fbpx
Home » โคปุระ

Tag : โคปุระ

ปราสาทบ้านน้อย สระแก้ว

โคปุระ ปราสาทบ้านน้อย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

admin
รูปแบบศิลปะ – โคปุระอยู่ในผังกากบาทก่อด้วยศิลาแลง ประติมานวิทยา
ปราสาทสด๊กก๊อกธม สระแก้ว

หน้าบันโคปุระชั้นในทางด้านในทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ปราสาทสด๊กก๊อกธม อ.โคกสูง จ.สระแก้ว

admin
รูปแบบศิลปกรรม ส่วนหน้าบันของซุ้มประตูทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ชำรุดเสียหายไปแต่ยังหลงเหลือร่องรอยภาพสลักรูปม้าและขาของบุคคลในท่าทางต่อสู้กัน ระบุได้ว่าเป็นเรื่องพระกฤษณะปราบม้าเกศิน ทับหลังสลักลวดลายพันธุ์พฤกษาท่อนพวงมาลัยที่มีร่องรอยของภาพบุคคลบริเวณกลางทับหลังที่หลุดลอกไป ทับหลังจึงกำหนดอายุได้ราวพุทธศตวรรษที่17-18 ประติมานวิทยา พระกฤษณะเป็นอวตารหนึ่งของพระวิษณุในทศาวตารหรือที่เรียกกันว่านารายณ์สิบปาง ในปางที่ชื่อว่ากฤษณาวตาร อวตารชาติที่8ของพระวิษณุ โดยตอนพระกฤษณะปราบม้าเกศินเป็นตอนย่อยในกฤษณาวตารอีกที เรื่องราวมีอยู่ว่าพญากังสะเป็นอสูรที่ชั่วร้ายและประกาศห้ามผู้คนกระทำบูชาต่อพระวิษณุ พระวิษณุทอดพระเนตรความเดือดร้อนที่พญากังสะกระทำจึงอวตารลงไปปราบอสูรตนนี้ในนามพระกฤษณะ พญากังสะได้รับคำทำนายจากเทพธิดาว่าบัดนี้ผู้ที่สามารถสังหารพญากังสะได้ถือกำเนิดขึ้นแล้ว พญากังสะจึงต้องการจะสังหารเด็กที่มีพลังอำนาจที่จะสามารถสังหารตนได้ จึงส่งอสูรมาทำร้ายพระกฤษณะตั้งแต่ยังเยาว์หลายครั้งหลายหน
ปราสาทสด๊กก๊อกธม สระแก้ว

ซุ้มโคปุระระเบียงคดชั้นในด้านในทางทิศตะวันออก ปราสาทสด๊กก๊อกธม อ.โคกสูง จ.สระแก้ว

admin
รูปแบบศิลปกรรม ซุ้มโคปุระทางทิศตะวันออกชั้นในด้านในลวดลายสลักที่บริเวณซุ้มประตูเพียงเล็กน้อย เป็นลายพันธุ์พฤกษาแบบเขมรและลวดลายกรอบหน้าบันเป็นซุ้มโค้งเข้าโค้งออกที่เกิดจากการสลักเป็นขนดนาค หลงเหลือภาพสลักเล่าเรื่องเพียงทิศเดียวคือซุ้มประตูทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ประติมานวิทยา
ปราสาทสด๊กก๊อกธม สระแก้ว

หน้าบันโคปุระชั้นในทางด้านนอกทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ปราสาทสด๊กก๊อกธม อ.โคกสูง จ.สระแก้ว

admin
รูปแบบศิลปกรรม กรอบหน้าบันหลงเหลือลวดลายขนดนาคที่เป็นซุ้มโค้งเข้าโค้งออก และลวดลายกนกและพันธุ์พฤกษาแบบเขมร บริเวณตรงกลางหน้าบันเป็นลวดลายพันธุ์กนกพฤกษาที่ทำเป็นรูปทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ ทับหลังหลงเหลือลวดลายพันธุ์พฤกษาท่อนพวงมาลัยเพียงเล็กน้อย ประติมานวิทยา
ปราสาทสด๊กก๊อกธม สระแก้ว

ซุ้มโคปุระระเบียงคดชั้นนอกด้านในทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ปราสาทสด๊กก๊อกธม อ.โคกสูง จ.สระแก้ว

admin
รูปแบบศิลปกรรม บริเวณตรงกลางหน้าบันเป็นภาพสลักเล่าเรื่องที่หลงเหลือค่อนข้างครบถ้วน เป็นภาพเล่าเรื่องในศาสนาฮินดูไวษณพนิกาย ตอนวิษณุอนันตศายินปัทมนาภะ พระวิษณุประทับในท่านอนและมีดอกบัวที่บานออกมาเป็นพระพรหมผุดออกมาจากพระนาภี ภาพสลักเล่าเรื่องนี้อยู่บนลวดลายพันธุ์พฤกษาที่ทำเป็นรูปทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ ทับหลังหลงเหลือลวดลายสลักค่อนข้างชัดเจนเช่นกัน เป็นลวดลายพันธุ์พฤกษา ก้านขดและพวงมาลัย อุบะแบบศิลปะเขมร รูปสลักหน้ากาลตรงกลางทับหลังคายท่อนพวงมาลัยและมีบุคคลประทับอยู่บนหน้ากาลนั้นเป็นลวดลายที่นิยมในช่วงพุทธศตวรรษที่ 17-18 ประติมานวิทยา วิษณุอนันตศายิน(ปัทมะนาภะ) เป็นเรื่องราวตอนการสร้างโลกของทางศาสนาฮินดูไวษณพนิกาย
ปราสาทสด๊กก๊อกธม สระแก้ว

