fbpx
Home » เสมา

Tag : เสมา

ภาคกลาง สุพรรณบุรี

ใบเสมา วัดสนามไชย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher
ใบเสมาสลักภาพพระพุทธเจ้าประทับนั่งปางมารวิชัยอยู่ในซุ้มพุทธคยา ด้านบนมีการสลักรูปต้นไม้ ซึ่งคาดว่าหมายถึงต้นโพธิ์ ทั้งยังมีรูปสถูปขนาบข้างอีก 4 องค์ จากลักษณะพระพักตร์ของพระพุทธเจ้าที่มีการทำพระเนตรเหลือบต่ำ การทำพระกรรณยาว และการทำฝ่าพระบาทในลักษณะแบออก เป็นรูปแบบที่พบในศิลปะทวารวดี ดังนั้นเสมาใบนี้น่าจะเกิดในศิลปะทวารวดี อายุราวๆ พุทธศตวรรษที่ 12 –
ภาคใต้ วัดสุวรรณคีรี จ.สงขลา สงขลา

วัดสุวรรณคีรี จ.สงขลา

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ วัดสุวรรณคีรี มีอีกชื่อหนึ่งว่า “วัดออก” เนื่องจากอยู่ทางทิศตะวันออกของวัดบ่อทรัพย์ วัดแห่งนี้ถือว่าเป็นวัดสำคัญของเมืองสงขลาตั้งแต่ยังตั้งเมืองที่ท่าแหลมสน กล่าวกันว่า วัดสุวรรณคีรีใช้เป็นสถานที่ถือน้ำพิพิฒน์สัตยาของข้าราชการเมืองสงขลา สำหรับประวัติการสร้างวัดไม่ปรากฏชัดเจน บ้างว่าเป็นวัดที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยา บ้างว่าสร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ทั้งนี้หากพิจารณาจากถะศิลาที่มีจารึกศักราชแบบจีนซึ่งเทียบได้กับปีพ.ศ. 2342 จึงกล่าวได้ว่า ข้อสันนิษฐานประการหลังเป็นไปได้มากกว่า
พัทลุง ภาคใต้ เสมารอบอุโบสถวัดวิหารเบิก

เสมารอบอุโบสถวัดวิหารเบิก อ.เมือง จ.พัทลุง

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ เป็นเสมาวางอยู่บนฐานสิงห์ทรงแปดเหลี่ยมสองฐานต่อด้วยบัวคลุ่ม ลักษณะของฐานสิงห์สันนิษฐานได้ถึงความเกี่ยวข้องกับศิลปะอยุธยาตอนกลาง-ปลาย ประติมานวิทยา “เสมา” หรือ “สีมา” มีความหมายถึงการรวมตัวหรือชุมนุมของสงฆ์ ใช้เป็นสัญลักษณ์ในการกำหนดพื้นที่สำหรับประกอบพิธีทางสังฆกรรมทางศาสนา
พัทลุง ภาคใต้ เสมาวัดวัง

เสมาวัดวัง อ.เมือง จ.พัทลุง

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ เสมาวางอยู่บนฐานสิงห์ 2 ฐาน ในผังย่อมุม/เพิ่มมุม ต่อด้วยส่วนที่คล้ายบัวปากระฆังก่อนจะวางด้วยใบเสมาเรียวยาว มีลายปูนปั้นดอกไม้จีนอยู่ภายในเสมา ประติมานวิทยา “เสมา” หรือ “สีมา” มีความหมายถึงการรวมตัวหรือชุมนุมของสงฆ์ ใช้เป็นสัญลักษณ์ในการกำหนดพื้นที่สำหรับประกอบพิธีทางสังฆกรรมทางศาสนา
พัทลุง ภาคใต้ เสมาอุโบสถวัดยางงาม

เสมาอุโบสถวัดยางงาม ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ เสมาวางอยู่บนฐานบัวคว่ำบัวหงายซ้อนกันสองชั้น ชั้นล่างสุดปรากฏเป็นลักษณะของฐานสิงห์ แสดงถึงอิทธิพลศิลปะสมัยอยุธยาตอนกลาง-ปลาย ประติมานวิทยา “เสมา” หรือ “สีมา” มีความหมายถึงการรวมตัวหรือชุมนุมของสงฆ์ ใช้เป็นสัญลักษณ์ในการกำหนดพื้นที่สำหรับประกอบพิธีทางสังฆกรรมทางศาสนา
ชลบุรี วัดราษฎร์บำรุง

ใบเสมา วัดราษฎร์บำรุง อ.เมือง จ.ชลบุรี

admin
รูปแบบศิลปะ -เสมานั่งแท่นที่อยู่ติดกับผนังอุโบสถ เป็นใบเสมาขนาดเล็กสลักลวดลายดอกไม้อิทธิพลศิลปะจีน ประติมานวิทยา
ชลบุรี วัดใหญ่อินทาราม

ใบเสมา วัดใหญ่อินทาราม อ.เมือง จ.ชลบุรี

admin
รูปแบบศิลปะ -ใบเสมาขนาดใหญ่ที่มีลวดลายกนกสะบัดหางและพันธุ์พฤกษา ประติมานวิทยา
ชลบุรี วัดใหญ่อินทาราม

ซุ้มใบเสมา วัดใหญ่อินทาราม อ.เมือง จ.ชลบุรี

admin
รูปแบบศิลปะ – ซุ้มใบเสมาขนาดใหญ่ ยอดทรงเจดีย์ เป็นเสมานั่งแท่น ประติมานวิทยา
ชลบุรี วัดอ่างศิลา

ใบเสมา วัดอ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี

admin
รูปแบบศิลปะ – ใบเสมามีขนาดเล็ก ประติมานวิทยา
ชลบุรี วัดบางเป้ง

ใบเสมา วัดบางเป้ง อ.เมือง จ.ชลบุรี

admin
รูปแบบศิลปะ ใบเสมาสมัยรัตนโกสินทร์ มีขนาดเล็ก ลวดลายกนกสะบัดหางและลายดอกไม้อิทธิพลจีน ประติมานวิทยา

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!
X