fbpx
Home » วัดสุวรรณคีรี

Tag : วัดสุวรรณคีรี

ภาคใต้ วัดสุวรรณคีรี จ.สงขลา สงขลา

วัดสุวรรณคีรี จ.สงขลา

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ วัดสุวรรณคีรี มีอีกชื่อหนึ่งว่า “วัดออก” เนื่องจากอยู่ทางทิศตะวันออกของวัดบ่อทรัพย์ วัดแห่งนี้ถือว่าเป็นวัดสำคัญของเมืองสงขลาตั้งแต่ยังตั้งเมืองที่ท่าแหลมสน กล่าวกันว่า วัดสุวรรณคีรีใช้เป็นสถานที่ถือน้ำพิพิฒน์สัตยาของข้าราชการเมืองสงขลา สำหรับประวัติการสร้างวัดไม่ปรากฏชัดเจน บ้างว่าเป็นวัดที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยา บ้างว่าสร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ทั้งนี้หากพิจารณาจากถะศิลาที่มีจารึกศักราชแบบจีนซึ่งเทียบได้กับปีพ.ศ. 2342 จึงกล่าวได้ว่า ข้อสันนิษฐานประการหลังเป็นไปได้มากกว่า
ภาคใต้ สงขลา อุโบสถ วัดสุวรรณคีรี

อุโบสถ วัดสุวรรณคีรี จ.สงขลา

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ อุโบสถตั้งอยู่บนเนินกลางวัด โดยเป็นอาคารก่ออิฐถือทั้งส่วนผนัง และหน้าบัน กรอบหน้าบันลดรูปไม่มีการประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงษ์ กลางหน้าบันเป็นงานปูนปั้นลายพันธุ์พฤกษาสลับดอกไม้ โดยเกสรของดอกไม้แต่ละดอกแทนด้วยภาชนะเครื่องเคลือบ ทั้งนี้การประดับหน้าบันด้วยลายดังกล่าว และฝังภาชนะกระเบื้องเคลือบเกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยอยุธยาตอนปลาย และยังปรากฏการใช้ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นด้วย นอกจากนี้ ลักษณะประตูและหน้าต่างของอาคารแห่งนี้เรียบง่าย ไม่มีการประดับใดๆ
ถะศิลา วัดสุวรรณคีรี ภาคใต้ สงขลา

ถะศิลา วัดสุวรรณคีรี จ.สงขลา

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ ด้านหน้าอุโบสถ วัดสุวรรณคีรี เป็นที่ประดิษฐานถะศิลาแบบจีนขนาดใหญ่ มีลักษณะสำคัญคือ ด้านล่างเป็นฐานเขียง รองรับส่วนกลางซึ่งมีรูปทรงเหมือนอาคารซ้อนชั้นโดยมีทั้งหมด 6 ชั้น และอยู่ในผังแปดเหลี่ยม ด้านบนสุดประดับปล้องไฉน ทั้งนี้ ถะ คือ สถูปทรงอาคารซึ่งเป็นแบบเฉพาะที่ชาวจีนพัฒนาขึ้นมาโดยมีทั้งทรงสี่เหลี่ยม
ตุ๊กตาศิลา วัดสุวรรณคีรี ภาคใต้ สงขลา

ตุ๊กตาศิลา วัดสุวรรณคีรี จ.สงขลา

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ ด้านหน้าประตูทางเข้าของอุโบสถมีการประดิษฐานประติมากรรมศิลารูปทหารจีน ทั้งนี้น่าสังเกตว่า เนื้อศิลามีสำดำสลับเทาและขาว ฝีมือช่างแกะสลักริ้วผ้าค่อนข้าวเป็นลอนคลื่น แต่ไม่ค่อยแกะสลักลวดลายรายละเอียดมากนัก ลักษณะดังกล่าวชวนให้นึกถึงงานประติมากรรมศิลาในมณฑลฝูเจี้ยน ทั้งนี้ ประติมากรรมจากแหล่งดังกล่าวน่าจะเป็นที่นิยม เพราะปรากฏในวัดแห่งอื่นด้วย เช่น วัดมัชฌิมาวาส เป็นต้น ประติมากรรมรูปบุคลดังกล่าว แต่ชุดทหารจีน
ภาคใต้ สงขลา หอระฆัง วัดสุวรรณคีรี

หอระฆัง วัดสุวรรณคีรี จ.สงขลา

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ ด้านหน้าพระอุโบสถเป็นที่ตั้งของหอระฆังซึ่งเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน มีทั้งหมดสองชั้น ชั้นล่างก่อทึบ ส่วนชั้นบนก่อโปร่ง มีการเจาะช่องหน้าต่างรูปวงรีทั้งสี่ด้าน ภายในแขวนระฆัง อาคารดังกล่าวสะท้อนลักษณะศิลปะตะวันตกหลายประการ เช่น การทำซู้มประตูอารค์โค้งที่ชั้นล่าง ซุ้มหน้าต่างทรงรูปไข่ที่ชั้นบน รวมไปถึงลักษณะเสาหลอกที่ชวนให้นึกถึงระเบียบแบบตะวันตก ทั้งนี้อิทธิพลตะวันตกเริ่มเข้ามาตั้งแต่ปลายรัชกาลที่ 3 และชัดเจนขึ้นในสมัยถัดมา

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!
X