fbpx
Home » หน้าบัน

Tag : หน้าบัน

จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้ หน้าบันไม้สลัก จากวัดสระเรียง

หน้าบันไม้สลัก จากวัดสระเรียง จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ หน้าบันสลักไม้ มีภาพประธานเป็นรูปเทวดายืนเหนือยักษ์หรือคนแคระ แสดงอาการยกเท้าข้างซ้ายขึ้น ย่อเท้าข้างขวาพร้อมชูมือขวาขึ้นเหมือนถืออาวุธแต่หักหายไปแล้ว สองข้างเป็นภาพเทวดาเหาะประนมมือเข้าหาศูนย์กลาง เหล่าเทวดาทรงเครื่องคือชฎายอดแหลมมีกรรจียกจอนหู สวมกรองศอ นุ่งผ้าทับสนับเพลายาว ชักชายหน้าออกแผ่เป็นแผ่นพับ พื้นหลังฉากเป็นรูปลายพรรณพฤกษาและดอกโบตั๋น
Uncategorized

หน้าบันของอุโบสถวัดวิหารเบิก อ.เมือง จ.พัทลุง

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ เป็นลวดลายปูนปั้น สลักเป็นรูปนารายณ์ทรงครุฑยุดนาคขนาดใหญ่เต็มพื้นที่ ประติมานวิทยา หน้าบัน คือ องค์ประกอบอาคารที่ใช้อิฐหรือไม้ ก่อหรือปิดทับบริเวณส่วนที่เป็นโพรงของโครงจั่วหลังคา เพื่อป้องกันไม่ให้แดดหรือฝนสาดเข้าไปภายในอาคาร นิยมแกะสลักหรือปั้นปูนประดับตกแต่ง
พัทลุง ภาคใต้ หน้าบันอุโบสถวัดวัง

หน้าบันอุโบสถวัดวัง อ.เมือง จ.พัทลุง

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ หน้าบันประดับเครื่องลำยอง ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ชัดเจน มีการใช้แผงไม้แบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วน ส่วนบนสลักรูปพระพายทรงม้า 3 ตัว ส่วนล่างสลักเป็นพระวรุณทรงหงส์ อุปมาหมายถึงเทพประจำทิศตะวันออก ประติมานวิทยา หน้าบัน
พัทลุง ภาคใต้ หน้าบันด้านทิศตะวันออก

หน้าบันด้านทิศตะวันออก อุโบสถวัดยางงาม ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ หน้าบันทำขึ้นด้วยวัสดุไม้เป็นหลัก มีการใช้แผงไม้แบ่งพื้นที่ออกเป็นสองส่วน ส่วนบนสลักไม้เป็นภาพนารายณ์ทรงครุฑยุดนาค ด้านล่างสลักไม้เป็นภาพเทพพนมหนึ่งองค์ตรงกลาง รอบล้อมด้วยนางอัปสรร่ายรำ ประติมานวิทยา หน้าบัน คือ องค์ประกอบอาคารที่ใช้อิฐหรือไม้ ก่อหรือปิดทับบริเวณส่วนที่เป็นโพรงของโครงจั่วหลังคา เพื่อป้องกันไม่ให้แดดหรือฝนสาดเข้าไปภายในอาคาร นิยมแกะสลักหรือปั้นปูนประดับตกแต่ง
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี หน้าบันอุโบสถ วัดอุบล

หน้าบันอุโบสถ วัดอุบล จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ หน้าบันแบ่งพื้นที่เป็น 2 ส่วนด้วยกรอบสามเหลี่ยมขนาดเล็ก แต่ละพื้นที่ประดับลายก้านต่อดอก ช่อหางโต ปิดทองประดับกระจก ทั้งนี้ลักษณะหน้าบันที่มีการแบ่งพื้นที่สามเหลี่ยมออกเป็น 2 ส่วน ปรากฏครั้งแรกในช่วงรัชกาลที่ 3 ประติมานวิทยา
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี หน้าบันอุโบสถ วัดสมุหนิมิต

