fbpx
Home » สุราษฎร์ธานี

Tag : สุราษฎร์ธานี

ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โบราณสถานวัดแก้ว

โบราณสถานวัดหลง จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ โบราณสถานวัดแก้วในปัจจุบัน เหลือเพียงส่วนฐานซ้อนลดหลั่นกัน 2 ชั้น เนื่องจากอิฐส่วนบนถูกรื้อไปสร้างกำแพงแก้วในคราวบูรณะวัดพระบรมธาตุไชยา ลักษณะผังของอาคารเป็นผังแบบกากบาท มีการทำบันไดทางขึ้นทั้งสี่ด้าน โดยบันไดทางด้านทิศตะวันออกจะเป็นทางขึ้นสู่ห้องครรภคฤหะ ฐานชั้นล่างสุดสามารถเดินประทักษิณได้โดยรอบ ลักษณะดังกล่าวอาจแสดงถึงความสัมพันธ์กับจันทิในศิลปะชวาภาคกลาง เช่น จันทิกะละสัน ซึ่งอาจเป็นอิทธิพลจากศิลปะอินเดียที่เข้ามาในเอเชียอาคเนย์ ที่แต่ละด้านของฐานตกแต่งด้วยอาคารจำลอง
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี หน้าบันอุโบสถ วัดสมุหนิมิต

หน้าบันอุโบสถ วัดสมุหนิมิต จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ หน้าบันประดับตกแต่งอย่างไทยประเพณีคือ กรอบหน้าบันประดับด้วยช่อฟ้า ใบระกา หางหงษ์ นาคสะดุ้ง กลางหน้าบันแกะสลักเป็นรูปดอกพุดตานก้านแย่ง ปิดทองประดับกระจก ทั้งนี้การประดับหน้าบันด้วยลวดลายดังกล่าวเป็นที่นิยมอย่างมากในสมัยรัชกาลที่ 3 โดยอาจได้อิทธิพลมาจากดอกโบตั๋นในศิลปะจีน ประติมานวิทยา
ภาคใต้ รูปอาคารบนผนังถ้ำวัดถ้ำคูหาสวรรค์ สุราษฎร์ธานี

รูปอาคารบนผนังถ้ำวัดถ้ำคูหาสวรรค์ จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ ลวดลายปูนปั้นที่ปรากฏแสดงให้เห็นลักษณะของอาคารรูปทรงต่างๆ เช่น ทางด้านขวาล่างพบลักษณะอาคารที่มีหลังคาทรงจั่วซึ่งคงเป็นอาคารหลังคาเครื่องไม้ ทางด้านมุมซ้ายบนพบเจดีย์ทรงระฆัง ตั้งอยู่บนฐานสูง มีการประดับแถวลายกลีบบัวที่ส่วนปากระฆัง บัลลังก์เท่าที่ปรากฏน่าจะเป็นบัลลังก์ในผังสี่เหลี่ยม และจากตำแหน่งที่ตั้งสันนิษฐานว่าเป็นการประดับชั้นหลังคาของอาคาร โดยถ้าหากเป็นดังนั้นแล้วองค์ระฆังที่ปรากฏอาจจะเป็นสถูปิกะของอาคารซึ่งคล้ายกับการประดับชั้นหลังคาของอาคารในศิลปะชวา กำหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 13-15 ประติมานวิทยา
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี

อุโบสถวัดจำปา จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ เป็นอาคารแบบประเพณี เครื่องไม้ หลังคาซ้อนสองชั้น หน้าหลังมีมุขประเจิดประดับเครื่องลำยองช่อฟ้าใบระกาหางหงส์ ชายคาสี่ด้านลาดต่ำซ้อนกันสามตับมุงด้วยกระเบื้องกาบูหรือกระเบื้องลอนกาบกล้วย ผนังเป็นไม้เจาะช่องหน้าต่าง มีบานปิดเปิด ได้รับการบูรณะแล้ว รูปแบบอาจเป็นอาคารในศิลปะอยุธยา ราวพุทธศตวรรษที่ 23-24 ประติมานวิทยา
ภาคใต้ วัดโพธาราม สุราษฎร์ธานี

วัดโพธาราม จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ ดังปรากฏเขียนบอกไว้ในอุโบสถ ตามประวัติวัดมีเจ้านายเสด็จมาวัดแห่งนี้หลายครั้ง อาทิ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ เจ้าฟ้าภาณุรังสีสว่างวงศ์เป็นต้น สิ่งที่น่าสนใจหลายสิ่งภายในวัด เช่น อุโบสถ หีบพระธรรม ธรรมาสน์ไม้ เป็นต้น ประติมานวิทยา
พระพุทธรูปปางมารวิชัยภายในคูหาโบราณสถานวัดแก้ว ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี

