fbpx
Home » วัดประเดิม

Tag : วัดประเดิม

ชุมพร ภาคใต้ วัดประเดิม (วัดสุทธาวาสธาราม)

วัดประเดิม (วัดสุทธาวาสธาราม) จ.ชุมพร

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ วัดประเดิม (วัดสุทธาวาสธาราม) เป็นศาสนาสถานเนื่องในศาสนาพุทธ ตั้งอยู่ในทำเลที่เชื่อกันว่าคือเมืองชุมพรสร้างขึ้นมาสมัยอยุธยา โดยสันนิษฐานจากศิลปกรรมที่ปรากฏของพระปรางค์ประจำวัดและโบราณวัตถุต่างๆที่พบ แสดงถึงอิทธิพลของอยุธยาที่เดินมาทางหัวเมืองทางตอนใต้ของคาบสมุทรมลายู ประติมานวิทยา
ชุมพร พระปรางค์วัดประเดิม ภาคใต้

พระปรางค์วัดประเดิม จ.ชุมพร

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ ตัวองค์ปรางค์มีรูปทรงเพรียวสูง มีฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสในผังย่อมุม/เพิ่มมุม เรือนธาตุมีขนาดเล็ก มีการเจาะช่องที่เรือนธาตุสำหรับประดิษฐานประติมากรรม ส่วนยอดมีระบบซ้อนชั้นที่ชัดเจน ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับปรางค์ที่ปรากฏในศิลปะอยุธยา ประติมานวิทยา ปรางค์สถาปัตยกรรมที่ศิลปะอยุธยารับอิทธิพลมาจากสถาปัตยกรรมปราสาทในศิลปะเขมร มีความแตกต่างจากปราสาทในบริบทขององค์ประกอบต่างๆของอาคารที่ความคลี่คลายไปสู่งานเฉพาะถิ่นมากกว่า ทั้งยังมีขนาดและรูปทรงที่เพรียวสูง แตกต่างจากปราสาทเขมรที่มีรูปทรงที่ใหญ่และเตี้ยกว่า แต่ทั้งสองอาคารคือสถาปัตยกรรมเนื่องในแนวคิดที่อยู่อาศัยของชนชั้นสูงภายใต้ระบบซ้อนชั้นของอาคารที่เรียกว่า “วิมาน” ซึ่งศิลปะเขมรรับมาจากศิลปะอินเดียอีกทอดหนึ่ง
ชุมพร ภาคใต้ อาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดประเดิม

อาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดประเดิม จ.ชุมพร

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ เป็นอาคารสถาปัตยกรรมท้องถิ่น สร้างขึ้นระหว่าง ปี พ.ศ.๒๔๗๓ – ๒๔๘๐ เป็นอาคารไม้แบบเรือนปั้นหยา ยอดจั่ว ชายคาตกแต่งด้วยไม้ฉลุ และกลึงลวดลายแบบพื้นเมือง อาคารนี้แบ่งเป็น ๒ ห้อง โดยมีชานเป็นส่วนเชื่อมต่อ
ชุมพร ภาคใต้ ใบเสมา วัดประเดิม

ใบเสมา วัดประเดิม จ.ชุมพร

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ ใบเสมาทำจากหินทรายสีแดงและสีส้ม มีลวดลายประดับเล็กน้อย มีทั้งที่เป็นเสมาปักบนดินและปักบนฐานอาคาร เป็นใบเสมาที่มีรูปแบบศิลปะในสมัยอยุธยา ราวพุทธศตวรรษที่ 23 ประติมานวิทยา “เสมา” หรือ “สีมา” มีความหมายถึงการรวมตัวหรือชุมนุมของสงฆ์ ใช้เป็นสัญลักษณ์ในการกำหนดพื้นที่สำหรับประกอบพิธีทางสังฆกรรมทางศาสนา
ชุมพร ภาคใต้ เศียรพระพุทธรูปหินทราย จากวัดแก้ว

เศียรพระพุทธรูปหินทราย วัดประเดิม ต.ตากแดด อ.เมือง จ.ชุมพร

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ เป็นเศียรพระพุทธรูปขนาดใหญ่ แสดงพระพักตร์สงบ มีไรพระศกชัดเจน พระเนตรเหลือบต่ำ พระขนงโค้งต่อกัน พระนาสิกกว้าง พระโอษฐ์แย้มเล็กน้อย พระหนุป้าน แสดงอิทธิพลของศิลปะอยุธยาอย่างชัดเจน ประติมานวิทยา พระพุทธรูป เป็นประติมากรรมที่สร้างขึ้นเพื่อแสดงเป็นตัวแทนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยเกิดขึ้นครั้งแรกในภาคเหนือของอินเดียราวพุทธศตวรรษที่ 3-6

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!
X