fbpx
Home » อุโบสถ

Tag : อุโบสถ

ภาคกลาง สุพรรณบุรี

อุโบสถ วัดหน่อพุทธางกูร อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher
เป็นอุโบสถก่ออิฐถือปูน อยู่ในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า ยกพื้นสูงเล็กน้อย ด้านหน้าทำเป็นมุขยื่นออกมา มีเสารองรับหลังคามุขที่ยื่นออกมาเป็นเสาสี่เหลี่ยม บัวหัวเสาเป็นแบบบัวแวง เหนือหัวเสาขึ้นไปเป็นลายกระจังรวนปูนปั้น ส่วนระหว่างช่วงเสาเป็นรวงผึ้งทำจากไม้ ส่วนด้านล่างระหว่างเสาคู่กลาทำเป็นบันไดทาขึ้น มีการประดับเชิงบันไดด้วยเสาหัวเม็ด ฐานของอุโบสถเป็นฐานบัวลักษณะอ่อนโค้งแบบเรือสำเภา อันเป็นลักษณะเด่นในสมัยอยุธยาตอนปลาย และนิยมทำเรื่อยมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นช่วงสมัยรัชกาลที่ 1 –
ภาคกลาง สุพรรณบุรี

อุโบสถ วัดพระธาตุสวนแตง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher
เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน อยู่ในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า ใช้ผนังรองรับน้ำหนักตัวอาคาร ฐานเป็นฐานบัวคว่ำ – บัวหงาย โดยฐานบัวคว่ำจะยืดสูงจากพื้นขึ้นมาเล็กน้อย ที่ผนังด้านหน้ามีการเจาะช่องประตู 2 ช่อง มีบันไดเดินขึ้น – ลงทั้งสองประตู ไม่มีการตกแต่งลวดลายที่ซุ้มประตู ผนังด้านหลังทึบตัน
ภาคกลาง สุพรรณบุรี

พระพุทธรูปประธาน วัดประตูสาร อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher
พระพุทธรูปประทับนั่งปางมารวิชัย พระพักตร์ค่อนข้างเสี้ยม พระเกศาเล็กแบบเม็ดขนุน มีอุษณีษะตูมคล้ายดอกบัว รัศมีเปลวไฟ พระนลาฏแคบ พระขนงโก่ง พระเนตรไม่เหลือบต่ำ พระนาสิกโด่งงุ้มปลาย พระโอษฐ์อิ่ม ครองจีวรห่มเฉียง ประทับนั่งบนฐานชุกชี สามารถกำหนดอายุสมัยอยู่ในรัตนโกสินทร์ตอนต้น หรือราวพุทธศตวรรษที่ 23
ภาคกลาง สุพรรณบุรี

อุโบสถ วัดประตูสาร อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher
เป็นอุโบสถที่สร้างด้วยปูน อยู่ในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า ฐานอุโบสถเป็นฐานบัวลูกแก้วอกไก่ 1 เส้น ผนังทึบตัน เจาะช่องหน้าต่าง 4 ช่อง กรอบหน้าต่างมีการทำลวดลายหยั่งเทศ ตามแบบที่นิยมในสมัยรัชกาลที่ 3 บริเวณด้านหน้าอุโบสถมีเสาพาไล 4 ต้น
ภาคกลาง สุพรรณบุรี

อุโบสถ วัดไทรย์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher
เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน อยู่ในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า ผนังทึบตัน ตัวอาคารเอนสอบใช้ฐานบัวยืดสูงรองรับ ด้านหน้ามีการเจาะช่องประตู 1 ช่อง มีการตกแต่งซุ้มประตูด้วยปูนปั้นเป็นลายหยั่งเทศน์ ผนังด้านข้างมีการเจาะช่องหน้าต่างข้างละ 4 ช่อง ไม่มีการตกแต่งลวดลาย ในส่วนของหลังคาเป็นหลังคาไม้มุงกระเบื้องชั้นเดียว แต่มีการลดชั้นหลังคา 3
ภาคกลาง สุพรรณบุรี

อุโบสถ วัดแค อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher
เป็นอุโบสถก่ออิฐถือปูน อยู่ในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า ผนังทึบตัน ฐานของอาคารเป็นฐานบัวลูกแก้วอกไก่ 1 เส้น ตรงกลางข่องด้านหน้าทำเป็นไปบันไดทางขึ้นเตี้ยๆ ที่ผนังด้านหน้ามีการเจาะช่องประตู 1 บาน ด้านหลังเป็นผนังทึบ เหนือช่องประตูมีการประดับลวดลายปูนปั้น ลักษณะคล้ายรูปสิงห์ ผนังด้านข้างมีการเจาะช่องหน้าต่างข้างละ 1
จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้ อุโบสถและเจดีย์ วัดหน้าพระลาน

อุโบสถและเจดีย์ วัดหน้าพระลาน จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ เจดีย์วัดหน้าพระลาน มีฐานสี่เหลี่ยมยกสูง รองรับฐานบัวเตี้ยๆในผังกลม องค์ระฆังทรงโอคว่ำ บัลลังก์เหลี่ยม ยอดทรงกรวยเรียบ คล้ายกับเจดีย์รายภายในวัดพระมหาธาตุซึ่งอยู่ไม่ไกลกัน อาจสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 23-24 ส่วนอุโบสถได้รับการสร้างใหม่จนหมดแล้ว
จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้ อุโบสถ วัดประดู่พัฒนาราม

อุโบสถ วัดประดู่พัฒนาราม จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ วัดประดูพัฒนารามเป็นวัดเก่าแก่ ภายในมีโบราณสถานที่น่าสนใจเช่น อุโบสถ และเก๋งจีน สำหรับอุโบสถของวัดแห่งได้ผ่านการบูรณะซ่อมแซมมาหลายครั้ง อย่างไรก็ดี ฐานอาคารที่แอ่นโค้งเหมือนท้องสำเภาเรือซึ่งเป็นลักษณะเด่นประการหนึ่งของอาคารในสมัยอยุธยาตอนปลาย ทำให้พอทราบได้ว่า อุโบสถแห่งนี้น่าจะสร้างขึ้นในยุคดังกล่าว ส่วนองค์ประกอบอื่นๆที่ปรากฏในปัจจุบันอาจเกิดจากการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในช่วงพ.ศ.2470 โดยตระกูล ณ นคร ซึ่งในครานั้นได้บูรณะอุโบสถทั้งหลัง
จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้ อุโบสถ วัดชายนา

อุโบสถ วัดชายนา จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ อุโบสถวัดชายนา เป็นอาคารเครื่องก่อขนาดเล็ก 5 ห้อง ก่อผนังทึบโดยไม่มีหน้าต่างแต่เจาะช่องแสงรูปกากบาทหรือช่องตีนกาสลับเหลื่อมกัน มีประตูทางเข้าด้านหน้า ด้านหลังก่อปิดทึบ หลังคาลาดสี่ด้านรองรับหลังคาจั่วด้านบนไม่มีการซ้อนชั้น
จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้ วัดเสมาเมือง

วัดเสมาชัย จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ วัดเสมาชัยปัจจุบันเป็นวัดร้าง ตั้งอยู่ภายในโรงเรียนเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช ทางทิศเหนือของวัดเสมาเมือง หลงเหลือเพียงอุโบสถเก่าที่มีฐานยกสูงและถูกสร้างอาคารโถงสมัยใหม่ทับลงไปแล้วในปัจจุบัน มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกกันว่าหลวงพ่อเสมาชัยและเจ้าแม่อ่างทอง

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!
X