fbpx
Home » ศิลปะรัตนโกสินทร์

Tag : ศิลปะรัตนโกสินทร์

กุฏิ วัดวังตะวันตก จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

กุฏิ วัดวังตะวันตก จ.นนครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ พื้นที่แห่งนี้เดิมเป็นของเจ้าจอมปราง ต่อมาในสมัยเจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย) ได้ถวายให้เป็นพื้นที่วัด ทั้งนี้ในปีพ.ศ. 2431 พระครูกาชาด (ย่อง) และศิษย์ได้ร่วมกันสร้างกุฏิไม้ขึ้นหมู่หนึ่ง โดยสร้างเป็นเรือนเครื่องสับ 3 หลัง มีหลังคาจั่ว อาคารแห่งนี้เป็นตัวอย่างของเรือนเครื่องผูกแบบไทยประเพณี
จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้ เก๋งจีน หรือตึกเจ้าตาก วัดประดู่พัฒนาราม

เก๋งจีน หรือตึกเจ้าตาก วัดประดู่พัฒนาราม จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ สร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2385 โดยเจ้าพระยานครฯ (น้อยกลาง) ผู้เป็นบุตรของเจ้าพระยานครฯ (น้อย) ผู้เป็นโอรสของพระเจ้าตากสินฯ เหตุที่เรียกว่า “ตึกเจ้าตาก” เนื่องมาจากตึกแห่งนี้นอกจากจะเก็บอัฐิเจ้าพระยานคร (น้อย)แล้ว ยังมีพระบรมอัฐิของสมเด็จพระเจ้าตากสินฯอยู่ด้วย ตัวอาคารแสดงลักษณะสถาปัตยกรรมจีนอย่างเห็นได้ชัด คือ
จ.นครศรีธรรมราช จิตรกรรมบนคอสองในอุโบสถ วัดท้าวโคตร ภาคใต้

จิตรกรรมบนคอสองในอุโบสถ วัดท้าวโคตร จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ ภายในอุโบสถวัดท้าวโคตร ยังพบงานจิตรกรรมด้วย โดยเขียนไว้บนคอสองทั้งสองข้างเล่าเรื่องพุทธประวัติ และทศชาติชาดการเขียนภาพที่เริ่มรู้จักใช้แสงเงา เริ่มมีการใช้เส้นขอบฟ้า และระบายสีท้องฟ้าค่อนข้างสว่าง เป็นลักษณะหนึ่งของงานจิตรกรรมสมัยรัชกาล 3 – 4 ประติมานวิทยา ช่องภาพซ้ายและขวาเป็นเหตุการณ์พุทธประวัติที่ต่อเนื่องกัน โดยช่องภาพซ้ายมือเป็นตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปโปรดพุทธมารดาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ โดยภาพบุคคลวรกายสีเขียวซึ่งอยู่ด้านซ้ายมือของผู้ชมภาพคือ
พระอุโบสถ วัดบ่อทรัพย์ ภาคใต้ สงขลา

พระอุโบสถ วัดบ่อทรัพย์ จ.สงขลา

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ พระอุโบสถ วัดบ่อทรัพย์ ตั้งอยู่บนเชิงเขาหัวเขาแดง ลักษณะภายนอกตกแต่งอย่างเรียบ โดยมีการทำพาไลล้อมรอบ ช่องเสาพาไลแต่ละช่องเป็นกรอบวงโค้งตามรูปแบบศิลปะตะวันตก แต่ไม่มีการลดระดับของกรอบวงโค้งอย่างต้นแบบ กรอบหน้าบันเป็นรูปสามเหลี่ยมเรียบๆ ไม่มีการประดับเครื่องลำยอง หลังคามุงด้วยกระเบื้องดินเผา ลักษณะดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงงานในช่วงราวพุทธศตวรรษที่ 25 ที่มีการผสมผสานรูปแบบศิลปะตะวันตกเข้ามาใช้การการสร้างพระอุโบสถ  
ภาคใต้ สงขลา อุโบสถ วัดสุวรรณคีรี

อุโบสถ วัดสุวรรณคีรี จ.สงขลา

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ อุโบสถตั้งอยู่บนเนินกลางวัด โดยเป็นอาคารก่ออิฐถือทั้งส่วนผนัง และหน้าบัน กรอบหน้าบันลดรูปไม่มีการประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงษ์ กลางหน้าบันเป็นงานปูนปั้นลายพันธุ์พฤกษาสลับดอกไม้ โดยเกสรของดอกไม้แต่ละดอกแทนด้วยภาชนะเครื่องเคลือบ ทั้งนี้การประดับหน้าบันด้วยลายดังกล่าว และฝังภาชนะกระเบื้องเคลือบเกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยอยุธยาตอนปลาย และยังปรากฏการใช้ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นด้วย นอกจากนี้ ลักษณะประตูและหน้าต่างของอาคารแห่งนี้เรียบง่าย ไม่มีการประดับใดๆ
ภาคใต้ สงขลา เวสสันดรชาดก กัณฑ์สักกบรรพและกัณฑ์มหาราช ในอุโบสถ วัดมัชฌิมาวาส

