fbpx
Home » วัด

Tag : วัด

ชุมพร ภาคใต้ วัดประเดิม (วัดสุทธาวาสธาราม)

วัดประเดิม (วัดสุทธาวาสธาราม) จ.ชุมพร

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ วัดประเดิม (วัดสุทธาวาสธาราม) เป็นศาสนาสถานเนื่องในศาสนาพุทธ ตั้งอยู่ในทำเลที่เชื่อกันว่าคือเมืองชุมพรสร้างขึ้นมาสมัยอยุธยา โดยสันนิษฐานจากศิลปกรรมที่ปรากฏของพระปรางค์ประจำวัดและโบราณวัตถุต่างๆที่พบ แสดงถึงอิทธิพลของอยุธยาที่เดินมาทางหัวเมืองทางตอนใต้ของคาบสมุทรมลายู ประติมานวิทยา
ชุมพร ภาคใต้ อาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดประเดิม

อาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดประเดิม จ.ชุมพร

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ เป็นอาคารสถาปัตยกรรมท้องถิ่น สร้างขึ้นระหว่าง ปี พ.ศ.๒๔๗๓ – ๒๔๘๐ เป็นอาคารไม้แบบเรือนปั้นหยา ยอดจั่ว ชายคาตกแต่งด้วยไม้ฉลุ และกลึงลวดลายแบบพื้นเมือง อาคารนี้แบ่งเป็น ๒ ห้อง โดยมีชานเป็นส่วนเชื่อมต่อ
ปราจีนบุรี วัดโพธิ์ศรีมหาโพธิ

ต้นโพธิ์ วัดโพธิ์ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี

admin
  รูปแบบศิลปะ ลานที่มีระเบียงโปร่งประดิษฐานพระพุทธรูป บริเวณตรงกลางมีพระพุทธรูปประธานกำหนดจุดที่เป็นต้นพระศรีมหาโพธิ์ ประติมานวิทยา ต้นโพธิ์ที่ลานนี้ ตามประวัติกล่าวว่าได้นำหน่อต้นโพธิ์มาจากพุทธคยาประเทศอินเดีย และบริเวณต้นโพธิ์ได้พบโบราณวัตถุจำนวนมาก
ปราจีนบุรี วัดแก้วพิจิตร

ประติมากรรมนูนต่ำ วัดแก้วพิจิตร อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

admin
  รูปแบบศิลปะ ประติมากรรมนูนต่ำระบายสี ฉากต่อสู้ของตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์ คือทศกัณฑ์กับพระราม ส่วนของพื้นหลังประดับปูนปั้นลายทิวทัศน์ต้นไม้ ส่วนกรอบภาพตกแต่งด้วยลายปูนปั้นพันธุ์พฤกษาและหัวพญานาคคายเถาไม้ ภายในกรอบซุ้มอย่างเทศทาด้วยสีทอง รูปแบบโดยรวมแสดงถึงรูปแบบศิลปะรัตนโกสินทร์ ประติมานวิทยา
ปราจีนบุรี วัดแก้วพิจิตร

ภาพจิตรกรรมเรื่อง มโหสถชาดก ภายในอุโบสถวัดแก้วพิจิตร อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

admin
  รูปแบบศิลปะ ภาพจิตรกรรมเล่าเรื่อง ตอน มโหสถชาดก เล่าเรื่องเหตุการณ์ตอนที่มโหสถยับยั้งพระเจ้าจุลณีพรหมทัตในการเข้ามาตีเมืองมิถิลา สำหรับเทคนิคมีการวาดและการใช้สีแบบสมจริง มีการวาดอาคารที่ร่วมสมัยกับสมัยรัตนโกสินทร์เข้าไปด้วย และมีการใช้ทัศนวิทยาด้วย รูปแบบโดยรวมแสดงถึงรูปแบบศิลปะรัตนโกสินทร์ผสมอิทธิพลตะวันตก ประติมานวิทยา -ทศชาติชาดก ตอน มโหสถชาดก เล่าเรื่องเมื่อครั้งพระพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นพระมโหสถเพื่อบำเพ็ญปัญญาบารมี
ปราจีนบุรี วัดแก้วพิจิตร

ภาพจิตกรรมเรื่อง เนมิราชชาดก ภายในอุโบสถ วัดแก้วพิจิตร อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

admin
  รูปแบบศิลปะ ภาพจิตรกรรมเล่าเรื่องชาดก ตอน เนมิราชชาดก เล่าเรื่องตอนพระอินทร์ให้พระมาตุลีนำทิพยรถมารับเนมิราชชาดกไปเที่ยวเมืองสวรรค์ และเมืองนรก โดยแบ่งภาพเป็น 2 ส่วน คือส่วนล่างเป็นฉากในนรก และส่วนบนเป็นฉากในสวรรค์ สำหรับเทคนิคมีการวาดและการใช้สีแบบสมจริง และมีการใช้ทัศนวิทยาด้วย รูปแบบโดยรวมแสดงถึงรูปแบบศิลปะรัตนโกสินทร์ผสมอิทธิพลตะวันตก
ปราจีนบุรี วัดแก้วพิจิตร

