fbpx
Home » ศิลปะลาว

Tag : ศิลปะลาว

วัดเกาะ สระแก้ว

อุโบสถหลังเก่า วัดชนะไชยศรี (วัดเกาะ) อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

admin
  รูปแบบศิลปะ อาคารก่ออิฐถือปูนขนาดเล็ก ขนาดประมาณ 3 ห้อง หลังคาเครื่องไม้มุงกระเบื้องดินเผา ซ้อน 2 ชั้น 2 ตับ มีการประดับเครื่องลำยองตามไทยประเพณี คือ ช่อฟ้า
ปราจีนบุรี วัดแสงสว่าง

หอเสื้อธาตุ วัดแสงสว่าง อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี

admin
รูปแบบศิลปะ หอเสื้อธาตุทั้ง 4 ทิศของเจดีย์ประธาน ลักษณะเป็นอาคารขนาดเล็กหลังคาทรงจั่ว มีส่วนหลังคาขนาดเล็กทับส่วนกลางสันหลังคา หรือที่เรียกว่า เทิบ ตามแบบศิลปะลาวแบบเชียงขวาง ประติมานวิทยา
ปราจีนบุรี วัดแสงสว่าง

วัดแสงสว่าง อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี

admin
รูปแบบศิลปะ เจดีย์ทรงระฆังแบบเชียงขวางในศิลปะลาว ส่วนฐานล่างสุดเป็นฐานบัว 1 ฐาน ถัดขึ้นไปเป็นของชุดฐานบัวคว่ำที่ซ้อนกัน 2 ชั้น ที่เชื่อมด้วยฐานบัวลูกแก้ว 2 ฐานด้านบน โดยตั้งแต่ส่วนฐานล่างจนถึงส่วนฐานบัวลูกแก้วนี้อยู่ในผังย่อมุมไม้ยี่สิบ ถัดขึ้นไปเป็นส่วนหน้ากระดานในผังแปดเหลี่ยมที่มีซุ้มจระนำขนาดเล็ก และฐานเขียงแปดเหลี่ยมสลักลายดอกไม้ บัวคลุ่มเป็นบัวปากระฆังรองรับองค์ระฆังขนาดเล็กไม่มีบัลลังก์
ฉะเชิงเทรา วัดเมืองกาย

ลายปูนปั้นประดับยอดซุ้มประตูทางเข้าอุโบสถ วัดเมืองกาย อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

admin
รูปแบบศิลปะ ลายปูนปั้นยอดซุ้มประตูทรงบรรพแถลง ประดับกรอบหน้าบันด้วยลายพญานาค และส่วนหน้าบันประดับด้วยครุฑ มีการตกแต่งลายปูนปั้นด้วยการทาสีที่หลากหลาย ซึ่งเป็นรูปแบบที่นิยมในงานประดับตกแต่งของอุโบสถในศิลปะลาว ประติมานวิทยา
ฉะเชิงเทรา วัดเมืองกาย

ใบเสมาติดผนังอุโบสถ วัดเมืองกาย อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

admin
รูปแบบศิลปะ ใบเสมาแบบติดผนัง เรียบไม่มีการประดับลวดลายภายในแต่มีการระบายสีบนพื้นผิวซึ่งเป็นรูปแบบที่นิยมในศิลปะลาว ตั้งอยู่บนแท่นฐานสิงห์หรือที่เรียกว่าเสมานั่งแท่น ขนาบข้างด้วยลายปูนปั้นรูปแจกัน ซึ่งการนำแจกันมาประดับขนาบข้างนั้นเป็นที่นิยมในศิลปะรัตนโกสินทร์ตอนต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงสมัยรัชกาลที่ 3 รูปแบบโดยรวมแสดงถึงรูปแบบศิลปะรัตนโกสินทร์ตอนต้นผสมกับศิลปะลาว ประติมานวิทยา
ฉะเชิงเทรา วัดเมืองกาย

