fbpx
Home » ศิลปะจีน

Tag : ศิลปะจีน

ภาคใต้ สงขลา สิงโตศิลา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (คฤหาสน์พระยาสุนทรานุรักษ์)

สิงโตศิลา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (คฤหาสน์พระยาสุนทรานุรักษ์) จ.สงขลา

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ ที่เชิงบันไดโค้งนอกตัวอาคารของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มีการตั้งประติมากรรมศิลาแกะสลักเป็นรูปสิงโต 1 คู่ กำลังจับริบบิ้น เล่นลูกบอล และมีฐานรองรับ ทั้งนี้การแกะสลักสิงโตในลักษณะดังกล่าวเป็นที่นิยมอย่างมากในศิลปะจีน อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาจากรูปแบบฐานที่ด้านล่างสุดแกะสลักคล้ายขาสิงห์ ส่วนกลางมีการสลักเสาหลอกที่มุมทั้งสี่ ปลอกคอของสิงโตมีลักษณะค่อนข้างเรียบโดยแขวนกระดิ่งเพียงลูกเดียว และเนื้อศิลามีสีดำสลับขาวเทา อาจสันนิษฐานได้ว่า
ภาคใต้ สงขลา เกี้ยว พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (คฤหาสน์พระยาสุนทรานุรักษ์)

เกี้ยว พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (คฤหาสน์พระยาสุนทรานุรักษ์) จ.สงขลา

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ เกี้ยว คือ คานหามแบบจีน สำหรับเกี้ยวหลังนี้ทำเป็นเครื่องไม้ประกอบเป็นห้องขนาดเล็กมีประตูเปิดด้านหน้า และมีห่วงเหล็กอยู่ด้านข้าง ข้างละสองห่วง สำหรับสอดไม้คานหาม ภายในมีการทำที่นั่ง ด้านนอกแสลักลวดลายประแจะจีน ลายพันธุ์พฤกษาประดับ ทั้งนี้ในวัฒนธรรมจีน เกี้ยวเป็นพาหนะสำหรับชนชั้นสูง เป็นเหมือนเครื่องบอกสถานภาพของผู้นั่ง เป็นได้ว่าเกี้ยวหลังนี้ใช้สำหรับขุนนางในสงขลาที่มีเชื้อสายจีน
ภาคใต้ สงขลา ไม้แกะสลักลายมงคลจีน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (คฤหาสน์พระยาสุนทรานุรักษ์)

ไม้แกะสลักลายมงคลจีน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (คฤหาสน์พระยาสุนทรานุรักษ์) จ.สงขลา

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ ไม้แกะสลักเป็นรูปสัญลักษณ์มงคลจีนในลักษณะต่างๆ โดยในวัฒนธรรมจีนนั้น สัญลักษณ์มงคลมีหลายประเภท อาจปรากฏในรูปสิ่งของเครื่องใช้ สัตว์ ผลไม้ ดอกไม้เป็นต้น โดยสัญลักษณ์มงคลหลายประเภทสัมพันธ์กับการเล่นคำพ้องเสียง เช่นในภาพปรากฏภาพสัตว์คล้ายคางคกนั่งอยู่บนโต๊ะและกำลังคายวัตถุวงกลม วัตถุชนิดดังกล่าวเรียกว่า “เซิ่ง” ซึ่งพ้องเสียงกับคำว่า ชนะ ที่อ่านว่า
ตุ๊กตาศิลา วัดสุวรรณคีรี ภาคใต้ สงขลา

ตุ๊กตาศิลา วัดสุวรรณคีรี จ.สงขลา

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ ด้านหน้าประตูทางเข้าของอุโบสถมีการประดิษฐานประติมากรรมศิลารูปทหารจีน ทั้งนี้น่าสังเกตว่า เนื้อศิลามีสำดำสลับเทาและขาว ฝีมือช่างแกะสลักริ้วผ้าค่อนข้าวเป็นลอนคลื่น แต่ไม่ค่อยแกะสลักลวดลายรายละเอียดมากนัก ลักษณะดังกล่าวชวนให้นึกถึงงานประติมากรรมศิลาในมณฑลฝูเจี้ยน ทั้งนี้ ประติมากรรมจากแหล่งดังกล่าวน่าจะเป็นที่นิยม เพราะปรากฏในวัดแห่งอื่นด้วย เช่น วัดมัชฌิมาวาส เป็นต้น ประติมากรรมรูปบุคลดังกล่าว แต่ชุดทหารจีน
ฉะเชิงเทรา วัดอุภัยภาติการาม (ซำปอกง)

