fbpx
Home » ศาสนสถาน

Tag : ศาสนสถาน

Uncategorized ภาคกลาง สุพรรณบุรี

วัดมรกต อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher
เป็นวัดร้างที่ตั้งอยู่นอกกำแพงเมืองสุพรรณบุรีทางด้านทิศใต้ สันนิษฐานว่าเป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยอู่ทอง ราวพุทธศตวรรษที่ 17 – 19 ภายในวัดเหลือเจดีย์แปดเหลี่ยมอยู่เพียงองค์เดียว ส่วนอื่นๆ นั้นเหลือเพียงแต่ซากแนวอิฐที่บ่งบอกถึงร่องรอยของการมีอยู่ของอาคาร นอกจากนั้นยังมีชิ้นส่วนของพระพุทธรูปหินทรายอยู่จำนวนหนึ่ง
ชุมพร ภาคใต้ วัดประเดิม (วัดสุทธาวาสธาราม)

วัดประเดิม (วัดสุทธาวาสธาราม) จ.ชุมพร

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ วัดประเดิม (วัดสุทธาวาสธาราม) เป็นศาสนาสถานเนื่องในศาสนาพุทธ ตั้งอยู่ในทำเลที่เชื่อกันว่าคือเมืองชุมพรสร้างขึ้นมาสมัยอยุธยา โดยสันนิษฐานจากศิลปกรรมที่ปรากฏของพระปรางค์ประจำวัดและโบราณวัตถุต่างๆที่พบ แสดงถึงอิทธิพลของอยุธยาที่เดินมาทางหัวเมืองทางตอนใต้ของคาบสมุทรมลายู ประติมานวิทยา
ชุมพร ภาคใต้ อาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดประเดิม

อาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดประเดิม จ.ชุมพร

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ เป็นอาคารสถาปัตยกรรมท้องถิ่น สร้างขึ้นระหว่าง ปี พ.ศ.๒๔๗๓ – ๒๔๘๐ เป็นอาคารไม้แบบเรือนปั้นหยา ยอดจั่ว ชายคาตกแต่งด้วยไม้ฉลุ และกลึงลวดลายแบบพื้นเมือง อาคารนี้แบ่งเป็น ๒ ห้อง โดยมีชานเป็นส่วนเชื่อมต่อ
ชุมพร ภาคใต้ ใบเสมา วัดประเดิม

ใบเสมา วัดประเดิม จ.ชุมพร

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ ใบเสมาทำจากหินทรายสีแดงและสีส้ม มีลวดลายประดับเล็กน้อย มีทั้งที่เป็นเสมาปักบนดินและปักบนฐานอาคาร เป็นใบเสมาที่มีรูปแบบศิลปะในสมัยอยุธยา ราวพุทธศตวรรษที่ 23 ประติมานวิทยา “เสมา” หรือ “สีมา” มีความหมายถึงการรวมตัวหรือชุมนุมของสงฆ์ ใช้เป็นสัญลักษณ์ในการกำหนดพื้นที่สำหรับประกอบพิธีทางสังฆกรรมทางศาสนา
พัทลุง ภาคใต้ เสมาวัดวัง

เสมาวัดวัง อ.เมือง จ.พัทลุง

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ เสมาวางอยู่บนฐานสิงห์ 2 ฐาน ในผังย่อมุม/เพิ่มมุม ต่อด้วยส่วนที่คล้ายบัวปากระฆังก่อนจะวางด้วยใบเสมาเรียวยาว มีลายปูนปั้นดอกไม้จีนอยู่ภายในเสมา ประติมานวิทยา “เสมา” หรือ “สีมา” มีความหมายถึงการรวมตัวหรือชุมนุมของสงฆ์ ใช้เป็นสัญลักษณ์ในการกำหนดพื้นที่สำหรับประกอบพิธีทางสังฆกรรมทางศาสนา
พัทลุง ภาคใต้ เจดีย์รายวัดวัง

