fbpx
Home » วัดโพธิ์ปฐมาวาส

Tag : วัดโพธิ์ปฐมาวาส

พระอุโบสถ วัดโพธิ์ปฐมาวาส ภาคใต้ สงขลา

พระอุโบสถ วัดโพธิ์ปฐมาวาส จ.สงขลา

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ พระอุโบสถ วัดโพธิ์ปฐมาวาส ด้านนอกมีการทำระเบียงทางเดินล้อมรอบโดยมีการทำเสาพาไลรอง รับชั้นหลังคาที่แตกต่างไปจากงานช่างแบบประเพณีในอดีต คือ มีลักษณะเป็นกรอบซุ้มวงโค้งตามแบบตะวันตก หน้าบันทั้งสองด้านตกแต่งด้วยปูนปั้นทาสีทองรูปใบโพธิ์ 3 ใบ มัดด้วยริบบิ้น ตั้งอยู่บนพานแว่นฟ้า คงเป็นการออกแบบให้สอดคล้องกับชื่อของวัด และมีกรอบรูปสี่เหลี่ยมมีข้อความว่า “ปฏิสังขรณ์เมื่อ”
ภาคใต้ สงขลา เจดีย์ 3 องค์ วัดโพธิ์ปฐมาวาส

เจดีย์ 3 องค์ วัดโพธิ์ปฐมาวาส จ.สงขลา

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ เจดีย์ทั้งสามองค์นี้ ตั้งอยู่ด้านหน้าพระอุโบสถ โดยองค์กลางมีการก่อฐานประทักษิณซึ่งแตกต่างกับเจดีย์อีก 2 องค์ ที่ไม่มี ลักษณะของเจดีย์ประธาน ฐานชั้นล่างสุดเป็นฐานประทักษิณ 2 ชั้น แนวพนักระเบียงประดับด้วยกระเบื้องปรุอย่างจีน องค์เจดีย์ประธานด้านบนส่วนฐานรองรับองค์ระฆังอยู่ในผังย่อมุมไม้สิบสอง ฐานชั้นล่างเป็นฐานเขียงไล่ระดับกัน ถัดขึ้นมาเป็นส่วนแถบลวดบัวคล้ายอกไก่ซ้อนกัน
ภาคใต้ ภาพขบวนแห่เจ้าเซ็น วัดโพธิ์ปฐมาวาส สงขลา

ภาพขบวนแห่เจ้าเซ็น วัดโพธิ์ปฐมาวาส จ.สงขลา

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ จากภาพเป็นภาพแสดงวิถีชีวิตของคนในเมืองสงขลาที่นับถือศาสนาอิสลาม นิกายชีอะห์ ใบหน้าบุคคลเขียนแบบประเพณีที่นิยมการเขียนหน้าด้านข้าง การแต่งกายของผู้ชายจะนุ่งกางเกงขายาวสีดำ ส่วนผู้หญิงห่มสไบและนุ่งโจงกระเบน เทคนิคการเขียนบุคคลในภาพมีขนาดใหญ่เป็นการเล่าเรื่องเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ทางผนังช่วงนี้ จากลักษณะและเทคนิคดังกล่าวคงมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 25 ที่ลักษณะการเขียนจิตรกรรมฝาผนังแบบภาคกลางได้ลงไปยังเมืองทางภาคใต้ ประติมานวิทยา/ประวัติ ภาพขบวนแห่เจ้าเซ็น วัดโพธิ์ปฐมาวาส เป็นภาพเหตุการณ์บันทึกเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ของเมืองสงขลาที่หาดูได้ยาก สะท้อนถึงผู้คนที่เข้ามาอาศัยในเมืองแห่งนี้ว่ามีความหลากหลายทางศาสนาและชาติพันธุ์
ภาคใต้ ภาพกลุ่มคนหลากหลายเชื้อชาติกำลังต่อสู้กัน พระอุโบสถ วัดโพธิ์ปฐมาวาส สงขลา

ภาพกลุ่มคนหลากหลายเชื้อชาติกำลังต่อสู้กัน พระอุโบสถ วัดโพธิ์ปฐมาวาส จ.สงขลา

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ ภาพกลุ่มคนหลายเชื้อชาตินี้ สามารถสังเกตได้จากสีผิวและการแต่งกายที่แตกต่างกัน มีทั้ง ผมสั้น ผมยาว บางคนมีหนวดเครา บางคนผ้าแบบลายตรง บางคนนุ่งผ้าลายตาราง หน้าตามีความหลากหลายไม่ได้เขียนแบบหุ่น เทคนิคการเขียนเป็นการเขียนแบบประเพณีที่นิยมในภาคกลาง ภูเขาเขียนแบบเขามอ ต้นไม้ พุ่มไม้เขียนโดยใช้เทคนิคกระทุ่งทำให้มีลักษณะกระจายแทนเทคนิคการตัดเส้นที่ละใบ ท้องฟ้ามีการเขียนแบบไล่เฉดสีเข้มอ่อน
ภาคใต้ ภาพพระภิกษุนั่งพิจารณาปฏิจสมุปบาท ในพระอุโบสถ วัดโพธิ์ปฐมาวาส สงขลา

ภาพพระภิกษุนั่งพิจารณาปฏิจสมุปบาท ในพระอุโบสถ วัดโพธิ์ปฐมาวาส จ.สงขลา

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ จิตรกรรมฝาผนังภาพพระภิกษุนั่งพิจารณาปฏิจสมุปบาทนี้ ประกอบด้วย ภาพของพระสงฆ์นั่งอยู่ด้านบนขวา มองมาที่นกขนาดใหญ่ ซึ่งถือเป็นภาพปริศนาธรรมภาพหนึ่ง เรื่องราวดังกล่าวนี้เพิ่งนิยมเขียนกันในช่วงราวปลายพุทธศตวรรษที่ 24 – 25 นี้ หากพิจารณาคู่กับเทคนิคการเขียนเป็นการเขียนแบบประเพณีที่นิยมในภาคกลาง ภูเขาเขียนแบบเขามอ ต้นไม้ พุ่มไม้เขียนโดยใช้เทคนิคกระทุ่งทำให้มีลักษณะกระจายแทนเทคนิคการตัดเส้นที่ละใบ
ภาคใต้ สงขลา

เสารูปต้นไผ่ พระอุโบสถ วัดโพธิ์ปฐมาวาส จ.สงขลา

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ เสาติดผนังรูปต้นไผ่นี้ถือเป็นงานท้องถิ่นและอาจกล่าวได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของวัดแห่งนี้ ลักษณะตัวเสาทำเป็นเสานูนโค้งเป็นลำปล้องของต้นไผ่ พร้อมกับการเขียนลายให้คล้ายกับธรรมชาติ ตัวเสานี้ติดอยู่ตรงกลางของผนังระหว่างช่องหน้าต่าง และมีหน้าที่เป็นกรอบกั้นซุ้มจระนำประดิษฐานพระพุทธรูป รูปแบบและเทคนิคการเขียนนี้คงมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 25

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!
X