fbpx
Home » วัดจำปา

Tag : วัดจำปา

บัวบรรจุอัฐิ วัดจำปา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี

บัวบรรจุอัฐิ วัดจำปา จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ บัว หมายถึงเจดีย์บรรจุอัฐิของศิลปะทางภาคใต้ มีรูปแบบคล้ายกับเจดีย์ทรงเครื่องในศิลปะอยุธยา-รัตนโกสินทร์ คือชุดฐานสิงห์ซ้อนลดหลั่นกัน รองรับยอดรูปดอกบัวตูม มีงานปูนปั้นประดับ สำหรับบัวที่วัดจำปา เป็นบัวบรรจุอัฐิของอดีตเจ้าอาวาสและพระสงฆ์ มีอายุราวสมัยรัตนโกสินทร์ ประติมานวิทยา
บัวบรรจุอัฐิ วัดจำปา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี

บัวบรรจุอัฐิ วัดจำปา จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ บัว หมายถึงเจดีย์บรรจุอัฐิของศิลปะทางภาคใต้ มีรูปแบบคล้ายกับเจดีย์ทรงเครื่องในศิลปะอยุธยา-รัตนโกสินทร์ คือชุดฐานสิงห์ซ้อนลดหลั่นกัน รองรับยอดรูปดอกบัวตูม มีงานปูนปั้นประดับ สำหรับบัวที่วัดจำปา เป็นบัวบรรจุอัฐิของอดีตเจ้าอาวาสและพระสงฆ์ มีอายุราวสมัยรัตนโกสินทร์ ประติมานวิทยา
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี

อุโบสถวัดจำปา จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ เป็นอาคารแบบประเพณี เครื่องไม้ หลังคาซ้อนสองชั้น หน้าหลังมีมุขประเจิดประดับเครื่องลำยองช่อฟ้าใบระกาหางหงส์ ชายคาสี่ด้านลาดต่ำซ้อนกันสามตับมุงด้วยกระเบื้องกาบูหรือกระเบื้องลอนกาบกล้วย ผนังเป็นไม้เจาะช่องหน้าต่าง มีบานปิดเปิด ได้รับการบูรณะแล้ว รูปแบบอาจเป็นอาคารในศิลปะอยุธยา ราวพุทธศตวรรษที่ 23-24 ประติมานวิทยา

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!
X