fbpx
Home » วัดไผ่ล้อม

Tag : วัดไผ่ล้อม

จันทบุรี วัดไผ่ล้อม

จิตรกรรมเรื่องจันทกุมารชาดก อุโบสถ วัดไผ่ล้อม จังหวัดจันทบุรี

admin
รูปแบบศิลปะ ภาพจิตรกรรมฉากหนึ่งของจันทกุมารชาดก ตอน พระอินทร์หักฉัตรทำลายพิธีกัณฑหาลพราหมณ์ ลักษณะของการจัดวางองค์ประกอบภาพ โดยวางเรื่องราวในภาพให้ต่อเนื่องกัน แต่ใช้องค์ประกอบของกำแพง และต้นไม้เป็นตัวแบ่งเนื้อหาในแต่ละตอนออกจากกัน ฉากด้านบน เป็นฉากที่กัณฑหาลพราหมณ์นั่งอยู่ภายในอาคาร ซึ่งฉากถัดมาเป็นฉากสำคัญที่อยู่กึ่งกลางภาพเป็นฉากที่พระอินทร์หักฉัตรทำลายพิธีของกัณฑหาลพราหมณ์ โดยมีพระจันทกุมาร และพระบรมวงศานุวงศ์นั่งอยู่ในแผงกั้นที่มีการปักฉัตรทั้ง 4 มุมภายในพิธี
จันทบุรี วัดไผ่ล้อม

จิตรกรรมเรื่องพุทธประวัติ ตอนมารผจญ อุโบสถ วัดไผ่ล้อม จังหวัดจันทบุรี

admin
รูปแบบศิลปะ ภาพจิตรกรรมเรื่องพุทธประวัติ ตอน มารผจญ ลักษณะของการจัดวางองค์ประกอบภาพ เป็นกลุ่มภาพขนาดใหญ่ที่มีเนื้อเรื่องต่อเนื่องกัน โดยแบ่งภาพออกเป็น 2 ฉากที่ต่อเนื่องกัน ฉากแรกเป็นฉากที่เหล่าพญามาร และพลยักษ์ พร้อมด้วยช้าง ม้า และอาวุธต่างๆกำลังเคลื่อนทัพเข้าหาพระพุทธเจ้าที่กำลังตรัสรู้ใต้ต้นโพธิ์เหนือพระแม่ธรณีที่กำลังบีบมวยผม โดยพญามารมีท่าทางเกรี้ยวกราด
จันทบุรี วัดไผ่ล้อม

จิตรกรรมเรื่องพุทธประวัติ ตอนพระพุทธเจ้าเสด็จฯลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ อุโบสถ วัดไผ่ล้อม จังหวัดจันทบุรี

admin
รูปแบบศิลปะ ภาพจิตรกรรมเรื่องพุทธประวัติ ตอน พระพุทธเจ้าเสด็จฯลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ลักษณะของการจัดวางองค์ประกอบภาพ เป็นกลุ่มภาพขนาดใหญ่ที่มีเนื้อเรื่องต่อเนื่องกัน โดยที่กึ่งกลางของภาพเป็นฉากที่พระพุทธเจ้ากำลังเทศนาธรรมอยู่ด้านบนสวรรค์ และถัดมาเป็นฉากที่กำลังเสด็จลงมาจากสวรรค์โดยบันได และมีพระอินทร์กับพระพรหมและเทวดาถือฉัตรตามเสด็จลงมาพร้อมกัน เหล่าเทวดาต่างประโคมเครื่องดนตรีต่างๆขณะที่พระพุทธเจ้ากำลังเสด็จลงมา อีกทั้งปลายของบันไดมีผู้คนจำนวนมากมารอรับเสด็จพระพุทธเจ้า ใช้องค์ประกอบของต้นไม้หรือภูเขาเป็นตัวแบ่งเนื้อหาในแต่ละตอนออกจากกัน และจัดแสดงภาพให้เห็นถึงทัศนียวิทยาให้ภาพดูชัดเจนและแบ่งเนื้อเรื่องให้ออกจากกัน การใช้สีสำหรับเครื่องแต่งกายของบุคคลสำคัญภายในภาพใช้สีแดงและสีเขียวเป็นหลัก สีผิวของกษัตริย์หรือเทวดาองค์ต่างๆล้วนเป็นสีขาว
จันทบุรี วัดไผ่ล้อม

จิตรกรรมเรื่องมโหสถชาดก อุโบสถ วัดไผ่ล้อม จังหวัดจันทบุรี

admin
รูปแบบศิลปะ ภาพจิตรกรรมฉากหนึ่งของมโหสถชาดก ตอน พระมโหสถกดศีรษะเกวัฎพราหมณ์ให้ก้มลงไปที่ลูกแก้ว ลักษณะของการจัดวางองค์ประกอบภาพ คือ การวางเรื่องราวภายในภาพให้ต่อเนื่องกัน แต่ใช้องค์ประกอบของต้นไม้หรือภูเขาเป็นตัวแบ่งเนื้อหาในแต่ละตอนออกจากกัน สิ่งของประกอบฉากอื่นๆ เช่น เก้าอี้ จะจัดวางให้อยู่ด้านหลังออกไป เพื่อแสดงถึงทัศนียวิทยาของภาพให้ดูชัดเจน ลวดลายที่ใช้ประดับตกแต่งเก้าอี้ จะเป็นลวดลายดอกไม้แบบจีน
จันทบุรี วัดไผ่ล้อม

พระพุทธรูปประธาน อุโบสถ วัดไผ่ล้อม จังหวัดจันทบุรี

admin
รูปแบบศิลปะ พระพุทธรูปประทับนั่ง แสดงปางมารวิชัย ลักษณะพระพักตร์กลมปลายแหลม พระขนงโก่ง พระเนตรเหลือบต่ำ พระนาสิกใหญ่ พระโอษฐ์ใหญ่และแบะ ลักษณะของชายจีวรปลายตัดตรง รัศมีเป็นเปลวเพลิงลักษณะรูปแบบของพระพักตร์พระพุทธรูปที่ค่อนข้างนิ่งคล้ายหุ่นเป็นรูปแบบพระพุทธรูปในสมัยรัชกาลที่ 3 สมัยรัตนโกสินทร์ ประติมานวิทยา
จันทบุรี วัดไผ่ล้อม

อุโบสถ วัดไผ่ล้อม จังหวัดจันทบุรี

admin
  รูปแบบศิลปะ อุโบสถวัดไผ่ล้อม เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 7 ห้อง โดยบริเวณทางเข้าทำเป็นโถงและมีแนวเสารองรับหลังคาคล้ายกันกับอาคารแบบจันหับ รูปแบบการซ้อนชั้นหลังคา 2 ชั้น 2 ตับ หน้าบันไม่มีการสลักลวดลาย และไม่มีการประดับตกแต่งด้วยเครื่องลำยอง

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!