fbpx
Home » เจดีย์ทรงเครื่อง

Tag : เจดีย์ทรงเครื่อง

ภาคใต้ สงขลา เจดีย์ 3 องค์ วัดโพธิ์ปฐมาวาส

เจดีย์ 3 องค์ วัดโพธิ์ปฐมาวาส จ.สงขลา

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ เจดีย์ทั้งสามองค์นี้ ตั้งอยู่ด้านหน้าพระอุโบสถ โดยองค์กลางมีการก่อฐานประทักษิณซึ่งแตกต่างกับเจดีย์อีก 2 องค์ ที่ไม่มี ลักษณะของเจดีย์ประธาน ฐานชั้นล่างสุดเป็นฐานประทักษิณ 2 ชั้น แนวพนักระเบียงประดับด้วยกระเบื้องปรุอย่างจีน องค์เจดีย์ประธานด้านบนส่วนฐานรองรับองค์ระฆังอยู่ในผังย่อมุมไม้สิบสอง ฐานชั้นล่างเป็นฐานเขียงไล่ระดับกัน ถัดขึ้นมาเป็นส่วนแถบลวดบัวคล้ายอกไก่ซ้อนกัน
ชลบุรี เกาะสีชัง

พระเจดีย์ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี

admin
รูปแบบศิลปะ – เป็นเจดีย์ทรงเครื่องแบบรัตนโกสินทร์ตอนต้น มีลักษณะที่ประกอบด้วย ฐานสี่เหลี่ยมไพที ชุดฐานสิงห์ (ฐานสิงห์ 3 ฐาน) บัวคลุ่ม องค์ระฆังในผังย่อมุมไม้สิบสอง และบัลลังก์ ในส่วนยอดเป็นส่วนที่ผ่านการซ่อมบูรณะประกอบด้วย ก้านฉัตร บัวฝาละมี
ชลบุรี วัดหลวงพรหมาวาส

เจดีย์ประธาน วัดหลวงพรหมาวาส ต.วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

admin
รูปแบบศิลปะ เจดีย์ทรงเครื่องตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอุโบสถ โดยส่วนฐานเจดีย์ประกอบไปด้วย  ฐานไพทีในผังสี่เหลี่ยม 1 ชั้น รองรับฐานสิงห์จำนวน 3 ฐาน แต่มีเพียงส่วนฐานสิงห์ชั้นที่ 3 ที่แสดงรายละเอียดของฐานสิงห์ได้ครบถ้วนและเห็นรูปแบบได้ชัดเจนที่สุด  ส่วนถัดไปคือส่วนของบัวคลุ่มรองรับองค์ระฆัง โดยตั้งแต่ส่วนของฐานสิงห์จนถึงส่วนขององค์ระฆังอยู่ในผังเพิ่มมุมไม้สิบสอง ถัดขึ้นไปเป็นบัลลังก์ในผังเพิ่มมุมไม้ยี่สิบแล้วจึงต่อด้วยส่วนยอดบนสุด
ฉะเชิงเทรา วัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่)

เจดีย์ทรงเครื่อง วัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่) จังหวัดฉะเชิงเทรา

admin
รูปแบบศิลปะ เจดีย์ทรงเครื่องในผังย่อมุมไม้ 12 บนฐานประทักษิณที่ยกพื้นสูงในผังสี่เหลี่ยม มีบันไดทางขึ้น 4 ด้าน โดยรูปแบบของเจดีย์ทรงเครื่อง ฐานล่างสุดเป็นชุดฐานสิงห์ซ้อนกัน จำนวน 2 ชุด ถัดขึ้นไปเป็นชั้นบัวคลุ่ม             องค์ระฆัง บัลลังก์

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!
X