fbpx
Home » หอไตร

Tag : หอไตร

ภาคใต้ วัดมัชฌิมาวาส สงขลา

วัดมัชฌิมาวาส จ.สงขลา

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ วัดมัชฌิมาวาส เป็นวัดใหญ่และสำคัญที่สุดในตัวเมืองจังหวัดสงขลา มีเรื่องเล่าว่า ยายศรีจันทร์ คหบดีผู้มั่งคั่งแห่งเมืองสงขลาอุทิศเงินส่วนหนึ่งเพื่อสร้างวัดแห่งนี้ ต่อมาชาวบ้านพากันเรียกวัดแห่งนี้ว่า “วัดกลาง” วัดแห่งนี้เป็นวัดเก่าเชื่อว่าสร้างในสมัยอยุธยาตอนปลาย แต่ในสมัยรัตนโกสินทร์มีการบูรณะปฏิสังขรณ์หลายครั้ง ครั้งสำคัญคือสมัยรัชกาลที่ 4 โดยผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลา (เจ้าพระยาวิเชียรคีรี –
ระยอง วัดบ้านแลง

หอไตร วัดบ้านแลง อ.เมือง จ.ระยอง

admin
รูปแบบศิลปะ หอไตรกลางน้ำ เป็นอาคารขนาดเล็กก่อสร้างด้วยไม้ทั้งหลัง ส่วนของหลังคามุงด้วยกระเบื้อง ซ้อนชั้นจำนวน 2 ชั้น 2 ตับ ประดับเครื่องลำยองตามแบบไทยประเพณี ซึ่งประกอบไปด้วย ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ รูปแบบโดยรวมแสดงถึงรูปแบบศิลปะรัตนโกสินทร์
จันทบุรี วัดพลับ

หอไตรกลางน้ำ วัดพลับ จังหวัดจันทบุรี

admin
  รูปแบบศิลปะ หอไตรกลางน้ำ สถานที่เก็บรักษาพระไตรปิฎกและคัมภีร์ต่างๆของวัดซึ่งตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางของบ่อน้ำที่ถูกสร้างขึ้น โดยรูปแบบของหอไตรเป็นอาคารเรือนไทยแบบเครื่องสับ ตัวอาคารมีระเบียงรอบโดยรอบ รูปแบบของอาคารเป็นเรือนไม้แบบฝาปะกนแบบสมัยรัตนโกสินทร์ ใช้ระบบโครงสร้างเสาและคานรองรับหลังคาหน้าจั่วที่ซ้อนกันจำนวน 2 ชั้น ประดับตกแต่งด้วยเครื่องลำยอง แสดงฐานันดรศักดิ์ของอาคาร ประติมานวิทยา

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!