fbpx
Home » อุโบสถ

Tag : อุโบสถ

จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้ อุโบสถและเจดีย์ วัดหน้าพระลาน

อุโบสถและเจดีย์ วัดหน้าพระลาน จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ เจดีย์วัดหน้าพระลาน มีฐานสี่เหลี่ยมยกสูง รองรับฐานบัวเตี้ยๆในผังกลม องค์ระฆังทรงโอคว่ำ บัลลังก์เหลี่ยม ยอดทรงกรวยเรียบ คล้ายกับเจดีย์รายภายในวัดพระมหาธาตุซึ่งอยู่ไม่ไกลกัน อาจสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 23-24 ส่วนอุโบสถได้รับการสร้างใหม่จนหมดแล้ว
จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้ อุโบสถ วัดประดู่พัฒนาราม

อุโบสถ วัดประดู่พัฒนาราม จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ วัดประดูพัฒนารามเป็นวัดเก่าแก่ ภายในมีโบราณสถานที่น่าสนใจเช่น อุโบสถ และเก๋งจีน สำหรับอุโบสถของวัดแห่งได้ผ่านการบูรณะซ่อมแซมมาหลายครั้ง อย่างไรก็ดี ฐานอาคารที่แอ่นโค้งเหมือนท้องสำเภาเรือซึ่งเป็นลักษณะเด่นประการหนึ่งของอาคารในสมัยอยุธยาตอนปลาย ทำให้พอทราบได้ว่า อุโบสถแห่งนี้น่าจะสร้างขึ้นในยุคดังกล่าว ส่วนองค์ประกอบอื่นๆที่ปรากฏในปัจจุบันอาจเกิดจากการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในช่วงพ.ศ.2470 โดยตระกูล ณ นคร ซึ่งในครานั้นได้บูรณะอุโบสถทั้งหลัง
จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้ อุโบสถ วัดชายนา

อุโบสถ วัดชายนา จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ อุโบสถวัดชายนา เป็นอาคารเครื่องก่อขนาดเล็ก 5 ห้อง ก่อผนังทึบโดยไม่มีหน้าต่างแต่เจาะช่องแสงรูปกากบาทหรือช่องตีนกาสลับเหลื่อมกัน มีประตูทางเข้าด้านหน้า ด้านหลังก่อปิดทึบ หลังคาลาดสี่ด้านรองรับหลังคาจั่วด้านบนไม่มีการซ้อนชั้น
จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้ วัดเสมาเมือง

วัดเสมาชัย จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ วัดเสมาชัยปัจจุบันเป็นวัดร้าง ตั้งอยู่ภายในโรงเรียนเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช ทางทิศเหนือของวัดเสมาเมือง หลงเหลือเพียงอุโบสถเก่าที่มีฐานยกสูงและถูกสร้างอาคารโถงสมัยใหม่ทับลงไปแล้วในปัจจุบัน มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกกันว่าหลวงพ่อเสมาชัยและเจ้าแม่อ่างทอง
พระอุโบสถ วัดบ่อทรัพย์ ภาคใต้ สงขลา

พระอุโบสถ วัดบ่อทรัพย์ จ.สงขลา

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ พระอุโบสถ วัดบ่อทรัพย์ ตั้งอยู่บนเชิงเขาหัวเขาแดง ลักษณะภายนอกตกแต่งอย่างเรียบ โดยมีการทำพาไลล้อมรอบ ช่องเสาพาไลแต่ละช่องเป็นกรอบวงโค้งตามรูปแบบศิลปะตะวันตก แต่ไม่มีการลดระดับของกรอบวงโค้งอย่างต้นแบบ กรอบหน้าบันเป็นรูปสามเหลี่ยมเรียบๆ ไม่มีการประดับเครื่องลำยอง หลังคามุงด้วยกระเบื้องดินเผา ลักษณะดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงงานในช่วงราวพุทธศตวรรษที่ 25 ที่มีการผสมผสานรูปแบบศิลปะตะวันตกเข้ามาใช้การการสร้างพระอุโบสถ  
ภาคใต้ สงขลา อุโบสถ วัดสุวรรณคีรี

