fbpx
Home » วัดอัมพวัน

Tag : วัดอัมพวัน

นครนายก วัดอัมพวัน

เพดานอุโบสถวันอัมพวัน วัดอัมพวัน อ.บ้านนา จ.นครนายก

admin
รูปแบบศิลปะ เพดานอุโบสถทาพื้นสีแดงมีดาวเพดานซึ่งปิดทองประดับกระจก ที่มุมแต่ละมุมจะประดับด้วยค้างคาวและดาวอีก 1 ดวงทั้ง 4 มุม สำหรับที่ผนังอุโบสถนั้นไม่พบจิตรกรรมใดๆ ประติมานวิทยา
นครนายก วัดอัมพวัน

พระพุทธรูปประธาน วัดอัมพวัน อ.บ้านนา จ.นครนายก

admin
รูปแบบศิลปะ พระประธานภายในอุโบสถทำเป็นประพระพุทธรูปปางมารวิชัยแบบศิลปะรัตนโกสินทร์ ตัวพระลงรักปิดทองพระเกศาเม็ดเล็กขมวดเป็นก้นหอย เหนืออุษณีษะเป็นรัศมีเปลว จีวรทำเป็นแบบผ้าบางห่มเฉียง ปลายจีวรแตกออกเป็นเขี้ยวตะขาบ ประทับนั่งขัดสมาธิราบอยู่บนฐานปัทม์ประดิษฐานอยู่บนชุกชี ที่ด้านซ้ายและขวามีพระสาวกยืนประนมมือ ประติมานวิทยา ปางมารวิชัยเป็นปางนั่งขัดสมาธิเอานิ้วพระหัตถ์ข้างขวาแตะธรณีเพื่อเรียกพระแม่ธรณีมาเป็นพยานในพุทธประวัติตอนมารผจญ
นครนายก วัดอัมพวัน

ซุ้มประตูทางเข้าอุโบสถ วัดอัมพวัน อ.บ้านนา จ.นครนายก

admin
รูปแบบศิลปะ กรอบประตูทำเป็นลายปูนปั้นทั้งด้านซ้ายและขวา มีลักษณะเลียนแบบเครื่องหลังคา คือ ประกอบไปด้วยเครื่องลำยองและตรงกลางแทนหน้าบัน ซึ่งปรากฏเป็นรูปเทพนมครึ่งตัว มีลายกนกแวดล้อมอยู่ ที่กรอบข้างประตูแบ่งออกเป็น 2 ชั้น ชั้นในประดับลายดอกกลม ชั้นนอกเป็นลายเกลียวใบเทศ ในส่วนของบานประตูนั้นเป็นไม้มีร่องรอยของการปิดทองประดับกระจกหลงเหลืออยู่ แกะสลักเป็นรูปเทวดายืนถือพระขรรค์อยู่บนพญานาค เหนือหัวเทวดาขึ้นไปตกแต่งเป็นลายแผง
นครนายก วัดอัมพวัน

ซุ้มหน้าต่าง วัดอัมพวัน อ.บ้านนา จ.นครนายก

admin
รูปแบบศิลปะ ซุ้มกรอบหน้าต่างทำเป็นลายปูนปั้นเป็นลักษณะซุ้มหน้าต่างยอดปราสาทหรือยอดมงกุฎที่ปรากฏในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ส่วนยอดทำเป็นลายปูนปั้นเทพนมครึ่งตัวผุดขึ้นมาจากลายใบไม้ ลวดลายภายในซุ้มส่วนใหญ่ทำเป็นลายก้านขด ที่กรอบวงโค้งเป็นลายหน้าสัตว์คล้ายสิงโตอยู่ในวงรูปไข่ ประดับรอบๆด้วยลายใบไม้ขดลักษณะตะวันตก ส่วนด้านล่างของหน้าต่างเป็นลายปูนปั้นรูปหนุมานหรือลิงแบกในกรอบสี่เหลี่ยมซึ่งประดับไปด้วยลายประจำยามรูปดอกบัว ประติมานวิทยา
นครนายก วัดอัมพวัน

