวดลายใดๆ ใบเสมาเหล่านี้มีฐานเอวขันซ้อนกัน 3 ชั้นรองรับอยู่ ทั้งนี้ใบเสมาขนาดเล็ก และการตั้งใบเสมาบนฐานสูงเริ่มนิยมตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย ประติมานวิทยา
ระยอง วัดโขด (ทิมธาราม)

ใบเสมา วัดโขดทิมธาราม อ.เมือง จ.ระยอง

admin
รูปแบบศิลปะ ใบเสมาหินขนาดเล็กสลักลวดลายพันธุ์พฤกษา ประติมานวิทยา
นครนายก วัดอัมพวัน

ใบเสมา วัดอัมพวัน อ.บ้านนา จ.นครนายก

admin
รูปแบบศิลปะ ใบเสมาสลักหินทราย มีลักษณะเป็นเสมานั่งแท่น คือตั้งอยู่บนฐานด้านบนมีลักษณะคล้ายหัวนาคคายวงโค้งออกมาเป็นกรอบ กึ่งกลางใบทำเป็นเส้นคาดประดับลายประจำยาม ประติมานวิทยา
นครนายก วัดอัมพวัน

ซ้มใบเสมา วัดอัมพวัน อ.บ้านนา จ.นครนายก

admin
รูปแบบศิลปะ ซุ้มเสมารูปทรงมณฑปยอดปราสาท เป็นลักษะซุ้มอาคารทรงเรือนซึ่งมักจะประดับส่วนยอดด้วยเจดีย์ ด้านในประดิษฐานใบเสมา มีการประดับเสาที่เสาเป็นลายประจำยาม ที่มุมชั้นหลังคาทั้ง 4 มุมทำเป็นรูปหัวพญานาค ส่วนยอดทำเป็นบัวคลุ่มเถาคล้ายยอดเจดีย์ทรงเครื่อง ประติมานวิทยา

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!
X