fbpx
Home » วัดยางงาม

Tag : วัดยางงาม

พัทลุง ภาคใต้ อุโบสถวัดยางงาม

อุโบสถวัดยางงาม ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ฐานเป็นฐานเชียงสูง มีเสารองรับพาไลโดยรอบ 22 ต้น ยอดเสาทุกต้นมีการปั้นเป็นรูปกลีบดอกบัว ประกอบคันทวยจำหลักไม้ลายกนกรูป หลังคาซ้อนกันหนึ่งชั้น ประติมานวิทยา อุโบสถ เป็นอาคารที่สำคัญภายในวัดเนื่องจากเป็นสถานที่ที่พระภิกษุสงฆ์ใช้ทำสังฆกรรม ซึ่งแต่เดิมในการทำสังฆกรรมของ พระภิกษุสงฆ์จะ
พัทลุง ภาคใต้ หน้าบันด้านทิศตะวันออก

หน้าบันด้านทิศตะวันออก อุโบสถวัดยางงาม ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ หน้าบันทำขึ้นด้วยวัสดุไม้เป็นหลัก มีการใช้แผงไม้แบ่งพื้นที่ออกเป็นสองส่วน ส่วนบนสลักไม้เป็นภาพนารายณ์ทรงครุฑยุดนาค ด้านล่างสลักไม้เป็นภาพเทพพนมหนึ่งองค์ตรงกลาง รอบล้อมด้วยนางอัปสรร่ายรำ ประติมานวิทยา หน้าบัน คือ องค์ประกอบอาคารที่ใช้อิฐหรือไม้ ก่อหรือปิดทับบริเวณส่วนที่เป็นโพรงของโครงจั่วหลังคา เพื่อป้องกันไม่ให้แดดหรือฝนสาดเข้าไปภายในอาคาร นิยมแกะสลักหรือปั้นปูนประดับตกแต่ง
พัทลุง ภาคใต้ เสมาอุโบสถวัดยางงาม

เสมาอุโบสถวัดยางงาม ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ เสมาวางอยู่บนฐานบัวคว่ำบัวหงายซ้อนกันสองชั้น ชั้นล่างสุดปรากฏเป็นลักษณะของฐานสิงห์ แสดงถึงอิทธิพลศิลปะสมัยอยุธยาตอนกลาง-ปลาย ประติมานวิทยา “เสมา” หรือ “สีมา” มีความหมายถึงการรวมตัวหรือชุมนุมของสงฆ์ ใช้เป็นสัญลักษณ์ในการกำหนดพื้นที่สำหรับประกอบพิธีทางสังฆกรรมทางศาสนา
ประตูทางเข้าอุโบสถวัดยางงาม พัทลุง ภาคใต้

ประตูทางเข้าอุโบสถวัดยางงาม ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ ขอบประตูตกแต่งด้วยลายปูนปั้นสีขาว ลวดลายเป็นรูปดอกพุดตาน พรรณพฤกษา ประติมานวิทยา ประตูสำหรับศาสนสถานมักมีลักษณะการสร้างและตกแต่งที่แตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่การใช้งาน เช่น ประตูทางเข้าสู่อาคารประธานของวัดอาจมีการประดับตกแต่งอย่างวิจิตรอลังการ ในขณะที่ประตูทางเข้าสู่อาคารอื่นๆที่มิได้เป็นอาคารสำคัญของศาสนาสถานอาจประดับตกแต่งน้อยกว่า เป็นต้น โดยความหมายของการก้าวผ่านประตูมักเป็นเรื่องของความมงคล
กลุ่มพระประธานวัดยางงาม พัทลุง ภาคใต้

กลุ่มพระประธานวัดยางงาม ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องปางมารวิชัย วางอยู่บนฐานสิงห์ สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนกลาง-ปลาย ลักษณะพระพักตร์กลมค่อนข้างรี พระขนงโก่ง พระเนตรมองต่ำเล็กน้อย พระนาสิกใหญ่และกว้าง แย้มพระโอษฐ์เล็กน้อย สำหรับเครื่องทรงประกอบด้วย พระมงกุฎ กรองศอ สังวาล พาหุรัด พระทองกร
พระพุทธรูปประธานวัดยางงาม พัทลุง ภาคใต้

พระพุทธรูปประธานวัดยางงาม ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องปางมารวิชัย สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนกลาง-ปลาย ลักษณะพระพักตร์กลมค่อนข้างรี พระขนงโก่ง พระเนตรมองต่ำเล็กน้อย พระนาสิกใหญ่และกว้าง แย้มพระโอษฐ์เล็กน้อย สำหรับเครื่องทรงประกอบด้วย พระมงกุฎ กรองศอ สังวาล พาหุรัด พระทองกร รองพระบาท

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!