fbpx
Home » สระแก้ว

Tag : สระแก้ว

ปราสาทบ้านน้อย สระแก้ว

บาราย ปราสาทบ้านน้อย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

admin
รูปแบบศิลปะ – บารายอยู่ทางด้านทิศตะวันออก เป็นสระสำหรับกักเก็บน้ำ ปัจจุบันอยู่ในลักษณะตื้นเขิน ประติมานวิทยา
ปราสาทบ้านน้อย สระแก้ว

บรรณาลัย ปราสาทบ้านน้อย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

admin
รูปแบบศิลปะ – บรรณาลัยอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอาคารประธาน ในผังสี่เหลี่ยมก่อด้วยศิลาแลง ทางเข้าหันหน้าเข้าหาอาคารประธาน เป็นที่เก็บรักษาเครื่องใช้ในพิธีกรรม รวมถึงคัมภีร์ต่างๆ ปัจจุบันเหลือเพียงฐานอาคาร ประติมานวิทยา
ปราสาทบ้านน้อย สระแก้ว

ปราสาทประธาน ปราสาทบ้านน้อย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

admin
รูปแบบศิลปะ – ปราสาทประธานเป็นที่ประดิษฐานรูปเคารพประจำศาสนสถาน ปัจจุบันเหลือเพียงฐานปราสาท ประติมานวิทยา
ปราสาทบ้านน้อย สระแก้ว

โคปุระ ปราสาทบ้านน้อย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

admin
รูปแบบศิลปะ – โคปุระอยู่ในผังกากบาทก่อด้วยศิลาแลง ประติมานวิทยา
ปราสาทบ้านน้อย สระแก้ว

ปราสาทบ้านน้อย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

admin
รูปแบบศิลปะ – โบราณสถานบ้านน้อยประกอบด้วยกลุ่มโบราณสถาน สร้างด้วยอิฐและศิลาแลง มีกำแพงล้อมรอบและมีบารายขนาดใหญ่ ตั้งอยู่นอกกำแพงด้านทิศตะวันออก ประติมานวิทยา
วัดเกาะ สระแก้ว

ซุ้มใบเสมา วัดชนะไชยศรี (วัดเกาะ) อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

admin
  รูปแบบศิลปะ ซุ้มใบเสมาปูน ทรงกูบยอดดอกบัว ภายในประดิษฐานใบเสมา ที่ส่วนกลางใบประดับลายธรรมจักร รูปแบบโดยรวมแสดงถึงรูปแบบศิลปะแบบรัตนโกสินทร์ ประติมานวิทยา
วัดเกาะ สระแก้ว

หน้าบันทางด้านทิศตะวันตก วัดชนะไชยศรี (วัดเกาะ) อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

admin
รูปแบบศิลปะ หน้าบันปูนปั้นประดับลวดลายเทพพนมในกรอบลายกนกพญานาค ส่วนด้านล่างปรากฏลายปูนปั้นลวดลายนักษัตรจากซ้ายไปขวาคือ งู(มะเส็ง) ลิง(วอก) และมีการประดับเครื่องถ้วยจีนไว้ที่มุมทั้งสามมุมของหน้าบัน รูปแบบศิลปะโดยรวมแสดงถึงรูปแบบศิลปะรัตนโกสินทร์ผสมศิลปะท้องถิ่น ประติมานวิทยา
วัดเกาะ

หน้าบันทางด้านทิศตะวันออก วัดชนะไชยศรี (วัดเกาะ) อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

admin
รูปแบบศิลปะ หน้าบันปูนปั้นประดับลวดลายเทพพนมในกรอบลายกนกพญานาค ส่วนด้านล่างปรากฏลายปูนปั้นลวดลายนักษัตรจากซ้ายไปขวาดังนี้ หนู(ชวด) ม้า(มะเมีย) และหมู(กุน) และมีการประดับเครื่องถ้วยจีนไว้ที่มุมทั้งสามมุมของหน้าบัน รูปแบบศิลปะโดยรวมแสดงถึงรูปแบบศิลปะรัตนโกสินทร์ผสมศิลปะท้องถิ่น ประติมานวิทยา
วัดเกาะ สระแก้ว

อุโบสถหลังเก่า วัดชนะไชยศรี (วัดเกาะ) อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

admin
  รูปแบบศิลปะ อาคารก่ออิฐถือปูนขนาดเล็ก ขนาดประมาณ 3 ห้อง หลังคาเครื่องไม้มุงกระเบื้องดินเผา ซ้อน 2 ชั้น 2 ตับ มีการประดับเครื่องลำยองตามไทยประเพณี คือ ช่อฟ้า
ปราสาทเขาน้อย สระแก้ว

ทับหลังจำลองด้านทิศใต้ของปราสาทองค์ทิศเหนือ ปราสาทเขาน้อย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

admin
รูปแบบศิลปะ ทับหลังจำลองศิลปะสมโบร์ไพรกุก ด้านปลายสองข้างปรากฏรูปมกรที่มีคนขี่หันหน้าเข้าหากัน คายวงโค้งและมีวงกลมรูปเหรียญคั่นวงโค้งไว้ 3 เหรียญ ส่วนด้านล่างวงโค้งปรากฏลายพวงมาลัย-พวงอุบะ รูปแบบศิลปะเขมรสมัยสมโบร์ไพรกุก อายุสมัยช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 ปัจจุบันทับหลังจริงจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ประติมานวิทยา

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!
X