อุโบสถ วัดสุวรรณคีรี จ.สงขลา

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ อุโบสถตั้งอยู่บนเนินกลางวัด โดยเป็นอาคารก่ออิฐถือทั้งส่วนผนัง และหน้าบัน กรอบหน้าบันลดรูปไม่มีการประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงษ์ กลางหน้าบันเป็นงานปูนปั้นลายพันธุ์พฤกษาสลับดอกไม้ โดยเกสรของดอกไม้แต่ละดอกแทนด้วยภาชนะเครื่องเคลือบ ทั้งนี้การประดับหน้าบันด้วยลายดังกล่าว และฝังภาชนะกระเบื้องเคลือบเกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยอยุธยาตอนปลาย และยังปรากฏการใช้ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นด้วย นอกจากนี้ ลักษณะประตูและหน้าต่างของอาคารแห่งนี้เรียบง่าย ไม่มีการประดับใดๆ
ภาคใต้ สงขลา อุโบสถ วัดมัชฌิมาวาส

อุโบสถ วัดมัชฌิมาวาส จ.สงขลา

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ อุโบสถแห่งนี้สร้างขึ้นระหว่าง พ.ศ. 2394 – 2341 สร้างแบบอาคารไทยประเพณี โดยเสาและผนังก่ออิฐถือปูน เสาทรงสี่เหลี่ยมมีบัวหัวเสา และคันทวยประดับ หน้าบันและเครื่องลำยองเป็นงานแกะสลักไม้ หน้าบันแกะสลักเป็นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอรวัณออกลายกระหนกล้อม ชายคายื่นออกจากตัวอาคารและมีเสาพาไลรองรับตลอดแนว นอกจากนี้ยังมีกแพงแก้ว และรั้วเหล็กล้อมรอบ
นมียราชชาดกในอุโบสถ วัดมัชฌิมาวาส ภาคใต้ สงขลา

เนมียราชชาดกในอุโบสถ วัดมัชฌิมาวาส จ.สงขลา

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ ช่างเลือกฉากสำคัญเฉพาะบางฉากจากเนมียราชชาดก มีการเขียนภาพโขดหิน ต้นไม้ กำแพงเมือง กั้นแต่ละฉากไว้ ซึ่งเทคนิคดังกล่าวนิยมตั้งแต่สมัยรักาลที่ 3 เป็นต้นมา อีกทั้งช่างพยายามเขียนภาพอาคาร หรือสิ่งก่อสร้างหลายหลังให้มีมิติมากขึ้นโดยใช้การลากเส้น ซึ่งลักษณะเช่นนี้เป็นที่นิยมตั้งแต่รัชกาลดังกล่าวลงมาเช่นกัน โดยเกี่ยวข้องกับการเขียนภาพแบบเน้นสัจนิยมแบบตะวันตก ภาพแสดงฉากสวรรค์มีการเขียนภาพก้อนเมฆคล้ายแบบจีนแทรกอยู่ ซึ่งอิทธิพลจีนปรากฏอยู่อย่างต่อเนื่องในศิลปะไทย
ภาคใต้ มหาชนกชาดก ในอุโบสถ วัดมัชฌิมาวาส สงขลา

มหาชนกชาดก ในอุโบสถ วัดมัชฌิมาวาส จ.สงขลา

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ ช่างเลือกฉากสำคัญเฉพาะบางฉากจากมหาชนกชาดก มีการเขียนภาพโขดหิน ต้นไม้ กำแพงเมือง กั้นแต่ละฉากไว้ ซึ่งเทคนิคดังกล่าวนิยมตั้งแต่สมัยรักาลที่ 3 เป็นต้นมา อีกทั้งช่างพยายามเขียนภาพอาคาร หรือสิ่งก่อสร้างหลายหลังให้มีมิติมากขึ้นโดยใช้การลากเส้น ซึ่งลักษณะเช่นนี้เป็นที่นิยมตั้งแต่รัชกาลดังกล่าวลงมาเช่นกัน โดยเกี่ยวข้องกับการเขียนภาพแบบเน้นสัจนิยมแบบตะวันตก นอกจากนี้น่าสังเกตว่า การเขียนภาพทะเลและแม่น้ำมิได้เขียนเป็นลายเกล็ดปลาตัดเส้นดังแต่ก่อน
พระประธานในอุโบสถ วัดมัชฌิมาวาส จ.สงขลา ภาคใต้ สงขลา

พระประธานในอุโบสถ วัดมัชฌิมาวาส จ.สงขลา

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ เป็นพระประติมากรรมหินอ่อน (alabaster) ประทับนั่งขัดสมาธิราบ แสดงปางสมาธิ ตามประวัติกล่าวว่า เป็นพระพุทธรูปที่สั่งให้สร้างขึ้นโดยเจ้าพระยาวิเชียรคีรี (บุญสังข์) ปั้นแบบโดยช่างไทย แล้วส่งไปแกะสลักประเทศจีน หน้าตักกว้าง 55 ซม. ประดิษฐานในบุษบก สำหรับเม็ดพระศก

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!