fbpx
Home » วิหาร

Tag : วิหาร

Uncategorized ภาคกลาง สุพรรณบุรี

วิหาร วัดสนามไชย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher
ลักษณะเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน อยู่ในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเจดีย์ประธาน ฐานล่างสุดเป็นฐานเขียงเตี้ยๆ ถัดขึ้นมาเป็นฐานบัว มีทางเข้าอยู่ตรงกลาง มีฐานชุกชีอยู่บริเวณด้านในสุดของวิหาร ภายในอาคารไม่ปรากฏว่ามีการใช้เสาร่วมในรับน้ำหนักของอาคาร แต่สังเกตว่ามีการเจาะรูอยู่บริเวณผนังด้านข้างในสุดของอาคาร สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นการใช้เทคนิคคานไม้ช่วยในการรับน้ำหนักอาคาร จากรูปแบบดังกล่าวจึงสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นอาคารในรูปแบบของศิลปะอยุธยาตอนกลาง อายุราวๆ พุทธศตวรรษที่ 21 –
ภาคกลาง สุพรรณบุรี

วิหาร วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher
เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ผนังทึบตัน ฐานอาคารรองรับด้วยฐานบัวลูกแก้วอกไก่ 1 เส้น ด้านหน้ามีการเจาะช่องประตูเพียง 1 ช่อง มีการตกแต่งเลียนแบบเครื่องหลังคาด้วยการประดับลวดลายเครื่องลำยอง และด้านข้างมีการทำช่องหน้าต่างด้านละ 2 ช่อง ไม่มีการตกแต่งใดๆ ในส่วนของชั้นหลังคามีเพียงชั้นเดียว
พัทลุง ภาคใต้ วิหารวัดเขียนบางแก้ว

วิหารวัดเขียนบางแก้ว อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าวางอยู่บนฐานเตี้ยๆ หลังคาทรงจั่ว เจาะช่องประตูทางเข้าทางเดียว เจาะหน้าต่างด้านละบาน เข้าใจว่าเป็นลักษณะของอาคารที่เรียกว่า มหาอุตม์ เป็นสถาปัตยกรรมที่ปรากฏขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้น-กลาง ประติมานวิทยา วิหาร ชื่อเรียกอาคารที่ใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาร่วมกันระหว่างพระภิกษุ สงฆ์กับฆราวาส
พระวิหารหลวง วัดพระบรมธาตุไชยา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี

พระวิหารหลวง วัดพระบรมธาตุไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ พระวิหารหลวง ตั้งอยู่ทางทิศตะยันออกตรงแนวแกนของพระบรมธาตุไชยา แม้ว่างานก่อสร้งภายนอกจะถูกปฏิสังขรณ์จนหมดแล้วแต่ก็เป็นตำแหน่งที่สอดคล้องกับแผนผังของวัดในสมัยอยุธยาตอนต้นโดยมีส่วนท้ายวิหารยื่นล้ำเข้าภายในแนวระเบียงคดที่ล้อมรอบองค์พระบรมธาตุเจดีย์ ประติมานวิทยา
จันทบุรี วัดพลับ

วิหารพระพุทธรูปบำเพ็ญทุกรกิริยา วัดพลับ จังหวัดจันทบุรี

admin
รูปแบบศิลปะ วิหารประดิษฐานพระพุทธรูปบำเพ็ญทุกรกิริยา โดยรูปแบบของวิหารเป็นอาคารเรือนไทยแบบเครื่องสับในผังจตุรมุข มีทางเข้าทั้ง 4 ด้าน รูปแบบของอาคารเป็นเรือนไม้แบบฝากระดาน รองรับโครงสร้างหลังคาลาด ถัดขึ้นไปเป็นหน้าบันที่มีการประดับตกแต่งด้วยเครื่องลำยอง ส่วนยอดของวิหารประดับด้วยเจดีย์ทรงระฆังขนาดเล็ก เพื่อแสดงถึงความสำคัญและฐานันดรศักดิ์ของอาคาร ภายในมีภาพจิตรกรรมเรื่องพุทธประวัติ ซึ่งถือเป็นรูปแบบงานฝีมือช่างท้องถิ่น แต่ปัจจุบันชำรุดเสียหายจำนวนมาก ประติมานวิทยา

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!
X