เจดีย์รายวัดวังฐานเขียง 1 ฐาน อ.เมือง จ.พัทลุง

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ เจดีย์รายวางอยู่บนฐานเขียง 1 ฐาน ต่อด้วยฐานสิงห์ในผังย่อมุม/เพิ่มมุม ต่อด้วยบัวปากระฆัง องค์ระฆังมีลักษณะคอดเว้าเล็กน้อย บางองค์มีลักษณะแตกต่างกันออกไปบ้างแต่ไม่มากนัก อนุโลมจัดอยู่ในกลุ่มประเภทเจดีย์ทรงเครื่อง ประติมานวิทยา เจดีย์รายมิได้มีหน้าที่โดยตรงสำหรับบรรจุอัฐิหรือพระบรมสาริกธาตุเหมือนกับเจดีย์ประธาน แต่หน้าที่ของเจดีย์รายซึ่งมักพบอยู่บ่อยคือการถูกนำโยงเข้ากับแนวคิดทางพุทธศาสนา เช่น จักรวาลวิทยา อดีตพุทธเจ้าในกัปป์ต่างๆ
พัทลุง เจดีย์รายวัดวัง

เจดีย์รายวัดวัง อ.เมือง จ.พัทลุง

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ เจดีย์รายวางอยู่บนฐานเขียง 1 ฐาน ต่อด้วยฐานสิงห์ในผังย่อมุม/เพิ่มมุม ต่อด้วยบัวปากระฆัง องค์ระฆังมีลักษณะคอดเว้าเล็กน้อย เชื่อว่าเป็นลักษณะท้องถิ่น บัลลังก์ผังกลมไม่มีเสาหาน ส่วนปล้องไฉนมีลักษณะเหมือนฉัตรที่ประดับปลียาวเป็นยอด ประติมานวิทยา เจดีย์รายมิได้มีหน้าที่โดยตรงสำหรับบรรจุอัฐิหรือพระบรมสาริกธาตุเหมือนกับเจดีย์ประธาน แต่หน้าที่ของเจดีย์รายซึ่งมักพบอยู่บ่อยคือการถูกนำโยงเข้ากับแนวคิดทางพุทธศาสนา เช่น จักรวาลวิทยา
ปราจีนบุรี วัดแสงสว่าง

หอเสื้อธาตุ วัดแสงสว่าง อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี

admin
รูปแบบศิลปะ หอเสื้อธาตุทั้ง 4 ทิศของเจดีย์ประธาน ลักษณะเป็นอาคารขนาดเล็กหลังคาทรงจั่ว มีส่วนหลังคาขนาดเล็กทับส่วนกลางสันหลังคา หรือที่เรียกว่า เทิบ ตามแบบศิลปะลาวแบบเชียงขวาง ประติมานวิทยา
ปราจีนบุรี วัดแสงสว่าง

วัดแสงสว่าง อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี

admin
รูปแบบศิลปะ เจดีย์ทรงระฆังแบบเชียงขวางในศิลปะลาว ส่วนฐานล่างสุดเป็นฐานบัว 1 ฐาน ถัดขึ้นไปเป็นของชุดฐานบัวคว่ำที่ซ้อนกัน 2 ชั้น ที่เชื่อมด้วยฐานบัวลูกแก้ว 2 ฐานด้านบน โดยตั้งแต่ส่วนฐานล่างจนถึงส่วนฐานบัวลูกแก้วนี้อยู่ในผังย่อมุมไม้ยี่สิบ ถัดขึ้นไปเป็นส่วนหน้ากระดานในผังแปดเหลี่ยมที่มีซุ้มจระนำขนาดเล็ก และฐานเขียงแปดเหลี่ยมสลักลายดอกไม้ บัวคลุ่มเป็นบัวปากระฆังรองรับองค์ระฆังขนาดเล็กไม่มีบัลลังก์
ปราจีนบุรี วัดโพธิ์ศรีมหาโพธิ

ต้นโพธิ์ วัดโพธิ์ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี

admin
  รูปแบบศิลปะ ลานที่มีระเบียงโปร่งประดิษฐานพระพุทธรูป บริเวณตรงกลางมีพระพุทธรูปประธานกำหนดจุดที่เป็นต้นพระศรีมหาโพธิ์ ประติมานวิทยา ต้นโพธิ์ที่ลานนี้ ตามประวัติกล่าวว่าได้นำหน่อต้นโพธิ์มาจากพุทธคยาประเทศอินเดีย และบริเวณต้นโพธิ์ได้พบโบราณวัตถุจำนวนมาก

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!
X