ซุ้มโคปุระระเบียงคดชั้นนอกด้านในทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ปราสาทสด๊กก๊อกธม อ.โคกสูง จ.สระแก้ว

admin
รูปแบบศิลปกรรม หน้าบันของประตูปีกทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นลวดลายซุ้มโค้งเข้าโค้งออกที่เกิดจากลวดลายของขนดนาค ตรงกลางหน้าบันเป็นลวดลายพันธุ์พฤกษาที่ทำเป็นรูปทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ มีร่องรอยบุคคลในท่าถือศรอยู่ตรงกลางแต่ไม่ชัดเจนว่าเป็นบุคคลใด ทับหลังตรงกลางเป็นรูปบุคคลประทับนั่งบนดอกบัวและมีสิงห์2ตัวหันหน้าออกจากกันรองรับอีกที ประติมานวิทยาไม่ชัดเจนจึงไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นบุคคลใด สิงห์ทั้ง2ตัวคายท่อนพวงมาลัยและลวดลายพันธุ์พฤกษาก้านขดแบบเขมร ลักษณะทับหลังดังกล่าวกำหนดอายุได้ราวพุทธศตวรรษที่ 17-18 ประติมานวิทยา
ปราสาทสด๊กก๊อกธม สระแก้ว

ซุ้มโคปุระระเบียงคดชั้นนอกด้านในทางทิศตะวันออก ปราสาทสด๊กก๊อกธม อ.โคกสูง จ.สระแก้ว

admin
รูปแบบศิลปกรรม ซุ้มประตูทางเข้าทางทิศตะวันออกชั้นนอกด้านใน ที่ซุ้มโคปุระประธานนั้นมีลวดลายสลักเป็นกรอบหน้าบันแบบซุ้มโค้งเข้าโค้งออกที่เกิดจากขนดนาคในศิลปะเขมร บริเวณกลางหน้าบันหลงเหลือภาพสลักเล่าเรื่องเพียงเล็กน้อยไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นเรื่องราวใด บริเวณทับหลังของโคปุระประธานนั้นเหลือเพียงลวดลายพันธุ์พฤกษาก้านขดแบบเขมรและภาพบุคคลเพียงเล็กน้อย ส่วนภาพสลักเล่าเรื่องเหลืออยู่ที่บริเวณประตูปีกทาง 2 ข้าง ประติมานวิทยา
ปราสาทสด๊กก๊อกธม สระแก้ว

ซุ้มโคปุระระเบียงคดชั้นนอกด้านนอกทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ปราสาทสด๊กก๊อกธม อ.โคกสูง จ.สระแก้ว

admin
รูปแบบศิลปกรรม ซุ้มประตูทางเข้าทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีลวดลายสลักเป็นกรอบหน้าบันแบบซุ้มโค้งเข้าโค้งออกที่เกิดจากขนดนาคในศิลปะเขมร บริเวณกลางหน้าบันเป็นภาพสลักเล่าเรื่อง ที่มีรูปช้างและบุคคลอยู่บนลวดลายพันธุ์พฤกษาทำเป็นรูปทรงคล้ายพุ่มข้าวบิณฑ์ แต่หลงเหลือลวดลายไม่สมบูรณ์ บริเวณทับหลังเป็นลวดลายพันธุ์พฤกษาก้านขด พวงมาลัยและอุบะแบบเขมรในสมัยพุทธศตวรรษที่17-18 ประติมานวิทยา
ปราสาทสด๊กก๊อกธม สระแก้ว

ซุ้มโคปุระประธานระเบียงคดชั้นนอกด้านนอกทางทิศตะวันออก ปราสาทสด๊กก็อกธม อ.โคกสูง จ.สระแก้ว

admin
รูปแบบศิลปกรรม ซุ้มโคปุระประธานหลงเหลือลวดลายสลักเป็นกรอบหน้าบันแบบซุ้มโค้งเข้าโค้งออกที่เกิดจากขนดนาคในศิลปะเขมร บริเวณตรงกลางของหน้าบันที่หลงเหลือภาพสลักเล่าเรื่องเป็นบุคคลยกขาเต้นรำเช่นนี้คือภาพเล่าเรื่องในศาสนาฮินดูไศวนิกาย ตอน ศิวนาฏราช ทับหลงสลักลวดลายพันธุ์พฤกษา ท่อนพวงมาลัยพวงอุบะ บริเวณกลางทับหลังนั้นเหลือร่องรอยของภาพสลักรูปบุคคล ทับหลังกำหนดอายุได้ราวพุทธศตวรรษที่17-18 ประติมานวิทยา ศิวะนาฏราชเป็นปางหนึ่งของพระศิวะที่เป็นบรมครูแห่งการร่ายรำหรือนาฏยศาสตร์ การร่ายรำของพระศิวะเป็นเรื่องราวตอนสำคัญในศาสนาฮินดูไศวนิกายที่ก่อให้เกิดการสร้างโลก แสดงความสำคัญของพระศิวะในการเป็นปรมาตมันของทุกสรรพสิ่งที่ทำลายล้างโลก(ด้วยไฟบรรลัยกัลป์)และสร้างโลกขึ้นใหม่ได้

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!