fbpx
Home » เสาติดผนัง

Tag : เสาติดผนัง

ภาคใต้ สงขลา

เสารูปต้นไผ่ พระอุโบสถ วัดโพธิ์ปฐมาวาส จ.สงขลา

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ เสาติดผนังรูปต้นไผ่นี้ถือเป็นงานท้องถิ่นและอาจกล่าวได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของวัดแห่งนี้ ลักษณะตัวเสาทำเป็นเสานูนโค้งเป็นลำปล้องของต้นไผ่ พร้อมกับการเขียนลายให้คล้ายกับธรรมชาติ ตัวเสานี้ติดอยู่ตรงกลางของผนังระหว่างช่องหน้าต่าง และมีหน้าที่เป็นกรอบกั้นซุ้มจระนำประดิษฐานพระพุทธรูป รูปแบบและเทคนิคการเขียนนี้คงมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 25
ผนังด้านนอกโบราณสถานวัดแก้ว ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี

ผนังด้านนอกโบราณสถานวัดแก้ว จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ การประดับผนังอาคารด้านนอกของโบราณสถานวัดแก้ว ที่มุมของอาคารมีการตกแต่งด้วยเสาติดผนังแบบมีการเซาะร่องตรงกลาง ลักษณะดังกล่าวคล้ายคลึงกับโบราณสถานในศิลปะชวาภาคกลาง นอกจากนี้ที่เสาบริเวณมุขประตูทั้งสี่ด้านมีอาคารจำลองสูงเกือบถึงบัวหัวเสาของเรือนธาตุ ลักษณะอาคารจำลองส่วนเรือนธาตุเป็นกรอบสี่เหลี่ยมด้านบนเป็นรูปกูฑุขนาดใหญ่ โดยทับซ้อนลดหลั่นกัน 2 ชั้น กรอบประตูด้านหน้ามีเสาประดับกรอบประตูก่อด้วยอิฐ เป็นเสากลม มีแนววงแหวนคั่นเป็นจังหวะการประดับ จากการประดับอาคารจำลองและเสาประดับกรอบประตูนี้มีความคล้ายคลึงกับปราสาทในศิลปะเขมรสมัยก่อนเมืองพระนคร กำหนดอายุอยู่ในช่วงราวพุทธศตวรรษที่ 14-15

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!
X