fbpx
Home » พุทธประวัติ

Tag : พุทธประวัติ

จ.นครศรีธรรมราช จิตรกรรมบนคอสองในอุโบสถ วัดท้าวโคตร ภาคใต้

จิตรกรรมบนคอสองในอุโบสถ วัดท้าวโคตร จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ ภายในอุโบสถวัดท้าวโคตร ยังพบงานจิตรกรรมด้วย โดยเขียนไว้บนคอสองทั้งสองข้างเล่าเรื่องพุทธประวัติ และทศชาติชาดการเขียนภาพที่เริ่มรู้จักใช้แสงเงา เริ่มมีการใช้เส้นขอบฟ้า และระบายสีท้องฟ้าค่อนข้างสว่าง เป็นลักษณะหนึ่งของงานจิตรกรรมสมัยรัชกาล 3 – 4 ประติมานวิทยา ช่องภาพซ้ายและขวาเป็นเหตุการณ์พุทธประวัติที่ต่อเนื่องกัน โดยช่องภาพซ้ายมือเป็นตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปโปรดพุทธมารดาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ โดยภาพบุคคลวรกายสีเขียวซึ่งอยู่ด้านซ้ายมือของผู้ชมภาพคือ
จ.นครศรีธรรมราช จิตรกรรมบนคอสองในอุโบสถ วัดท้าวโคตร ภาคใต้

จิตรกรรมบนคอสองในอุโบสถ วัดท้าวโคตร จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ ภายในอุโบสถวัดท้าวโคตร ยังพบงานจิตรกรรมด้วย โดยเขียนไว้บนคอสองทั้งสองข้างเล่าเรื่องพุทธประวัติ และทศชาติชาดการเขียนภาพที่เริ่มรู้จักใช้แสงเงา เริ่มมีการใช้เส้นขอบฟ้า และระบายสีท้องฟ้าค่อนข้างสว่าง เป็นลักษณะหนึ่งของงานจิตรกรรมสมัยรัชกาล 3 – 4 ประติมานวิทยา ในแต่ละช่องภาพที่ปรากฏได้เขียนฉากเหตุการณ์ในพุทธประวัติ ในช่องภาพซ้าย ส่วนด้านล่างสุดปรากฏภาพพระพุทธเจ้ากำลังอยู่ในพระอิริยาบถบรรทม
ภาคใต้ ศาลาฤาษี วัดมัชฌิมาวาส สงขลา

ศาลาฤาษี วัดมัชฌิมาวาส จ.สงขลา

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ ศาลาฤาษีตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของศาลาการเปรียญเยื้องกับอุโบสถ สร้างขึ้นสมัยรัชกาลที่ 4 เป็นอาคารโถงก่ออิฐถือปูนเป็นซุ้มอาร์คโค้งอันแสดงถึงอิทธิพลจากตะวันตกที่เริ่มเข้ามาอย่างมากในสมัยนั้น หน้าบันทั้งสองด้านปั้นเป็นเรื่องพุทธประวัติ อาคารบริเวณคอสองเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังรูปฤาษีดัดตน แต่ละภาพมีคำโคลงบรรยายประกอบ และที่หน้าบันด้านในของทิศตะวันออกและตะวันตกมีอักษรเขียนเกี่ยวกับตำรายาแก้โรคต่างๆ นอกจากนี้ปรากฏศักราชบนหน้าจั่วด้านทิศตะวันออกทำให้ทราบว่าภาพเหล่านี้เขียนขึ้นในปีพ.ศ. 2445 อาคารหลังนี้ต่อมาได้รับการบูรณะครั้งใหญ่โดยกรมศิลปากรเมื่องปีพ.ศ. 2522
จิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติ ตอนแสดงโอวาทปาติโมกข์ วัดสามแก้ว ชุมพร ภาคใต้

จิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติ ตอนแสดงโอวาทปาติโมกข์ วัดสามแก้ว จ.ชุมพร

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ ภาพจิตรกรรมวาดขึ้นโดยพระยาอนุศาสน์จิตรกร (จันทร์ จิตรกร) ช่างเขียนฝืมือเอกแห่งกรมช่างสิบหมู่ อยู่ในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ลักษณะของภาพแสดงถึงอิทธิพลทางตะวันออกอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นระบบทัศนียวิทยา การลงสีไล่แสง ฯลฯ ซึ่งแตกต่างจากการวาดจิตรกรรมที่มาแต่เดิมในสมัยรัตนโกสินทร์ ประติมานวิทยา เหตุการณ์ในพุทธประวัติ เมื่อครั้งพระภิกษุเอหิภิกขุอุปสัมปทา (ภิกษุที่พระพุทธเจ้าทรงบวชให้)
จิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติ ตอนพระพุทธเจ้าพบพระราหุล วัดสามแก้ว ชุมพร ภาคใต้

จิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติ ตอนพระพุทธเจ้าพบพระราหุล วัดสามแก้ว จ.ชุมพร