พระอุโบสถ วัดเมืองกาย อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

admin
รูปแบบศิลปะ อุโบสถเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนขนาดประมาณ 3 ห้อง หลังคาเครื่องไม้มุงกระเบื้องจำนวน 1 ชั้น 1 ตับ บริเวณกรอบหน้าบันประดับด้วยเครื่องลำยอง ที่ประกอบไปด้วย ช่อฟ้า ใบระกา งวงไอยรา และหางหงส์
ฉะเชิงเทรา วัดมหาเจดีย์

พระอุโบสถวัดมหาเจดีย์ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

admin
  รูปแบบศิลปะ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนขนาด 5 ห้อง หลังคาเครื่องไม้มุงกระเบื้อง ปรากฏคอสองที่แบ่งให้หลังคาเป็น 2 ชั้น ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของอุโบสถแบบไทลื้อ ส่วนชั้นหลังคาด้านบนประดับเครื่องลำยองตามแบบไทยประเพณีคือ ช่อฟ้า ใบระกา และหางหงส์ สำหรับส่วนกลางสันหลังคาปรากฏช่อฟ้าในศิลปะลาว
ฉะเชิงเทรา วัดเตาเหล็ก

พระพุทธรูปประธาน ภายในอุโบสถวัดเตาเหล็ก อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

admin
รูปแบบศิลปะ พระพุทธรูปประทับนั่ง ปางมารวิชัย ครองจีวรห่มเฉียง พระพักตร์เรียว มีเม็ดพระศกแหลมประดับ อุษณีษะสูง รัศมีรูปเปลวปลายไม่แหลม พระขนงโก่ง ริมพระโอษฐ์ตวัด มีร่อง พระกรรณงอน ลักษณะโดยรวมแสดงถึงรูปแบบศิลปะลาว ประติมานวิทยา
ฉะเชิงเทรา วัดเตาเหล็ก

จิตรกรรมพุทธประวัติ ประดับผนังอุโบสถวัดเตาเหล็ก (ด้านข้าง) อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

admin
รูปแบบศิลปะ จิตรกรรมฝาผนังเรื่องพุทธประวัติ โดยวาดแบ่งเป็นตอนๆภายในกรอบสี่เหลี่ยมด้านบนบริเวณเหนือหน้าต่าง จำนวน 6 ตอน ซึ่งประกอบไปด้วย ตอนก่อนประสูติ ตอนประสูติ ตอนเหล่าพราหมณ์ทำนายลักษณะ ตอนทรงบรรลุปฐมฌานในพิธีแรกนาขวัญ ตอนประลองศิลปะศาสตร์ยกศรธนู และตอนสุดท้ายคือตอนอภิเษกสมรส   โดยวาดและระบายสีบริเวณผนังด้านนอกของอุโบสถ ซึ่งเป็นรูปแบบที่นิยมในศิลปะลาว
ฉะเชิงเทรา วัดเตาเหล็ก

พระอุโบสถวัดเตาเหล็ก (ทิศตะวันออก) อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

admin
รูปแบบศิลปะ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนหลังคาเครื่องไม้มุงกระเบื้องขนาดเล็ก เป็นอุโบสถที่มีการตกแต่งในแบบศิลปะลาว กล่าวคือการนิยมวาดภาพเล่าเรื่องและระบายสีที่ผนังด้านนอก โดยสีที่นำมาใช้ระบายนั้นเป็นสีที่หาได้จากธรรมชาติ บริเวณซุ้มประตูเป็นการวาดและระบายสีซุ้มทรงบรรพแถลงแทนการประดับด้วยปูนปั้น ภาพจิตรกรรมบริเวณด้านซ้ายและด้านขวาเป็นภาพตอนเมขลาล่อแก้วกับรามสูร   สำหรับตรงกลางระหว่างประตูทางเข้านั้นปรากฏปูนปั้นรูปเจ้าชายสิทธัตถะปลงพระเกศาเป็นตอนก่อนทรงผนวช ประติมานวิทยา เมขลาล่อแล้ว เป็นส่วนหนึ่งในเรื่อง เมขลารามสูร เป็นตอนที่รามสูรผู้เป็นอสูร เกิดความชอบพอในตัวนางเมขลาและต้องการได้ดวงแก้วนั้น ทำให้ไล่จับนาง

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!