fbpx
Home » สกุลช่างนครศรีธรรมราช

Tag : สกุลช่างนครศรีธรรมราช

จ.นครศรีธรรมราช พระพุทธรูปปางมารวิชัย ภาคใต้

พระพุทธรูปปางมารวิชัย พระพักตร์กลม รัศมีเป็นรูปดอกบัวตูม สำริด จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ พระพุทธรูปปางมารวิชัย มี พระพักตร์กลม รัศมีเป็นรูปดอกบัวตูม ครองจีวรห่มเฉียง มีชายสังฆาฏิคลี่แผ่ออกเป็นแฉก ชายหนึ่งยาวลงมาเป็นแผ่นปลายตัด อันเป็นลักษณะเฉพาะของพระพุทธรูปศิลปะอยุธยาในสกุลช่างเมืองนครศรีธรรมราช กำหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 21-22
จ.นครศรีธรรมราช พระพุทธรูปปางมารวิชัย สำริด ภาคใต้

พระพุทธรูปปางมารวิชัย บนฐานบัวคว่ำบัวหงายสี่เหลี่ยม จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ พระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิเพชร ปางมารวิชัย บนฐานบัวคว่ำบัวหงายสี่เหลี่ยม พระวรกายค่อนข้างอวบอ้วน พระพักตร์กลม รัศมีเป็นรูปดอกบัวตูม ครองจีวรห่มเฉียง มีชายสังฆาฏิสั้นเหนือพระถัน คลี่แผ่ออก อันเป็นลักษณะเฉพาะของพระพุทธรูปศิลปะอยุธยาในสกุลช่างเมืองนครศรีธรรมราช กำหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 21-22
จ.นครศรีธรรมราช พระพุทธรูปปางมารวิชัย ภาคใต้

พระพุทธรูปปางมารวิชัย บนฐานบัวคว่ำบัวหงายสี่เหลี่ยม จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ พระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิเพชร ปางมารวิชัย บนฐานบัวคว่ำบัวหงายสี่เหลี่ยม พระวรกายค่อนข้างอวบอ้วน พระพักตร์กลม รัศมีเป็นรูปดอกบัวตูม ครองจีวรห่มเฉียง มีชายสังฆาฏิสั้นเหนือพระถัน คลี่แผ่ออก อันเป็นลักษณะเฉพาะของพระพุทธรูปศิลปะอยุธยาในสกุลช่างเมืองนครศรีธรรมราช กำหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 21-22
จ.นครศรีธรรมราช พระพุทธสิหิงค์เมืองนครศรีธรรมราช ภาคใต้

พระพุทธสิหิงค์เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ พระพุทธสิหิงค์เมืองนครศรีธรรมราช มีลักษณะคือพระองค์อวบอัด พระพักตร์กลม เม็ดพระศกใหญ่ รัศมีรูปดอกบัวตูม ประทับนั่งขัดสมาธิเพชรปางมารวิชัย ครองจีวรห่มเฉียง มีชายสังฆาฏิสั้นปายแฉกอยู่เหนือพระถันพร้อมกับคลี่แผ่เป็นจีบที่พระอังสาด้วยซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของพระพุทธรูปสกุลช่างนครศรีธรรมราช หรือที่เรียกกันว่าพระขนมต้ม ประติมานวิทยา พระพุทธสิหิงค์ เป็นพระพุทธรูปสำคัญจำนวน 3 องค์ซึ่งมีประดิษฐานอยู่ที่เมืองใหญ่สามแห่ง
จ.นครศรีธรรมราช พระพุทธรูปปางสมาธิ ภาคใต้

พระพุทธรูปปางสมาธิ จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ พระพุทธรูปสำริด ปางมารวิชัย ประทับนั่งขัดสมาธิเพชรบนฐานเตี้ยๆ พระพักตร์กลม รัศมีรูปดอกบัวตูม พระวรกายไม่อวบอ้วนเหมือนกลุ่มพระพุทธรุปแบบนครศรีธรรมราชทั่วไป แต่มีลักษระร่วมคือ ครองจีวรห่มเฉียง มีชายสังฆาฏิสั้นพาดพระอังสาซ้ายเหนือพระถัน และมีแฉกเป็นริ้ว อันเป็นลักษณะเฉพาะของพระพุทธรูปสกุลช่างนครศรีธรรมราช อายุราวพุทธศตวรรษที่ 21-22
จ.นครศรีธรรมราช พระพุทธรูปปางมารวิชัย ภาคใต้

พระพุทธรูปปางมารวิชัย ประทับนั่งขัดสมาธิเพชรบนฐานสิงห์เตี้ยๆ จ.นครศรีธรรมราช 

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ พระพุทธรูปสำริด ปางมารวิชัย ประทับนั่งขัดสมาธิเพชรบนฐานสิงห์เตี้ยๆ พระวรกายค่อนข้างอวบอ้วน พระพักตร์กลม ครองจีวรห่มเฉียง มีชายสังฆาฏิสั้นพาดพระอังสาซ้ายเหนือพระถัน และมีแฉกเป็นริ้ว อันเป็นลักษณะเฉพาะของพระพุทธรูปสกุลช่างนครศรีธรรมราช อายุราวพุทธศตวรรษที่ 21-22
พระพุทธรูปปางมารวิชัยสำริด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี

พระพุทธรูปปางมารวิชัยสำริด จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ พระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิเพชรบนฐานบัวคว่ำบัวหงายยกสูง ปางมารวิชัย พระวรกายอวบอ้วน พระพักตร์กลม ครองจีวรห่มเฉียง มีชายสังฆาฏิสั้นเหนือพระถัน แผ่คลี่เป็นริ้ว ภาพรวมเทียบได้กับพระพุทธสิหิงค์เมืองนครศรีธรรมราช หรือพระพุทธรูปศิลปะอยุธยา สกุลช่างนครศรีธรรมราช อายุราวพุทธศตวรรษที่ 21-22 ประติมานวิทยา

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!
X