เวสสันดรชาดก กัณฑ์สักกบรรพและกัณฑ์มหาราช ในอุโบสถ วัดมัชฌิมาวาส จ.สงขลา

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ ช่างเขียนภาพพระเวสสันดรชาดก กัณฑ์สักกบรรพ และกัณฑ์มหาราช โดยเลือกฉากสำคัญเฉพาะบางฉาก มีการเขียนภาพโขดหิน ต้นไม้ กำแพงเมือง กั้นแต่ละฉากไว้ ซึ่งเทคนิคดังกล่าวนิยมตั้งแต่สมัยรักาลที่ 3 เป็นต้นมา อีกทั้งเห็นได้ชัดว่า ช่างพยายามเขียนภาพอาคาร หรือสิ่งก่อสร้างหลายหลังให้มีมิติมากขึ้นโดยใช้การลากเส้น
พระประธานในอุโบสถ วัดเขาพระอานนท์ ภาคใต้ สงขลา

พระประธานในพระอุโบสถ วัดโพธิ์ปฐมาวาส จ.สงขลา

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ พระพุทธรูปประธานภายในพระอุโบสถ วัดโพธิ์ปฐมาวาส เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย พระพักตร์ใหญ่ยาว ลักษณะอย่างหุ่น พระขนงโก่งโค้ง มุมพระโอษฐ์ยกขึ้นเล็กน้อย พระกรรณใหญ่ เม็ดพระเกศามีขนาดเล็ก รัศมีเป็นเปลวสูง พระอังสาทั้งสองข้างยกตั้งขึ้นระนาบกับพื้น ครองจีวรห่มเฉียง เรียบ มีชายสังฆาฏิขนาดใหญ่พาดอยู่ที่พระอังสาข้างซ้ายตกลงมาตรงกลางพระวรกาย
ภาคใต้ สงขลา เจดีย์ 3 องค์ วัดโพธิ์ปฐมาวาส

เจดีย์ 3 องค์ วัดโพธิ์ปฐมาวาส จ.สงขลา

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ เจดีย์ทั้งสามองค์นี้ ตั้งอยู่ด้านหน้าพระอุโบสถ โดยองค์กลางมีการก่อฐานประทักษิณซึ่งแตกต่างกับเจดีย์อีก 2 องค์ ที่ไม่มี ลักษณะของเจดีย์ประธาน ฐานชั้นล่างสุดเป็นฐานประทักษิณ 2 ชั้น แนวพนักระเบียงประดับด้วยกระเบื้องปรุอย่างจีน องค์เจดีย์ประธานด้านบนส่วนฐานรองรับองค์ระฆังอยู่ในผังย่อมุมไม้สิบสอง ฐานชั้นล่างเป็นฐานเขียงไล่ระดับกัน ถัดขึ้นมาเป็นส่วนแถบลวดบัวคล้ายอกไก่ซ้อนกัน
ผนังด้านสกัดหน้าในพระอุโบสถ วัดโพธิ์ปฐมาวาส ภาคใต้ สงขลา

ผนังด้านสกัดหน้าในพระอุโบสถ วัดโพธิ์ปฐมาวาส จ.สงขลา

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ ผนังด้านสกัดหน้าในพระอุโบสถ วัดโพธิ์ปฐมาวาส เหนือกรอบประตูมีแผ่นรูปสามเหลี่ยมเขียนสีรูปต้นไม้ใหญ่เกาะอยู่บนโขดหิน ในระดับเดียวกันนี้มีซุ้มจระนำประดิษฐานพระพุทธรูปอยู่ขนาบข้าง ฐานชุกชีตกแต่งด้วยลายพรรณพฤกษาและลายหินอ่อนซึ่งพบได้ในสมัยรัตนโกสินทร์ราวพุทธศตวรรษที่ 25 เป็นต้นมา ซุ้มทางด้านทิศเหนือด้านล่างกรอบเขียนรูปยักษ์กำลังแบกฐานพระพุทธรูป ส่วนซุ้มทางด้านทิศใต้เขียนรูปลิง 2 ตัว กำลังแบกฐาน ถัดขึ้นไปด้านบนเขียนด้วยลายดอกไม้ร่วงซึ่งต่อเนื่องมาจากผนังแปร จากลักษณะดังกล่าวคงเป็นงานที่สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่
จิตรกรรมฝาผนังเรื่องพระมาลัยในพระอุโบสถ วัดโพธิ์ปฐมาวาส ภาคใต้ สงขลา

จิตรกรรมฝาผนังเรื่องพระมาลัยในพระอุโบสถ วัดโพธิ์ปฐมาวาส จ.สงขลา

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ จิตรกรรมฝาผนังเรื่องพระมาลัยในพระอุโบสถ อยู่บริเวณผนังระหว่างช่องหน้าต่าง เป็นภาพในเรื่องพระมาลัย ด้านบนเป็นภาพชายเข็ญใจกำลังเก็บดอกบัวในสระน้ำ ด้านล่างเป็นภาพชายเข็ญใจถวายดอกบัวให้กับพระมาลัย ลักษณะการเล่าเรื่องเป็นการเล่าเรื่องแบบต่อเนื่อง โดยนำเหตุการณ์สำคัญมาเขียน เทคนิคการเขียนเป็นการเขียนแบบประเพณีที่นิยมในภาคกลาง ภูเขาเขียนแบบเขามอ ต้นไม้ พุ่มไม้เขียนโดยใช้เทคนิคกระทุ่งทำให้มีลักษณะกระจายแทนเทคนิคการตัดเส้นที่ละใบ ลักษณะดังกล่าวคงมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 25

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!