พระสาวก ภายในอุโบสถวัดอุภัยภาติการาม (ซำปอกง) อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

admin
รูปแบบศิลปะ พระสาวกรูปแบบศิลปะจีน ยืนตรงพนมมือบนดอกบัว ครองจีวรห่มเฉียง ใต้พระกรซ้ายเห็นชายจีวรแบนมีริ้ว รูปแบบศิลปะจีน ใบหน้าเหมือนพระพุทธรูปในศิลปะจีน ประติมานวิทยา
ฉะเชิงเทรา วัดอุภัยภาติการาม (ซำปอกง)

พระโพธิสัตว์กษิติครรภ์ ภายในอุโบสถวัดอุภัยภาติการาม (ซำปอกง) อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

admin
รูปแบบศิลปะ ประทับนั่งปางสมาธิ มีสัญลักษณ์ของถือคือแก้วมณีอยู่บริเวณเหนือพระหัตถ์ สวมเครื่องประดับต่างๆ เช่น กรองศอ ครองจีวรห่มคลุมและเปิดบริเวณส่วนกลางพระอุระ ลักษณะเป็นริ้วที่เกิดจากการพับเป็นจีบตามแบบศิลปะจีน พระพักตร์กลมสวมศิราภรณ์ที่ประดับด้วยตาบแบบจีน ลักษณะโดยรวมแสดงถึงรูปแบบศิลปะอิทธิพลศิลปะจีน ประติมานวิทยา พระโพธิสัตว์กษิติครรภ์เป็นพระโพธิสัตว์ในศาสนาพุทธนิกายมหายาน ผู้ที่ลงไปโปรดสัตว์ในนรก สัญลักษณ์หรือของถือประจำตัวคือแก้วมณี  1
ฉะเชิงเทรา วัดอุภัยภาติการาม (ซำปอกง)

พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร (กวนอิม) ภายในอุโบสถวัดอุภัยภาติการาม (ซำปอกง) อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

admin
รูปแบบศิลปะ ประทับนั่งปางสมาธิ สวมเครื่องประดับต่างๆ เช่น กรองศอ ครองจีวรห่มคลุมและเปิดบริเวณส่วนกลางพระอุระ ลักษณะเป็นริ้วที่เกิดจากการพับเป็นจีบตามแบบศิลปะจีน พระพักตร์กลม พระหัตถ์ขวาแสดงปางแสดงธรรม พระหัตถ์ซ้ายถือหม้อน้ำ ลักษณะโดยรวมแสดงถึงรูปแบบศิลปะอิทธิพลศิลปะจีน ประติมานวิทยา พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร เป็นพระโพธิสัตว์ในศาสนาพุทธนิกายมหายาน ซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์แห่งความกรุณา
ฉะเชิงเทรา วัดอุภัยภาติการาม (ซำปอกง)

พระพุทธรูปประธาน ภายในอุโบสถวัดอุภัยภาติการาม อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

admin
  รูปแบบศิลปะ พระพุทธรูปประทับนั่งปางมารวิชัย พระพักตร์ค่อนข้างเหลี่ยม พระนลาฎกว้าง พระเกศาเป็นเม็ดพระศกขนาดเล็ก รัศมีรูปเปลว ส่วนของพระวรกายครองจีวรห่มเฉียง มีชายสังฆาฏิเป็นแผ่นใหญ่ยาวมาถึงพระพระนาภี ส่วนของพระอังศากว้าง รูปแบบโดยรวมแสดงถึงศิลปะที่มีการผสมผสานของศิลปะจีนและศิลปะแบบพื้นถิ่น ประติมานวิทยา

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!
X