fbpx
Home » อาคาร

Tag : อาคาร

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (คฤหาสน์พระยาสุนทรานุรักษ์) ภาคใต้ สงขลา

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (คฤหาสน์พระยาสุนทรานุรักษ์) จ.สงขลา

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ เดิมเป็นคฤหาสน์ของพระยาสุนทรานุรักษ์ (เนตร ณ สงขลา) ผู้ช่วยราชการเมืองสงขลา สร้างเมื่อ พ.ศ.2421 ต่อมาใช้เป็นที่ว่าราชการของพระยาวิจิตรวรศาสตร์ ข้าหลวงพิเศษสงขลา และในภายหลังนำมาใช้เป็นศาลาว่าการมณฑลนครศรีธรรมราช ทั้งนี้อาคารแห่งนี้นำมาใช้เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา ตั้งแต่ ปีพ.ศ.
พระอุโบสถ วัดบ่อทรัพย์ ภาคใต้ สงขลา

พระอุโบสถ วัดบ่อทรัพย์ จ.สงขลา

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ พระอุโบสถ วัดบ่อทรัพย์ ตั้งอยู่บนเชิงเขาหัวเขาแดง ลักษณะภายนอกตกแต่งอย่างเรียบ โดยมีการทำพาไลล้อมรอบ ช่องเสาพาไลแต่ละช่องเป็นกรอบวงโค้งตามรูปแบบศิลปะตะวันตก แต่ไม่มีการลดระดับของกรอบวงโค้งอย่างต้นแบบ กรอบหน้าบันเป็นรูปสามเหลี่ยมเรียบๆ ไม่มีการประดับเครื่องลำยอง หลังคามุงด้วยกระเบื้องดินเผา ลักษณะดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงงานในช่วงราวพุทธศตวรรษที่ 25 ที่มีการผสมผสานรูปแบบศิลปะตะวันตกเข้ามาใช้การการสร้างพระอุโบสถ  
ภาคใต้ ศาลาการเปรียญ (ภัทรศีพิพิธภัณฑสถาน) วัดมัชฌิมาวาส สงขลา

ศาลาการเปรียญ (ภัทรศีพิพิธภัณฑสถาน) วัดมัชฌิมาวาส จ.สงขลา

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ ศาลาการเปรียญตั้งอยู่ทางทิศเหนือของพระอุโบสถ แต่เดิมเป็นอาคารสร้างสมัยรัชกาลที่ 4 เป็นอาคารทรงไทย ต่อมาได้มีการบูรณะใหม่ใน พ.ศ. 2496 ดัดแปลงเป็นหลังคาทรงจั่วธรรมดา หน้าจั่วมีลายปูนปั้นทั้ง 2 ด้าน ด้านทิศตะวันตกแสดงตอนปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ศาลาแห่งนี้ได้จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์นามว่า
ภาคใต้ ศาลาพระวิหารแดง เขาตังกวน สงขลา

ศาลาพระวิหารแดง เขาตังกวน จ.สงขลา

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ ศาลาพระวิหารแดง เป็นอาคารโถงชั้นเดียวก่ออิฐถือปูน สร้างตามแบบอิทธิพลตะวันตก อยู่บริเวณเชิงเขาตังกวน ผนังด้านนอกแสดงให้เห็นก้อนอิฐ ส่วนเสาติดผนังแต่ละต้นฉาบปูนและเซาะร่องเป็นชั้นตามรูปแบบที่นิยมในศิลปะนีโอคลาสสิค ช่องประตูก่อเป็นซุ้มโค้งยอดแหลม ส่วนกรอบหน้าต่างก่อเป็นซุ้มโค้งเสี้ยววงกลม และกรอบด้านบนเป็นรูปสามเหลี่ยม (pediment) อาคารด้านหน้าก่ออาคารยื่นออกมาเป็นมุขขนาบช่องทางเข้าตรงกลาง ที่หน้าบันซุ้มประตูเป็นรูปสามเหลี่ยม (pediment) ภายในปั้นปูนเป็นรูปช้างเอราวัณรองรับพระเกี้ยว
ชุมพร ภาคใต้ อาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดประเดิม

อาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดประเดิม จ.ชุมพร

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ เป็นอาคารสถาปัตยกรรมท้องถิ่น สร้างขึ้นระหว่าง ปี พ.ศ.๒๔๗๓ – ๒๔๘๐ เป็นอาคารไม้แบบเรือนปั้นหยา ยอดจั่ว ชายคาตกแต่งด้วยไม้ฉลุ และกลึงลวดลายแบบพื้นเมือง อาคารนี้แบ่งเป็น ๒ ห้อง โดยมีชานเป็นส่วนเชื่อมต่อ
พัทลุง ภาคใต้ อุโบสถวัดวิหารเบิก

