fbpx
Home » วัดใหญ่อินทาราม

Tag : วัดใหญ่อินทาราม

ชลบุรี วัดใหญ่อินทาราม

เจดีย์ราย วัดใหญ่อินทาราม อ.เมือง จ.ชลบุรี

admin
รูปแบบศิลปะ – เจดีย์รายยอดทรงปรางค์ขนาดเล็ก ชุดรองรับยอดทรงปรางค์เป็นฐานสิงห์ ในผังย่อมุมสิบสอง ถัดไปเป็นฐานบัวมีเส้นคาดรองรับเรือนธาตุจำลองและยอดทรงปรางค์ ประติมานวิทยา
ชลบุรี วัดใหญ่อินทาราม

อุโบสถหลังที่สอง วัดใหญ่อินทาราม อ.เมือง จ.ชลบุรี

admin
รูปแบบศิลปะ -อุโบสถอีกหลังเป็นอาคารใรผังสี่เหลี่ยม หน้าบันมีการประดับตกแต่งด้วยลวดลายเรขาคณิตเป็นลายแผง มีส่วนของจั่นหับยื่นออกมาทางด้านหน้าทางเข้า ประติมานวิทยา
ชลบุรี วัดใหญ่อินทาราม

วิหารเก่า วัดใหญ่อินทาราม อ.เมือง จ.ชลบุรี

admin
รูปแบบศิลปะ – วิหารเก่าลักษณะคล้ายกับพระอุโบสถ เป็นอาคารสี่เหลี่ยมประดับตกแต่งตามพระราชนิยมในรัชกาลที่ 3 คือการตกแต่งด้วยกระเบื้องเคลือบแบบจีน ประติมานวิทยา
ชลบุรี วัดใหญ่อินทาราม

จิตรกรรมฝาผนังบานประตู วัดใหญ่อินทาราม อ.เมือง จ.ชลบุรี

admin
รูปแบบศิลปะ – ภาพเขียนสีที่บาประตูทางเข้าเป็นภาพเขียนรูปบุคคล ด้านหนึ่งเป็นผู้หญิงถือสิ่งที่สันนิษฐานว่าเป็นบ่วงบาศก์ อีกด้านเป็นบุคคลประนมมืออยู่ในชุดบวชนาค ประติมานวิทยา
ชลบุรี วัดใหญ่อินทาราม

จิตรกรรมชาดก ตอนภูริทัตชาดก วัดใหญ่อินทาราม อ.เมือง จ.ชลบุรี

admin
  รูปแบบศิลปะ -จิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องทศชาติชาดก ตอนภูริทัตชาดก ประติมานวิทยา – ทศชาติชาดก ตอน ภูริทัตชาดกเป็นชาดกที่เล่าเรื่องพระพุทธเจ้าครั้งเสวยพระชาติเป็นพญานาคชื่อภูริทัต เพื่อบำเพ็ญศีลบารมี ซึ่งเป็นพญานาคที่ตั้งจิตรักษาศีลแต่ถูกรบกวนโดยพรานเพื่อล่าตัวไปด้วยความโลภ
ชลบุรี วัดใหญ่อินทาราม

จิตรกรรมชาดก ตอนมโหสถชาดก วัดใหญ่อินทาราม อ.เมือง จ.ชลบุรี

admin
รูปแบบศิลปะ -จิตรกรรมฝาผนังเรื่องทศชาติชาดก ตอน มโหสถชาดก ประติมานวิทยา -ทศชาติชาดก ตอน มโหสถชาดก เล่าเรื่องเมื่อครั้งพระพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นพระมโหสถเพื่อบำเพ็ญปัญญาบารมี โดยมโหสถกุมารเป็นคนเฉลียวฉลาดมากและได้ชนะการทดสอบปัญญาเพื่อเข้าเป็นบัณฑิตให้พระวิเทหราชและรับเป็นบุตรบุญธรรมในที่สุด โดยเหตุการณ์ยับยั้งพระเจ้าจุลณีพรหมทัตในการเข้ามาตีเมืองมิถิลานั้นเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้มโหสถบัณฑิตช่วยเหลือพระเจ้าวิเทหราชไว้อย่างยิ่ง
ชลบุรี วัดใหญ่อินทาราม