พระพุทธรูปปางมารวิชัยภายในคูหาโบราณสถานวัดแก้ว จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ ภายในคูหาโบราณสถานวัดแก้วพบกลุ่มพระพุทธรูปประธาน ทั้งหมดล้วนแต่เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย พระประธานขนาดใหญ่ด้านหลังก่ออิฐฉาบปูน สภาพในปัจจุบันชำรุดเสียหายอย่างมาก ถัดมาด้านหน้ามีกลุ่มพระพุทธรูปหินทรายจำนวน 3 องค์ ทุกองค์ส่วนพระเศียรหักหายไปแล้วและมีพุทธลักษณะเหมือนกัน เป็นพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิราบ ครองจีวรห่มเฉียง เรียบ บางแนบพระวรกาย ชายสังฆาฏิเป็นแผ่นใหญ่ อยู่ตรงกลางพระวรกาย
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โบราณสถานวัดแก้ว

โบราณสถานวัดแก้ว จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ โบราณสถานวัดแก้วในปัจจุบัน ส่วนฐานชั้นล่างสุดเป็นฐานในผังสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ มีบันไดทางขึ้นทางด้านทิศตะวันออกและตะวันตก ตัวปราสาทเป็นปราสาทหลังเดียว อยู่ในผังสี่เหลี่ยม มีการยกเก็จออกมาทั้งสี่ด้านทำเป็นมุขยื่นออกมาภายในทำเป็นห้องจรนำ ยกเว้นห้องด้านทิศตะวันออก มีการทำเป็นห้องคูหาไว้ภายใน ฐานปราสาทเป็นฐานบัววลัย ที่ตัวเรือนธาตุมีการทำเสาติดผนัง โดยตัวเสามีการเซาะเป็นร่อง ส่วนชั้นหลังคาด้านบนพังทลายลงหมดแล้ว กำหนดอายุอยู่ในช่วงราวพุทธศตวรรษที่ 14-15
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ใบเสมา วัดเขาพระอานนท์

ใบเสมา วัดเขาพระอานนท์ จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ รอบพระอุโบสถทั้ง 8 ทิศ มีการประดิษฐานใบเสมาหินทรายแดงขนาดเล็กไม่มีการสลักลวดลายใดๆ ใบเสมาเหล่านี้มีฐานเอวขันซ้อนกัน 3 ชั้นรองรับอยู่ ทั้งนี้ใบเสมาขนาดเล็ก และการตั้งใบเสมาบนฐานสูงเริ่มนิยมตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย ประติมานวิทยา
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี อุโบสถ วัดเขาพระอานนท์

อุโบสถ วัดเขาพระอานนท์ จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ จากจากรึกวัดน้ำรอบที่อยู่ใกล้กันทำให้ทราบว่า วัดเขาพระอานนท์ วัดน้ำรอบ และวัดสิงขรสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา อาจสังเกตได้ว่าวัดแห่งนี้ได้ดัดแปลงภูเขาให้เป็นศาสนสถาน ลักษณะดังกล่าวแสดงถึงการรับอิทธิพลจากชุมชนโบราณในแถบนี้ อุโบสถก่ออิฐถือปูนมีขนาดเล็ก ใช้ฝาผนังรับน้ำหนักแทนเสา ซึ่งเป็นโครงสร้างที่นิยมตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย สำหรับหลังคาตับล่างซึ่งสร้างยื่นออกมา อาจทำขึ้นในภายหลัง โดยลักษณะหน้าบันที่ทำจากไม้และแกะเป็นรูปพระอาทิตย์เป็นที่นิยมในกลุ่มอาคารเครื่องไม้ทางภาคใต้ ประติมานวิทยา
ตุ้มหู ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี

ตุ้มหู จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ ตุ้มหูมีลักษณะเป็นแผ่นรูปวงกลม ตรงกลางมีรู กรอบด้านนอกมีตุ่มปลายแหลมยื่นออกมา 3 ตุ่ม กำหนดอายุอยู่ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ตุ้มหูดังกล่าวนี้มีการพบกระจายอยู่ทั่วไปตามแหล่งโบราณคดีในเขตพื้นที่เอเชียตะออกเฉียงใต้ เช่น วัฒนธรรมซาหวิ่นห์ (Sa Huỳnh Culture) บริเวณจังหวัดกว่างไน๋ (Quang

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!
X