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ ภาพจิตรกรรมวาดขึ้นโดยพระยาอนุศาสน์จิตรกร (จันทร์ จิตรกร) ช่างเขียนฝืมือเอกแห่งกรมช่างสิบหมู่ อยู่ในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ลักษณะของภาพแสดงถึงอิทธิพลทางตะวันออกอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นระบบทัศนียวิทยา การลงสีไล่แสง ฯลฯ ซึ่งแตกต่างจากการวาดจิตรกรรมที่มาแต่เดิมในสมัยรัตนโกสินทร์ ประติมานวิทยา ครั้งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่กรุงกบิลพัสดุ์ พระราหุลได้เสด็จเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้า ได้บังเกิดความรักความเลื่อมใสในพระบิดา
จิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติ ตอนปราบช้างนาฬาคีรี วัดสามแก้ว ชุมพร ภาคใต้

จิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติ ตอนปราบช้างนาฬาคีรี วัดสามแก้ว จ.ชุมพร

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ ภาพจิตรกรรมวาดขึ้นโดยพระยาอนุศาสน์จิตรกร (จันทร์ จิตรกร) ช่างเขียนฝืมือเอกแห่งกรมช่างสิบหมู่ อยู่ในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ลักษณะของภาพแสดงถึงอิทธิพลทางตะวันออกอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นระบบทัศนียวิทยา การลงสีไล่แสง ฯลฯ ซึ่งแตกต่างจากการวาดจิตรกรรมที่มาแต่เดิมในสมัยรัตนโกสินทร์ ประติมานวิทยา พระเทวทัตได้ติดสินบนแก่ควาญช้างเพื่อมอมเหล้าพญาช้างนาฬาคิรีจนเกิดความคลุ้มคลั่ง แล้วปล่อยให้ไปทำร้ายพระพุทธองค์ ขณะเสด็จพุทธดำเนินบิณฑบาตอยู่ในเมืองราชคฤห์
จิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติ ตอน วัดสามแก้ว ชุมพร ภาคใต้

จิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติ ตอน วัดสามแก้ว จ.ชุมพร

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ ภาพจิตรกรรมวาดขึ้นโดยพระยาอนุศาสน์จิตรกร (จันทร์ จิตรกร) ช่างเขียนฝืมือเอกแห่งกรมช่างสิบหมู่ อยู่ในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ลักษณะของภาพแสดงถึงอิทธิพลทางตะวันออกอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นระบบทัศนียวิทยา การลงสีไล่แสง ฯลฯ ซึ่งแตกต่างจากการวาดจิตรกรรมที่มาแต่เดิมในสมัยรัตนโกสินทร์ ประติมานวิทยา พุทธประวัติตอนนางจิญจมานวิกากล่าวหาว่าพระพุทธเจ้าได้ทำให้นางตั้งครรภ์ต่อหน้าเหล่าบริวารธารกำนัล ท้าวสักกะซึ่งประทับบนสวรรค์เห็นปัญหาดังกล่าว จึงส่งเทวดา
ชุมพร ภาคใต้

จิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติ ตอน วัดสามแก้ว จ.ชุมพร

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ ภาพจิตรกรรมวาดขึ้นโดยพระยาอนุศาสน์จิตรกร (จันทร์ จิตรกร) ช่างเขียนฝืมือเอกแห่งกรมช่างสิบหมู่ อยู่ในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ลักษณะของภาพแสดงถึงอิทธิพลทางตะวันออกอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นระบบทัศนียวิทยา การลงสีไล่แสง ฯลฯ ซึ่งแตกต่างจากการวาดจิตรกรรมที่มาแต่เดิมในสมัยรัตนโกสินทร์
จิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติ ตอน วัดสามแก้ว ชุมพร ภาคใต้

จิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติ ตอน วัดสามแก้ว จ.ชุมพร

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ ภาพจิตรกรรมวาดขึ้นโดยพระยาอนุศาสน์จิตรกร (จันทร์ จิตรกร) ช่างเขียนฝืมือเอกแห่งกรมช่างสิบหมู่ อยู่ในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ลักษณะของภาพแสดงถึงอิทธิพลทางตะวันออกอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นระบบทัศนียวิทยา การลงสีไล่แสง ฯลฯ ซึ่งแตกต่างจากการวาดจิตรกรรมที่มาแต่เดิมในสมัยรัตนโกสินทร์ ประติมานวิทยา สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า ประทับอยู่โคนต้นรังใหญ่ในสุภควัน ใกล้เมืองอุกกัฏฐา
จิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติ ตอนสวยวิมุตสุข สัปดาห์ที่ 2 (อนิมิสเจดีย์) วัดสามแก้ว ชุมพร ภาคใต้

จิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติ ตอนสวยวิมุตสุข สัปดาห์ที่ 2 (อนิมิสเจดีย์) วัดสามแก้ว จ.ชุมพร

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ ภาพจิตรกรรมวาดขึ้นโดยพระยาอนุศาสน์จิตรกร (จันทร์ จิตรกร) ช่างเขียนฝืมือเอกแห่งกรมช่างสิบหมู่ อยู่ในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ลักษณะของภาพแสดงถึงอิทธิพลทางตะวันออกอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นระบบทัศนียวิทยา การลงสีไล่แสง ฯลฯ ซึ่งแตกต่างจากการวาดจิตรกรรมที่มาแต่เดิมในสมัยรัตนโกสินทร์ ประติมานวิทยา หลังจากเจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้เป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนั้น ทรงเสวยวิมุติสุขเป็นเวลา 7

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!
X