ภาพจิตรกรรมเรื่องสุวรรณสามชาดก ภายในอุโบสถ วัดแก้วพิจิตร อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

admin
  รูปแบบศิลปะ ภาพจิตรกรรมเล่าเรื่อง สุวรรณสามชาดก โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ลำดับภาพจากบนลงล่าง โดยเริ่มจากฉากที่สุวรรณสามปรนนิบัติบิดามารดา และส่วนล่างเป็นตอนกบิลยักษ์แผลงศรมาถูกสุวรรณสาม สำหรับเทคนิคมีการวาดและการใช้สีแบบสมจริง โดยใช้ฉากภูมิทัศน์ธรรมชาติเป็นตัวแบ่งฉาก และมีการใช้ทัศนวิทยาด้วย รูปแบบโดยรวมแสดงถึงรูปแบบศิลปะรัตนโกสินทร์ผสมอิทธิพลตะวันตก ประติมานวิทยา
ปราจีนบุรี วัดแก้วพิจิตร

ภาพจิตรกรรมเรื่องพระมหาชนกชาดก ภายในอุโบสถ วัดแก้วพิจิตร อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

admin
  รูปแบบศิลปะ ภาพจิตรกรรมเล่าเรื่องมหาชนกชาดก โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนล่างเป็นฉากพระมหาชนกขึ้นเรือสำ และส่วนด้านบนเป็นฉากเรือแตกกลามหาสมุทร และพบกับนางเมขลา สำหรับเทคนิคมีการวาดและการใช้สีแบบสมจริง มีการวาดอาคารที่ร่วมสมัยกับสมัยรัตนโกสินทร์เข้าไปด้วย และมีการใช้ทัศนวิทยาด้วย รูปแบบโดยรวมแสดงถึงรูปแบบศิลปะรัตนโกสินทร์ผสมอิทธิพลตะวันตก ประติมานวิทยา เป็นชาติที่พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพระชนกกุมาร
ปราจีนบุรี วัดแก้วพิจิตร

ภาพจิตรกรรมเรื่องพุทธประวัติ ตอนเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์ ภายในอุโบสถวัดแก้วพิจิตร อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

admin
  รูปแบบศิลปะ ภาพจิตรกรรมเล่าเรื่องพุทธประวัติ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน โดยลำดับภาพจากล่างขึ้นบน คือตั้งแต่ตอนที่พระพุทธเจ้าลาพระนางพิมพาในฉากอาคารก่อนจะออกไปผนวชโดยมีนายฉันนะรออยู่ด้านนอก และต่อมาเป็นตอนออกมหาภิเนษกรมณ์ ตอนที่พระพุทธเจ้ากำลังขี่ม้ากัณฐกะออกจากเมือง โดยมีนายฉันนะติดตามไปด้วยและมีเหล่าเทวดามาร่วมยินดี และฉากด้านบนสุดเป็นตอนที่เจ้าชายสิทธัตถะใช้พระขรรค์ตัดพระโมลีที่ริมแม่น้ำอโนมาทางซ้าย และฉากขวาบนเป็นฉากที่พระพุทธเจ้าทรงออกผนวชได้นั่งทำสมาธิและค้นหาวิถีทางแห่งการดับทุกข์ สำหรับเทคนิคนั้นมีการวาดและการใช้สีอย่างสมจริง มีการวาดอาคารที่ร่วมสมัยกับสมัยรัตนโกสินทร์เข้าไปด้วย
ปราจีนบุรี วัดแก้วพิจิตร

ภาพจิตรกรรมฝาผนัง เรื่องพระมาลัย ภายในอุโบสถ วัดแก้วพิจิตร อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

admin
  รูปแบบศิลปะ ภาพจิตรกรรมเล่าเรื่อง 3 ภูมิ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนล่างเป็นภาพเล่าเรื่องในนรก แสดงภาพสัตว์นรกและการทรมาน ภาพส่วนกลางเป็นภาพบนโลกมนุษย์ ปรากฏภาพทิวทัศน์และวิถีชีวิต และส่วนภาพบนสุดเป็นภาพบนสวรรค์ ปรากฏภาพเจดีย์จุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์และเหล่าเทวดาบนสวรรค์

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!
X