หน้าบันอุโบสถ วัดสมุหนิมิต จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ หน้าบันประดับตกแต่งอย่างไทยประเพณีคือ กรอบหน้าบันประดับด้วยช่อฟ้า ใบระกา หางหงษ์ นาคสะดุ้ง กลางหน้าบันแกะสลักเป็นรูปดอกพุดตานก้านแย่ง ปิดทองประดับกระจก ทั้งนี้การประดับหน้าบันด้วยลวดลายดังกล่าวเป็นที่นิยมอย่างมากในสมัยรัชกาลที่ 3 โดยอาจได้อิทธิพลมาจากดอกโบตั๋นในศิลปะจีน ประติมานวิทยา
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี หน้าบันในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไชยา

หน้าบันในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ หน้าบันชิ้นนี้เป็นหน้าบันของพระวิหารหลวงหลังเดิมซึ่งสร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อคราวบูรณะองค์พระบรมธาตุไชยา ระหว่างพ.ศ. 2439 – 2444 ต่อมาเมื่อมีการบูรณะพระวิหารหลวงในพ.ศ. 2500 จึงได้ย้ายหน้าบันดังกล่าวไปจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไชยา ลักษณะหน้าบันประดับด้วยลายดอกพุดตานใบเทศ ลงรรักปิดทองประดับกระจก ทั้งนี้ลายดังกล่าวเป็นที่นิยมตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3
วัดเกาะ สระแก้ว

หน้าบันทางด้านทิศตะวันตก วัดชนะไชยศรี (วัดเกาะ) อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

admin
รูปแบบศิลปะ หน้าบันปูนปั้นประดับลวดลายเทพพนมในกรอบลายกนกพญานาค ส่วนด้านล่างปรากฏลายปูนปั้นลวดลายนักษัตรจากซ้ายไปขวาคือ งู(มะเส็ง) ลิง(วอก) และมีการประดับเครื่องถ้วยจีนไว้ที่มุมทั้งสามมุมของหน้าบัน รูปแบบศิลปะโดยรวมแสดงถึงรูปแบบศิลปะรัตนโกสินทร์ผสมศิลปะท้องถิ่น ประติมานวิทยา
วัดเกาะ

หน้าบันทางด้านทิศตะวันออก วัดชนะไชยศรี (วัดเกาะ) อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

admin
รูปแบบศิลปะ หน้าบันปูนปั้นประดับลวดลายเทพพนมในกรอบลายกนกพญานาค ส่วนด้านล่างปรากฏลายปูนปั้นลวดลายนักษัตรจากซ้ายไปขวาดังนี้ หนู(ชวด) ม้า(มะเมีย) และหมู(กุน) และมีการประดับเครื่องถ้วยจีนไว้ที่มุมทั้งสามมุมของหน้าบัน รูปแบบศิลปะโดยรวมแสดงถึงรูปแบบศิลปะรัตนโกสินทร์ผสมศิลปะท้องถิ่น ประติมานวิทยา
ปราสาทสด๊กก๊อกธม สระแก้ว

หน้าบันปราสาทประธานทิศเหนือ ปราสาทสด๊กก๊อกธม อ.โคกสูง จ.สระแก้ว

admin
รูปแบบศิลปะ ลวดลายพันธุ์พฤกษาบริเวณกรอบหน้าบันทำเป็นซุ้มโค้งเข้าโค้งออกที่เกิดจากลวดลายขนดนาค บริเวณตรงกลางของหน้าบันเป็นลวดลายพันธุ์พฤกษารูปทรงคล้ายใบโพธิ์หรือพุ่มข้าวบิณฑ์ โดยลักษณะลวดลายเช่นนี้พบมากในบริเวณหน้าบันของซุ้มประตูภายในปราสาทสด๊กก๊อกธม ประติมานวิทยา

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!
X