fbpx
Home » ศิลปะสุโขทัย

Tag : ศิลปะสุโขทัย

ภาคกลาง สุพรรณบุรี

เจดีย์ วัดสนามไชย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher
เป็นเจดีย์ขนาดใหญ่ ฐานล่างสุดเป็นฐาน 16 เหลี่ยมก่อเป็นฐานเขียงซ้อนกัน 3 ชั้น เหนือฐานเขียงเป็นชุดฐานรองรับเรือนธาตุที่พังทลายลงมาแล้ว โดยบริเวณฐานรองรับเรือนธาตุปรากฏร่องรอยคล้ายซุ้มจระนำประดิษฐานพระพุทธรูปยืน ถัดจากเรือนธาตุขึ้นไปเป็นชั้นซ้อนซึ่งปรากฏร่องรอยของเสาประดับมุมที่มีลวดลายปูนปั้นหลงเหลืออยู่ ส่วนยอดนั้นพังทลายลงมาจนไม่หลงเหลือเค้าโครงเดิม ซึ่งจากร่องรอยของซุ้มจระนำที่หลงเหลืออยู่สันนิษฐานได้ว่าผนังนั้นเป็นการทำช่องซุ้มจระนำสลับกับผนังทึบ และในส่วนที่เป็นช่องซุ้มจระนำนั้นก็ตรงกันกับทิศทั้งแปดด้วย และหากเป็นเช่นนั้นจริง ก็สามารถเทียบได้กับเจดีย์ทรงปราสาทยอดที่มีเรือนธาตุในผังแปดเหลี่ยม รูปแบบศิลปะอู่ทอง
จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

พระหริหระ สำริด จากเทวสถานโบสถ์พราหมณ์ จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ เทวรูปประทับยืนขนาดเล็ก หล่อจากสำริด สวมศิราภรณ์เป็นมงกุฏทรงเทริด สวมกรองศอและทับทรวง คล้องสังวาลย์รูปงู นุ่งผ้ายาวมีชายผ้าแผ่ออกเป็นรูปหางปลา ด้านหน้า มีสี่กร พระหัตถ์ขวาบนถือสังข์ พระหัตถ์ซ้ายบนถือจักร อีกสองพระหัตถ์จีบนิ้วกลางและนิ้วนาง ชี้นิ้วชี้และนิ้วก้อย หันออกด้านหน้า จากรูปแบบเครื่องแต่งกายเทียบได้กับกลุ่มเทวรูปสำริดในศิลปะสุโขทัย

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!
X