เสารับหลังคาอุโบสถ วัดอัมพวัน อ.บ้านนา จ.นครนายก

admin
รูปแบบศิลปะ เสารับชายคาคา มีลักษณะเป็นเสาสี่เหลี่ยมทึบตันขนาดใหญ่แบบนิยมในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้น มุมเสาทำคล้ายกับย่อมุมแต่ทำเป็นลักษณะมุมมน บัวหัวเสาทำเป็นบัวแวง ประติมานวิทยา
นครนายก วัดอัมพวัน

ใบเสมา วัดอัมพวัน อ.บ้านนา จ.นครนายก

admin
รูปแบบศิลปะ ใบเสมาสลักหินทราย มีลักษณะเป็นเสมานั่งแท่น คือตั้งอยู่บนฐานด้านบนมีลักษณะคล้ายหัวนาคคายวงโค้งออกมาเป็นกรอบ กึ่งกลางใบทำเป็นเส้นคาดประดับลายประจำยาม ประติมานวิทยา
นครนายก วัดอัมพวัน

ซ้มใบเสมา วัดอัมพวัน อ.บ้านนา จ.นครนายก

admin
รูปแบบศิลปะ ซุ้มเสมารูปทรงมณฑปยอดปราสาท เป็นลักษะซุ้มอาคารทรงเรือนซึ่งมักจะประดับส่วนยอดด้วยเจดีย์ ด้านในประดิษฐานใบเสมา มีการประดับเสาที่เสาเป็นลายประจำยาม ที่มุมชั้นหลังคาทั้ง 4 มุมทำเป็นรูปหัวพญานาค ส่วนยอดทำเป็นบัวคลุ่มเถาคล้ายยอดเจดีย์ทรงเครื่อง ประติมานวิทยา
นครนายก วัดอัมพวัน

ส่วนประกอบหนึ่งของเจดีย์ วัดอัมพวัน อ.บ้านนา จ.นครนายก

admin
รูปแบบศิลปะ เจดีย์รายตั้งอยู่บริเวณด้านทิศตะวันออกของอุโบสถ เป็นเจดีย์ทรงระฆังฐานแปดเหลี่ยมก่ออิฐถือปูน มีสภาพชำรุดส่วนยอดหักหายไปและปูนก็กะเทาะหลุดล่อนไปมากเช่นกัน หลงเหลือเป็นบัวคว่ำที่ยังพอสังเกตเห็นได้ชัดอยู่ ประติมานวิทยา
นครนายก วัดอัมพวัน

หน้าบันด้านทิศตะวันออก วัดอัมพวัน อ.บ้านนา จ.นครนายก

admin
รูปแบบศิลปะ หน้าบันเป็นไม้แกะสลักเป็นแถวกนกทรงดอกบัวตูมต่อเนื่องกันในกรอบสามเหลี่ยมซ้อนกัน 3 ชั้น กรอบสามเหลี่ยมตรงกลางแกะเป็นรูปมณฑปยอดปรางค์ มีรูปบุคคลอยู่ตรงกลางขนาบด้วยอาคารขนาดเล็กทั้งสองด้าน มีลายรูปดอกบัวบาน 6 ดอกประดับอยู่รายรอบกลุ่มอาคาร ประติมานวิทยา
นครนายก วัดอัมพวัน

อุโบสถวัดอัมพวัน อ.บ้านนา จ.นครนายก

admin
รูปแบบศิลปะ อุโบสถ(หลังเก่า) เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน เครื่องหลังคาเป็นเครื่องไม้มุงกระเบื้อง ด้านหน้าหันไปทางทิศตะวันออก ชั้นหลังคาซ้อนกัน 2 ตับมีชายคาและทำเสารองรับมีขนาดใหญ่ทึบตัน เสาที่มุขด้านหน้ามีขนาดเล็กกว่าเสาต้นอื่นๆ มุขด้านหน้ามีการตกแต่งรวงผึ้ง สาหร่ายเป็นเครื่องไม้ ที่ซุ้มประตูและหน้าต่างมีการประดับลวดลายปูปั้น ที่ฐานของอุโบสถนั้นอยู่ต่ำกว่าระดับพื้นของวัดซึ่งอาจเกิดจากการปรับพื้นที่ในสมัยปัจจุบัน ประติมานวิทยา

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!