fbpx
Home » อาคารก่ออิฐ

Tag : อาคารก่ออิฐ

ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โบราณสถานวัดแก้ว

โบราณสถานวัดหลง จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ โบราณสถานวัดแก้วในปัจจุบัน เหลือเพียงส่วนฐานซ้อนลดหลั่นกัน 2 ชั้น เนื่องจากอิฐส่วนบนถูกรื้อไปสร้างกำแพงแก้วในคราวบูรณะวัดพระบรมธาตุไชยา ลักษณะผังของอาคารเป็นผังแบบกากบาท มีการทำบันไดทางขึ้นทั้งสี่ด้าน โดยบันไดทางด้านทิศตะวันออกจะเป็นทางขึ้นสู่ห้องครรภคฤหะ ฐานชั้นล่างสุดสามารถเดินประทักษิณได้โดยรอบ ลักษณะดังกล่าวอาจแสดงถึงความสัมพันธ์กับจันทิในศิลปะชวาภาคกลาง เช่น จันทิกะละสัน ซึ่งอาจเป็นอิทธิพลจากศิลปะอินเดียที่เข้ามาในเอเชียอาคเนย์ ที่แต่ละด้านของฐานตกแต่งด้วยอาคารจำลอง
ผนังด้านนอกโบราณสถานวัดแก้ว ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี

ผนังด้านนอกโบราณสถานวัดแก้ว จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ การประดับผนังอาคารด้านนอกของโบราณสถานวัดแก้ว ที่มุมของอาคารมีการตกแต่งด้วยเสาติดผนังแบบมีการเซาะร่องตรงกลาง ลักษณะดังกล่าวคล้ายคลึงกับโบราณสถานในศิลปะชวาภาคกลาง นอกจากนี้ที่เสาบริเวณมุขประตูทั้งสี่ด้านมีอาคารจำลองสูงเกือบถึงบัวหัวเสาของเรือนธาตุ ลักษณะอาคารจำลองส่วนเรือนธาตุเป็นกรอบสี่เหลี่ยมด้านบนเป็นรูปกูฑุขนาดใหญ่ โดยทับซ้อนลดหลั่นกัน 2 ชั้น กรอบประตูด้านหน้ามีเสาประดับกรอบประตูก่อด้วยอิฐ เป็นเสากลม มีแนววงแหวนคั่นเป็นจังหวะการประดับ จากการประดับอาคารจำลองและเสาประดับกรอบประตูนี้มีความคล้ายคลึงกับปราสาทในศิลปะเขมรสมัยก่อนเมืองพระนคร กำหนดอายุอยู่ในช่วงราวพุทธศตวรรษที่ 14-15
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โบราณสถานวัดแก้ว

โบราณสถานวัดแก้ว จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ โบราณสถานวัดแก้วในปัจจุบัน ส่วนฐานชั้นล่างสุดเป็นฐานในผังสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ มีบันไดทางขึ้นทางด้านทิศตะวันออกและตะวันตก ตัวปราสาทเป็นปราสาทหลังเดียว อยู่ในผังสี่เหลี่ยม มีการยกเก็จออกมาทั้งสี่ด้านทำเป็นมุขยื่นออกมาภายในทำเป็นห้องจรนำ ยกเว้นห้องด้านทิศตะวันออก มีการทำเป็นห้องคูหาไว้ภายใน ฐานปราสาทเป็นฐานบัววลัย ที่ตัวเรือนธาตุมีการทำเสาติดผนัง โดยตัวเสามีการเซาะเป็นร่อง ส่วนชั้นหลังคาด้านบนพังทลายลงหมดแล้ว กำหนดอายุอยู่ในช่วงราวพุทธศตวรรษที่ 14-15
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เขาพระนารายณ์ (เขาศรีวิชัย)

โบราณสถานหมายเลข 7 เขาพระนารายณ์ (เขาศรีวิชัย)จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ โบราณสถานหมายเลข 7 บนเขาพระนารายณ์ (เขาศรีวิชัย) นี้ เป็นอาคารก่อด้วยอิฐขนาดใหญ่ หันไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ สภาพในปัจจุบันเหลือเฉพาะส่วนฐาน เป็นอาคารในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีมุขยื่นออกมาทำเป็นบันไดทางขึ้นที่ด้านหน้าหรือด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือเพียงทิศเดียว ลักษณะของฐานหลังจากได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์แล้ว เป็นลักษณะเป็นฐานเขียงซ้อนลดหลั่นกัน ด้านบนอาคารมีห้องคูหาซึ่งน่าจะป็นห้องสำหรับประดิษฐานรูปเคารพและประกอบพิธีกรรม จากการขุดค้นทางโบราณคดีพบแผ่นกระเบื้องมุงหลังคาดินเผา
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เขาพระนารายณ์ (เขาศรีวิชัย)

โบราณสถานหมายเลข 6 เขาพระนารายณ์ (เขาศรีวิชัย) จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ โบราณสถานหมายเลข 6 บนเขาพระนารายณ์ (เขาศรีวิชัย) นี้ สภาพในปัจจุบันเหลือเฉพาะส่วนฐานล่างที่ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์แล้ว โดยเป็นอาคารในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้ากับขอบผนังอาคารที่ยกสูงขึ้นมาเล็กน้อย วางตัวไปตามแนวสันเขาหรือตามแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ-ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ภายในอาคารปรากฏร่องรอยของฐานที่อาจจะเป็นที่ประดิษฐานรูปเคารพมาก่อน จากคำบอกเล่าของชาวบ้านเชื่อว่าอาคารหลังนี้เป็นที่ประดิษฐานพระวิษณุ 4 กร นุ่งผ้ายาวถึงข้อพระบาท คาดผ้าเฉียงทีพระโสณี

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!
X