fbpx
Home » ศิลปะตะวันตก

Tag : ศิลปะตะวันตก

ภาคใต้ ศาลาพระวิหารแดง เขาตังกวน สงขลา

ศาลาพระวิหารแดง เขาตังกวน จ.สงขลา

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ ศาลาพระวิหารแดง เป็นอาคารโถงชั้นเดียวก่ออิฐถือปูน สร้างตามแบบอิทธิพลตะวันตก อยู่บริเวณเชิงเขาตังกวน ผนังด้านนอกแสดงให้เห็นก้อนอิฐ ส่วนเสาติดผนังแต่ละต้นฉาบปูนและเซาะร่องเป็นชั้นตามรูปแบบที่นิยมในศิลปะนีโอคลาสสิค ช่องประตูก่อเป็นซุ้มโค้งยอดแหลม ส่วนกรอบหน้าต่างก่อเป็นซุ้มโค้งเสี้ยววงกลม และกรอบด้านบนเป็นรูปสามเหลี่ยม (pediment) อาคารด้านหน้าก่ออาคารยื่นออกมาเป็นมุขขนาบช่องทางเข้าตรงกลาง ที่หน้าบันซุ้มประตูเป็นรูปสามเหลี่ยม (pediment) ภายในปั้นปูนเป็นรูปช้างเอราวัณรองรับพระเกี้ยว

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!
X