fbpx
Home » เสมา

Tag : เสมา

ภาคใต้ วัดสุวรรณคีรี จ.สงขลา สงขลา

วัดสุวรรณคีรี จ.สงขลา

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ วัดสุวรรณคีรี มีอีกชื่อหนึ่งว่า “วัดออก” เนื่องจากอยู่ทางทิศตะวันออกของวัดบ่อทรัพย์ วัดแห่งนี้ถือว่าเป็นวัดสำคัญของเมืองสงขลาตั้งแต่ยังตั้งเมืองที่ท่าแหลมสน กล่าวกันว่า วัดสุวรรณคีรีใช้เป็นสถานที่ถือน้ำพิพิฒน์สัตยาของข้าราชการเมืองสงขลา สำหรับประวัติการสร้างวัดไม่ปรากฏชัดเจน บ้างว่าเป็นวัดที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยา บ้างว่าสร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ทั้งนี้หากพิจารณาจากถะศิลาที่มีจารึกศักราชแบบจีนซึ่งเทียบได้กับปีพ.ศ. 2342 จึงกล่าวได้ว่า ข้อสันนิษฐานประการหลังเป็นไปได้มากกว่า
พัทลุง ภาคใต้ เสมารอบอุโบสถวัดวิหารเบิก

เสมารอบอุโบสถวัดวิหารเบิก อ.เมือง จ.พัทลุง

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ เป็นเสมาวางอยู่บนฐานสิงห์ทรงแปดเหลี่ยมสองฐานต่อด้วยบัวคลุ่ม ลักษณะของฐานสิงห์สันนิษฐานได้ถึงความเกี่ยวข้องกับศิลปะอยุธยาตอนกลาง-ปลาย ประติมานวิทยา “เสมา” หรือ “สีมา” มีความหมายถึงการรวมตัวหรือชุมนุมของสงฆ์ ใช้เป็นสัญลักษณ์ในการกำหนดพื้นที่สำหรับประกอบพิธีทางสังฆกรรมทางศาสนา
พัทลุง ภาคใต้ เสมาวัดวัง

เสมาวัดวัง อ.เมือง จ.พัทลุง

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ เสมาวางอยู่บนฐานสิงห์ 2 ฐาน ในผังย่อมุม/เพิ่มมุม ต่อด้วยส่วนที่คล้ายบัวปากระฆังก่อนจะวางด้วยใบเสมาเรียวยาว มีลายปูนปั้นดอกไม้จีนอยู่ภายในเสมา ประติมานวิทยา “เสมา” หรือ “สีมา” มีความหมายถึงการรวมตัวหรือชุมนุมของสงฆ์ ใช้เป็นสัญลักษณ์ในการกำหนดพื้นที่สำหรับประกอบพิธีทางสังฆกรรมทางศาสนา
พัทลุง ภาคใต้ เสมาอุโบสถวัดยางงาม

เสมาอุโบสถวัดยางงาม ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ เสมาวางอยู่บนฐานบัวคว่ำบัวหงายซ้อนกันสองชั้น ชั้นล่างสุดปรากฏเป็นลักษณะของฐานสิงห์ แสดงถึงอิทธิพลศิลปะสมัยอยุธยาตอนกลาง-ปลาย ประติมานวิทยา “เสมา” หรือ “สีมา” มีความหมายถึงการรวมตัวหรือชุมนุมของสงฆ์ ใช้เป็นสัญลักษณ์ในการกำหนดพื้นที่สำหรับประกอบพิธีทางสังฆกรรมทางศาสนา
ชลบุรี วัดราษฎร์บำรุง

ใบเสมา วัดราษฎร์บำรุง อ.เมือง จ.ชลบุรี

admin
รูปแบบศิลปะ -เสมานั่งแท่นที่อยู่ติดกับผนังอุโบสถ เป็นใบเสมาขนาดเล็กสลักลวดลายดอกไม้อิทธิพลศิลปะจีน ประติมานวิทยา
ชลบุรี วัดใหญ่อินทาราม

ใบเสมา วัดใหญ่อินทาราม อ.เมือง จ.ชลบุรี

admin
รูปแบบศิลปะ -ใบเสมาขนาดใหญ่ที่มีลวดลายกนกสะบัดหางและพันธุ์พฤกษา ประติมานวิทยา
ชลบุรี วัดใหญ่อินทาราม

ซุ้มใบเสมา วัดใหญ่อินทาราม อ.เมือง จ.ชลบุรี

admin
รูปแบบศิลปะ – ซุ้มใบเสมาขนาดใหญ่ ยอดทรงเจดีย์ เป็นเสมานั่งแท่น ประติมานวิทยา
ชลบุรี วัดอ่างศิลา

ใบเสมา วัดอ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี

admin
รูปแบบศิลปะ – ใบเสมามีขนาดเล็ก ประติมานวิทยา
ชลบุรี วัดบางเป้ง

ใบเสมา วัดบางเป้ง อ.เมือง จ.ชลบุรี

admin
รูปแบบศิลปะ ใบเสมาสมัยรัตนโกสินทร์ มีขนาดเล็ก ลวดลายกนกสะบัดหางและลายดอกไม้อิทธิพลจีน ประติมานวิทยา
ชลบุรี วัดโบสถ์

เสมาอุโบสถหลังใหม่ วัดโบสถ์ ต.วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

admin
รูปแบบศิลปะ -ใบเสมาหินชนวนขนาดเล็ก เป็นเสมานั่งแท่นในอุโบสถหลังใหม่ สลักลวดลายกนกและมีธรรมจักรตรงกลางใบเสมา ประติมานวิทยา

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!