จิตรกรรมชาดก ตอนเนมิราชชาดก วัดใหญ่อินทาราม อ.เมือง จ.ชลบุรี

admin
รูปแบบศิลปะ -จิตรกรรมฝาผนังเรื่องทศชาติชาดก ตอนเนมิราชชาดก ประติมานวิทยา – เป็นชาติที่ 4 ของทศชาติชาดก พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพระเนมิราช โอรสเจ้าเมืองมิถิลา โปรดการบริจาคทานและรักษาพรหมจรรย์ พระอินทร์ทรงพอพระทัย ถึงกับให้พระมาตุลีนำทิพยรถมารับไปเที่ยวเมืองสวรรค์ และเมืองนรก แล้วเชิญให้ครองเมืองสวรรค์
ชลบุรี วัดใหญ่อินทาราม

จิตรกรรมชาดก ตอนสุวรรณสามชาดก วัดใหญ่อินทาราม อ.เมือง จ.ชลบุรี

admin
รูปแบบศิลปะ -จิตรกรรมฝาผนังเรื่องทศชาติชาดก ตอน สุวรรณสามชาดก ประติมานวิทยา – เป็นตอนที่พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพรหมฤๅษี ต้องรับภาระเลี้ยงดูบิดามารดาผู้ตาบอด วันหนึ่งกบิลยักษ์แผลงศรมาถูกได้รับบาดเจ็บแสนสาหัส แต่ไม่ได้โกรธ และกลับมาแสดงเมตตาเทศนาทศพิธราชธรรมให้กบิลยักษ์ฟัง ด้วยอำนาจแห่งเมตตาธรรมทำให้พระสุวรรณสามหายเจ็บปวดรอดชีวิตมาได้ และบิดามารดาก็กลับมีจักษุดี พระชาตินี้พระโพธิสัตว์ทรงบำเพ็ญเมตตาบารมี
ชลบุรี วัดใหญ่อินทาราม

จิตรกรรมชาดก ตอนมหาชนกชาดก วัดใหญ่อินทาราม อ.เมือง จ.ชลบุรี

admin
รูปแบบศิลปะ -จิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องทศชาติชาดก ตอน ชนกชาดก ประติมานวิทยา – เป็นชาติที่พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพระชนกกุมาร โอรสพระเจ้าอริฏฐชนกกษัตริย์ของเมืองมิถิลา ขณะที่เสด็จลงสำเภาไปค้าขาย เกิดพายุใหญ่เรือแตกกลางมหาสมุทร พระมหาชนกทรงว่ายน้ำโต้คลื่นอยู่ในมหาสมุทรถึง 7 วัน นางเมขลาเห็นจึงพูดลองใจว่าให้พระองค์ยอมตายเสียเสียตามบุญตามกรรม แต่พระองค์ก็ไม่ทรงฟัง
ชลบุรี วัดใหญ่อินทาราม

จิตรกรรมชาดก ตอนเตมีย์ชาดก วัดใหญ่อินทาราม อ.เมือง จ.ชลบุรี

admin
รูปแบบศิลปะ -จิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องทศชาติชาดก ตอนเตมียชาดก ประติมานวิทยา -ทศชาติชาดก ตอนเตมียชาดก เป็นชาดกที่เล่าเรื่องครั้งพระพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นพระเตมีย์เพื่อบำเพ็ญเนกขัมมบารมี ผู้พยายามหลีกหนีการขึ้นปกครองเรื่องบ้านเมืองและการตัดสินประหารโทษ จึงแกล้งเป็นใบ้และถูกทดสอบนานัปการ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!
X