fbpx
Home » เรือนเครื่องสับ

Tag : เรือนเครื่องสับ

กุฏิ วัดวังตะวันตก จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

กุฏิ วัดวังตะวันตก จ.นนครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ พื้นที่แห่งนี้เดิมเป็นของเจ้าจอมปราง ต่อมาในสมัยเจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย) ได้ถวายให้เป็นพื้นที่วัด ทั้งนี้ในปีพ.ศ. 2431 พระครูกาชาด (ย่อง) และศิษย์ได้ร่วมกันสร้างกุฏิไม้ขึ้นหมู่หนึ่ง โดยสร้างเป็นเรือนเครื่องสับ 3 หลัง มีหลังคาจั่ว อาคารแห่งนี้เป็นตัวอย่างของเรือนเครื่องผูกแบบไทยประเพณี

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!
X