fbpx
Home » วัดสนามไชย

Tag : วัดสนามไชย

ภาคกลาง สุพรรณบุรี

ชิ้นส่วนพระพุทธรูป วัดสนามไชย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher
ชิ้นส่วนพระพุทธรูปองค์นี้แม้พระพักตร์จะชำรุดไปมาก แต่ยังหลงเหลือเค้าโครงให้เห็นเป็นบางส่วน กล่าวคือ พระโอษฐ์ค่อนข้างหนา องค์พระค่อนข้างอวบอ้วน ชายสังฆาฏิยาวปลายเป็นเขี้ยวตะขาบ จากลักษณะที่ได้กล่าวไปจึงสันนิษฐานว่าพระพุทธรูปองค์นี้น่าจะเป็นศิลปะอยุธยาตอนกลาง อายุราวๆ พุทธศตวรรษที่ 21 – 22
ภาคกลาง สุพรรณบุรี

ใบเสมา วัดสนามไชย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher
ใบเสมาสลักภาพพระพุทธเจ้าประทับนั่งปางมารวิชัยอยู่ในซุ้มพุทธคยา ด้านบนมีการสลักรูปต้นไม้ ซึ่งคาดว่าหมายถึงต้นโพธิ์ ทั้งยังมีรูปสถูปขนาบข้างอีก 4 องค์ จากลักษณะพระพักตร์ของพระพุทธเจ้าที่มีการทำพระเนตรเหลือบต่ำ การทำพระกรรณยาว และการทำฝ่าพระบาทในลักษณะแบออก เป็นรูปแบบที่พบในศิลปะทวารวดี ดังนั้นเสมาใบนี้น่าจะเกิดในศิลปะทวารวดี อายุราวๆ พุทธศตวรรษที่ 12 –
Uncategorized ภาคกลาง สุพรรณบุรี

วิหาร วัดสนามไชย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher
ลักษณะเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน อยู่ในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเจดีย์ประธาน ฐานล่างสุดเป็นฐานเขียงเตี้ยๆ ถัดขึ้นมาเป็นฐานบัว มีทางเข้าอยู่ตรงกลาง มีฐานชุกชีอยู่บริเวณด้านในสุดของวิหาร ภายในอาคารไม่ปรากฏว่ามีการใช้เสาร่วมในรับน้ำหนักของอาคาร แต่สังเกตว่ามีการเจาะรูอยู่บริเวณผนังด้านข้างในสุดของอาคาร สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นการใช้เทคนิคคานไม้ช่วยในการรับน้ำหนักอาคาร จากรูปแบบดังกล่าวจึงสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นอาคารในรูปแบบของศิลปะอยุธยาตอนกลาง อายุราวๆ พุทธศตวรรษที่ 21 –
ภาคกลาง สุพรรณบุรี

เจดีย์ วัดสนามไชย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher
เป็นเจดีย์ขนาดใหญ่ ฐานล่างสุดเป็นฐาน 16 เหลี่ยมก่อเป็นฐานเขียงซ้อนกัน 3 ชั้น เหนือฐานเขียงเป็นชุดฐานรองรับเรือนธาตุที่พังทลายลงมาแล้ว โดยบริเวณฐานรองรับเรือนธาตุปรากฏร่องรอยคล้ายซุ้มจระนำประดิษฐานพระพุทธรูปยืน ถัดจากเรือนธาตุขึ้นไปเป็นชั้นซ้อนซึ่งปรากฏร่องรอยของเสาประดับมุมที่มีลวดลายปูนปั้นหลงเหลืออยู่ ส่วนยอดนั้นพังทลายลงมาจนไม่หลงเหลือเค้าโครงเดิม ซึ่งจากร่องรอยของซุ้มจระนำที่หลงเหลืออยู่สันนิษฐานได้ว่าผนังนั้นเป็นการทำช่องซุ้มจระนำสลับกับผนังทึบ และในส่วนที่เป็นช่องซุ้มจระนำนั้นก็ตรงกันกับทิศทั้งแปดด้วย และหากเป็นเช่นนั้นจริง ก็สามารถเทียบได้กับเจดีย์ทรงปราสาทยอดที่มีเรือนธาตุในผังแปดเหลี่ยม รูปแบบศิลปะอู่ทอง
ภาคกลาง สุพรรณบุรี

วัดสนามไชย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher
วัดสนามไชยเป็นโบราณสถานที่ประกอบไปด้วยเจดีย์ประธาน ระเบียงคด อุโบสถ วิหาร และเจดีย์ราย 15 องค์ โดยลักษณะแผนผังของวัดสนามไชยประกอบไปด้วยเจดีย์ประธานอยู่กึ่งกลาง ล้อมรอบด้วยแนวระเบียงคด ในแนวแกนตะวันออก – ตะวันตกเป็นที่ตั้งของอาคารที่สันนิษฐานว่าเป็นอุโบสถและวิหาร ถัดออกมาภายนอกระเบียงคดมีเจดีย์รายขนาดเล็กอยู่โดยรอบ จากหลักฐานทางเอกสารในพงศาวดารเหนือระบุว่า พระเจ้ากาแตโปรดฯ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!
X