อุโบสถวัดวิหารเบิก อ.เมือง จ.พัทลุง

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า หลังคาทรงจั่วและพาไล มีแนวเสารองรับพาไลโดยรอบ ยอดเสาทุกต้นมีการปั้นเป็นรูปบัวแวงยาว หน้าต่างประตูประดับลวดลายปูนปั้นพรรณพฤกษา ประติมานวิทยา อุโบสถ เป็นอาคารที่สำคัญภายในวัดเนื่องจากเป็นสถานที่ที่พระภิกษุสงฆ์ใช้ทำสังฆกรรม ซึ่งแต่เดิมในการทำสังฆกรรมของ พระภิกษุสงฆ์จะ ใช้เพียงพื้นที่โล่ง ๆ ที่กำหนดขอบเขตพื้นที่สังฆกรรมโดยการกำหนดตำแหน่ง “สีมา”
ประตูทางเช้าอุโบสถวัดวัง พัทลุง ภาคใต้

ประตูทางเข้าอุโบสถวัดวัง อ.เมือง จ.พัทลุง

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ ซุ้มประตูเป็นลวดลายปูนปั้นพรรณพฤกษาในกรอบซุ้มรูปสามเหลี่ยม ประติมานวิทยา ประตูสำหรับศาสนสถานมักมีลักษณะการสร้างและตกแต่งที่แตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่การใช้งาน เช่น ประตูทางเข้าสู่อาคารประธานของวัดอาจมีการประดับตกแต่งอย่างวิจิตรอลังการ ในขณะที่ประตูทางเข้าสู่อาคารอื่นๆที่มิได้เป็นอาคารสำคัญของศาสนาสถานอาจประดับตกแต่งน้อยกว่า เป็นต้น โดยความหมายของการก้าวผ่านประตูมักเป็นเรื่องของความมงคล
พัทลุง ภาคใต้ อุโบสถวัดยางงาม

อุโบสถวัดยางงาม ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ฐานเป็นฐานเชียงสูง มีเสารองรับพาไลโดยรอบ 22 ต้น ยอดเสาทุกต้นมีการปั้นเป็นรูปกลีบดอกบัว ประกอบคันทวยจำหลักไม้ลายกนกรูป หลังคาซ้อนกันหนึ่งชั้น ประติมานวิทยา อุโบสถ เป็นอาคารที่สำคัญภายในวัดเนื่องจากเป็นสถานที่ที่พระภิกษุสงฆ์ใช้ทำสังฆกรรม ซึ่งแต่เดิมในการทำสังฆกรรมของ พระภิกษุสงฆ์จะ
พัทลุง ภาคใต้ หน้าบันด้านทิศตะวันออก

หน้าบันด้านทิศตะวันออก อุโบสถวัดยางงาม ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ หน้าบันทำขึ้นด้วยวัสดุไม้เป็นหลัก มีการใช้แผงไม้แบ่งพื้นที่ออกเป็นสองส่วน ส่วนบนสลักไม้เป็นภาพนารายณ์ทรงครุฑยุดนาค ด้านล่างสลักไม้เป็นภาพเทพพนมหนึ่งองค์ตรงกลาง รอบล้อมด้วยนางอัปสรร่ายรำ ประติมานวิทยา หน้าบัน คือ องค์ประกอบอาคารที่ใช้อิฐหรือไม้ ก่อหรือปิดทับบริเวณส่วนที่เป็นโพรงของโครงจั่วหลังคา เพื่อป้องกันไม่ให้แดดหรือฝนสาดเข้าไปภายในอาคาร นิยมแกะสลักหรือปั้นปูนประดับตกแต่ง
พัทลุง ภาคใต้ วิหารวัดเขียนบางแก้ว

วิหารวัดเขียนบางแก้ว อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าวางอยู่บนฐานเตี้ยๆ หลังคาทรงจั่ว เจาะช่องประตูทางเข้าทางเดียว เจาะหน้าต่างด้านละบาน เข้าใจว่าเป็นลักษณะของอาคารที่เรียกว่า มหาอุตม์ เป็นสถาปัตยกรรมที่ปรากฏขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้น-กลาง ประติมานวิทยา วิหาร ชื่อเรียกอาคารที่ใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาร่วมกันระหว่างพระภิกษุ สงฆ์กับฆราวาส

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!
X