fbpx
Home » วัดแก้ว

Tag : วัดแก้ว

พระพุทธรูปปางมารวิชัยภายในคูหาโบราณสถานวัดแก้ว ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี

พระพุทธรูปปางมารวิชัยภายในคูหาโบราณสถานวัดแก้ว จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ ภายในคูหาโบราณสถานวัดแก้วพบกลุ่มพระพุทธรูปประธาน ทั้งหมดล้วนแต่เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย พระประธานขนาดใหญ่ด้านหลังก่ออิฐฉาบปูน สภาพในปัจจุบันชำรุดเสียหายอย่างมาก ถัดมาด้านหน้ามีกลุ่มพระพุทธรูปหินทรายจำนวน 3 องค์ ทุกองค์ส่วนพระเศียรหักหายไปแล้วและมีพุทธลักษณะเหมือนกัน เป็นพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิราบ ครองจีวรห่มเฉียง เรียบ บางแนบพระวรกาย ชายสังฆาฏิเป็นแผ่นใหญ่ อยู่ตรงกลางพระวรกาย
ผนังด้านนอกโบราณสถานวัดแก้ว ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี

ผนังด้านนอกโบราณสถานวัดแก้ว จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ การประดับผนังอาคารด้านนอกของโบราณสถานวัดแก้ว ที่มุมของอาคารมีการตกแต่งด้วยเสาติดผนังแบบมีการเซาะร่องตรงกลาง ลักษณะดังกล่าวคล้ายคลึงกับโบราณสถานในศิลปะชวาภาคกลาง นอกจากนี้ที่เสาบริเวณมุขประตูทั้งสี่ด้านมีอาคารจำลองสูงเกือบถึงบัวหัวเสาของเรือนธาตุ ลักษณะอาคารจำลองส่วนเรือนธาตุเป็นกรอบสี่เหลี่ยมด้านบนเป็นรูปกูฑุขนาดใหญ่ โดยทับซ้อนลดหลั่นกัน 2 ชั้น กรอบประตูด้านหน้ามีเสาประดับกรอบประตูก่อด้วยอิฐ เป็นเสากลม มีแนววงแหวนคั่นเป็นจังหวะการประดับ จากการประดับอาคารจำลองและเสาประดับกรอบประตูนี้มีความคล้ายคลึงกับปราสาทในศิลปะเขมรสมัยก่อนเมืองพระนคร กำหนดอายุอยู่ในช่วงราวพุทธศตวรรษที่ 14-15
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โบราณสถานวัดแก้ว

โบราณสถานวัดแก้ว จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ โบราณสถานวัดแก้วในปัจจุบัน ส่วนฐานชั้นล่างสุดเป็นฐานในผังสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ มีบันไดทางขึ้นทางด้านทิศตะวันออกและตะวันตก ตัวปราสาทเป็นปราสาทหลังเดียว อยู่ในผังสี่เหลี่ยม มีการยกเก็จออกมาทั้งสี่ด้านทำเป็นมุขยื่นออกมาภายในทำเป็นห้องจรนำ ยกเว้นห้องด้านทิศตะวันออก มีการทำเป็นห้องคูหาไว้ภายใน ฐานปราสาทเป็นฐานบัววลัย ที่ตัวเรือนธาตุมีการทำเสาติดผนัง โดยตัวเสามีการเซาะเป็นร่อง ส่วนชั้นหลังคาด้านบนพังทลายลงหมดแล้ว กำหนดอายุอยู่ในช่วงราวพุทธศตวรรษที่ 14-15
พระพุทธรูปทรงเครื่องจากวัดแก้ว ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี

พระพุทธรูปทรงเครื่องจากวัดแก้ว จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ ชิ้นส่วนลำตัวรูปบุคคลที่อาจเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องเพราะสวมศิราภรณ์เป็นทรงเทริด ยังเห็นเม็ดพระศกโผล่พ้นขึ้นมาด้านบน พระเศียรกลมมน สวมกรองศอเป็นแถบลายสองชั้น เป็นประติมากรรมสกุลช่างไชยา ราวพุทธศตวรรษที่ 20-21 ประติมานวิทยา
พระพุทธรูปหินทรายจากวัดแก้ว ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี

พระพุทธรูปหินทรายจากวัดแก้ว จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ พระพุทธรูปปางมารวิชัย สลักจากหินทราย ลงรักปิดทองทรวดทรงค่อนข้างยืดสูง พระพักตร์รี มีไรพระศก เม็ดพระศกเป็นเม็ดเล็กๆ รัศมีรูปเปลวเป็นกรวยแหลมมีลายกลีบบัวหงายรองรับ ครองจีวรห่มเฉียง ชายสังฆาฏิเป็นแผ่นปลายมีลวดลาย พระชงฆ์เป็นสันคม เทียบได้กับพระพุทธรูปแบบศิลปะอู่ทอง สกุลช่างไชยา อายุราวพุทธศตวรรษที่ 19-20
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เศียรพระพุทธรูปหินทรายจากวัดแก้ว

เศียรพระพุทธรูปหินทรายจากวัดแก้ว เศียรพระพุทธรูป สลักจากหินทรายสีแดง จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ เศียรพระพุทธรูป สลักจากหินทรายสีแดง เค้าโครงกลมมน เม็ดพระศกเล็ก มีไรพระศก พระขนงโก่ง พระเนตรเหลือบต่ำ พระโอษฐ์แย้ม มีไรพระมัสสุเหนือพระโอษฐ์ เทียบได้กับพระพุทธรูปแบบศิลปะอู่ทอง-อยุธยาตอนต้น สกุลช่างไชยา อายุราวพุทธศตวรรษที่ 19-20 ประติมานวิทยา
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เศียรพระพุทธรูปหินทราย จากวัดแก้ว

เศียรพระพุทธรูปหินทราย จากวัดแก้ว จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ เศียรพระพุทธรูป สลักจากหินทรายสีแดง เค้าโครงกลมมน เม็ดพระศกเล็ก รัศมีรูปเปลวเพลิงเป็นกรวยแหลมรองรับด้วยลายกลีบบัวหงาย มีไรพระศก พระขนงโก่ง พระเนตรเหลือบต่ำ พระโอษฐ์แย้ม เทียบได้กับพระพุทธรูปแบบศิลปะอู่ทอง-อยุธยาตอนต้น สกุลช่างไชยา อายุราวพุทธศตวรรษที่ 19-20 ประติมานวิทยา

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!
X