fbpx
Home » วัดพระมหาธาตุวรวิหาร

Tag : วัดพระมหาธาตุวรวิหาร

จ.นครศรีธรรมราช ปูนปั้นเรื่องมหาภิเนษกรมณ์ วิหารพระทรงม้า,วัดพระมหาธาตุวรวิหาร ภาคใต้

ปูนปั้นเรื่องมหาภิเนษกรมณ์ วิหารพระทรงม้า,วัดพระมหาธาตุวรวิหาร จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ เป็นภาพแผงปูนปั้นนูนสูงบนผนังขนาบบันไดทางขึ้นสู่ลานประทักษิณของพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช เป็นภาพพุทธประวัติตอนออกมหาภิเนษกรมณ์ แสดงภาพของเจ้าชายสิทธัตถะทรงม้ากัณฑกะ มีเทวดาเหาะตามส่งเสด็จ และพระยาวัสวดีมารยืนยกมือห้ามอยู่ด้านหน้า เครื่องทรงของรูปบุคคลและลวดลายประดับเทียบได้กับศิลปะอยุธยาในช่วงราวพุทธศตวรรษที่ 22-23 ประติมานวิทยา ภาพเล่าเรื่องตอนมหาภิเนษกรมณ์ เป็นภาพตอนเจ้าชายสิทธัตถะทรงตัดสินใจละทางโลกออกบวช โดยทรงลักหนีจากพระราชวังในตอนกลางดึก ทรงม้ากัณฑกะที่มีนายฉันนะควบคุมออกจากเมือง ระหว่างทางเหล่าเทวดาคอยส่งเสด็จ
จ.นครศรีธรรมราช ปลียอดทองคำ พระบรมธาตุเจดีย์ ภาคใต้

ปลียอดทองคำ พระบรมธาตุเจดีย์ จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ ส่วนปลียอดของพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช มีการหุ้มด้วยแผ่นทองคำ โดยมีทั้งที่เป็นแผ่นทองเรียบ แผ่นทองดุนลาย และแผ่นทองที่มีจารึก ซึ่งเก่าที่สุดอยู่ในสมัยอยุธยาตอนกลาง พุทธศตวรรษที่ 22 ยอดบนสุดเป็นกรงพุ่มข้าวบิณฑ์ที่ถักจากลูกปัดร้อยเข้ากันด้วยเส้นลวดทองคำ
จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้ วิหารโพธิ์พระเดิม วัดพระมหาธาตุวรวิหาร

วิหารโพธิ์พระเดิม วัดพระมหาธาตุวรวิหาร จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ วิหารโพธิ์พระเดิมเป็นส่วนหนึ่งของวัดพระเดิม (ร้าง) ทางตอนเหนือของพระบรมธาตุเจดีย์ที่ถูกรวมกับวัดพระมหาธาตุฯในสมัยรัชกาลที่ 6 รูปแบบคืออาคารหลังคาคลุมคล้ายระเบียงสร้างล้อมรอบแท่นที่ปลูกต้นโพธิ์ มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่สามด้าน ทางทิศใต้คือบันไดทางขึ้นไปยังลานต้นโพธิ์ด้านบน ลักษณะนี้คล้ายกับอาคารที่เรียกว่าโพธิฆระของศิลปะลังกาและวิหารโพธิ์ลังกาใกล้พระบรมธาตุเจดีย์
จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

เจดีย์รายทรงปราสาทยอดนอกระเบียงคด วัดพระมหาธาตุวรวิหาร จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ เป็นเจดีย์ทรงปราสาทยอด ส่วนฐานรองรับเรือนธาตุในผังย่อมุมไม้ยี่สิบ เจาะช่องจระนำสี่ด้าน เหนือเรือนธาตุเป็นฐานสิงห์รองรับบัวทรงคลุ่ม องค์ระฆังขนาดเล็ก บัลลังก์ย่อมุมและยอดทรงกรวยเรียบ และมีมุขยื่นสี่ด้านยื่นจากฐานสิงห์ มีเจดีย์ยอดประดับสันหลังคา ประติมานวิทยา เจดีย์องค์นี้เคยเชื่อกันว่าเป็นองค์จำลองของพระบรมธาตุเจดีย์องค์เดิมที่ถูกสร้างครอบไว้ภายใน แต่จากรูปแบบเป็นเจดีย์ที่มีอิทธิพลรูปแบบจากเจดีย์เพิ่มมุมในศิลปะอยุธยา ราวพุทธศตวรรษที่ 21-22 แล้ว
จ.นครศรีธรรมราช พระวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุวรวิหาร ภาคใต้

พระวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุวรวิหาร จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ วิหารหลวงเป็นอาคารหลังคาคลุมทรงไทยประเพณี ขนาด 13 ห้อง ก่อผนังสูงมีช่องหน้าต่างถี่ ประตูด้านหน้าเป็นซุ้มทรงยอดปราสาทและวุ้มทรงบันแถลง หลังคาซ้อน 3 ชั้น 3 ตับ ประดับช่อฟ้าใบระกาหางหงส์ มีมุขประเจิดยื่นหน้าหลัง หน้าบันไม้จำหลักรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ
จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้ เจดีย์รายภายในระเบียงคด วัดพระมหาธาตุวรวิหาร

เจดีย์รายภายในระเบียงคด วัดพระมหาธาตุวรวิหาร จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ เป็นเจดีย์ขนาดเล็กที่เรียงเป็นแถวโดยรอบองค์พระบรมธาตุเจดีย์ มีจำนวนราว 90 องค์ โดยรูปแบบเป็นเจดีย์ทรงระฆังขนาดเล็ก ฐานสี่เหลี่ยม ต่อด้วยฐานบัวเตี้ยๆรองรับองค์ระฆัง บัลลังก์เหลี่ยม และยอดทรงกรวยเรียบไม่ควั่นเป็นปล้องไฉน ภาพรวมคือการจำลองจากพระบรมธาตุเจดีย์ให้ย่อส่วนลงมา อายุสมัยราวพุทธศตวรรษที่ 21-22 ลงมา
จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้ วิหารโพธิ์พระเดิม วัดพระมหาธาตุวรวิหาร

วิหารโพธิ์ลังกา วัดพระมหาธาตุวรวิหาร จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ วิหารโพธิ์ลังกาเป็นอาคารหลังคาคลุมคล้ายระเบียงที่สร้างล้อมรอบแท่นที่ปลูกต้นโพธิ์ มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่สามด้าน ทางทิศใต้คือบันไดทางขึ้นไปยังลานต้นโพธิ์ด้านบน ลักษณะนี้คล้ายกับอาคารที่เรียกว่าโพธิฆระของศิลปะลังกา ปัจจุบันทางวัดใช้เป็นพิพิธภัณฑสถานเก็บรักษาโบราณวัตถุ
จ.นครศรีธรรมราช พระพุทธรูปในซุ้มเรือนแก้ว วิหารทับเกษตร วัดพระมหาธาตุวรวิหาร นครศรีธรรมราช ภาคใต้

พระพุทธรูปในซุ้มเรือนแก้ว วิหารทับเกษตร วัดพระมหาธาตุวรวิหาร จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ วิหารทับเกษตรคือเพิงที่ต่อออกมาจากฐานของพระบรมธาตุเจดีย์ ทำให้เกิดทางเดินรอบ โดยมีพระพุทธรูปปูนปั้นในซุ้มเรือนแก้วติดอยู่เป็นระยะสลับกับซุ้มช้างที่ฐาน พระพุทธรูปเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องน้อยแบบศิลปะอยุธยา คือทรงมงกุฏทรงกระบังหน้ารัดเกล้า สวมกุณฑล ห้อยสังวาลย์ ทับทรวง พาหุรัดและทองพระกร ส่วนซุ้มปูนปั้นมีเสาซุ้มซึ่งมีปูนปั้นประดับคล้ายซุ้มจระนำของเจดีย์ทรงปรางค์หรือเจดีย์ทรงปราสาทยอด กำหนดอายุได้ในราวพุทธศตวรรษที่ 21-22

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!
X