fbpx
Home » พิพิธภัณฑ์วัดพระมหาธาตุ

Tag : พิพิธภัณฑ์วัดพระมหาธาตุ

จ.นครศรีธรรมราช พระพุทธรูปทรงเครื่อง ภาคใต้

พระพุทธรูปทรงเครื่อง จ.นครศรีธรรมราช 

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ พระพุทธรูปประทับยืน แสดงปางห้ามญาติ ทรงเครื่องอย่างพระจักรพรรดิ หรือทรงเครื่องอย่างใหญ่ ประกอบด้วยศิราภรณ์เป็นมงกุฏทรงสูง ทรงกรองศอ สังวาลย์ห้อยทับทรวง ลวดลายตกแต่งสบงคล้ายกับนุ่งผ้าทับสนับเพลา เทียบได้กับพรัพุทธรูปทรงเครื่องของศิลปะอยุธยาในช่วงพุทธศตวรรษที่ 22-23
จ.นครศรีธรรมราช พระพุทธรูปปางสมาธิ ภาคใต้

พระพุทธรูปปางสมาธิ จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ พระพุทธรูปสำริด ปางมารวิชัย ประทับนั่งขัดสมาธิเพชรบนฐานเตี้ยๆ พระพักตร์กลม รัศมีรูปดอกบัวตูม พระวรกายไม่อวบอ้วนเหมือนกลุ่มพระพุทธรุปแบบนครศรีธรรมราชทั่วไป แต่มีลักษระร่วมคือ ครองจีวรห่มเฉียง มีชายสังฆาฏิสั้นพาดพระอังสาซ้ายเหนือพระถัน และมีแฉกเป็นริ้ว อันเป็นลักษณะเฉพาะของพระพุทธรูปสกุลช่างนครศรีธรรมราช อายุราวพุทธศตวรรษที่ 21-22
จ.นครศรีธรรมราช พระพุทธรูปปางมารวิชัย ภาคใต้

พระพุทธรูปปางมารวิชัย ประทับนั่งขัดสมาธิราบบนฐานแอ่นเว้าจ.นครศรีธรรมราช 

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ พระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัย ประทับนั่งขัดสมาธิราบบนฐานแอ่นเว้า ทรวดทรงพระวรกายยืดสูง พระพักตร์อยู่ในโครงรูปรี เน้นพระหนุเป็นปม เม็ดพระศกเล็ก พระรัศมีเป็นเปลวเพลิง ครองจีวรห่มเฉียง ชายสังฆาฏิเป็นแผ่นยาวจรดพระนาภี ปลายเป็นแฉก รูปแบบเทียบได้กับพระพุทธรูปในศิลปะแบบอู่ทองรุ่น 3 สมัยอยุธยาตอนต้น ราวพุทธศตวรรษที่
จ.นครศรีธรรมราช พระพุทธรูปปางมารวิชัย ภาคใต้

พระพุทธรูปปางมารวิชัย ประทับนั่งขัดสมาธิเพชรบนฐานสิงห์เตี้ยๆ จ.นครศรีธรรมราช 

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ พระพุทธรูปสำริด ปางมารวิชัย ประทับนั่งขัดสมาธิเพชรบนฐานสิงห์เตี้ยๆ พระวรกายค่อนข้างอวบอ้วน พระพักตร์กลม ครองจีวรห่มเฉียง มีชายสังฆาฏิสั้นพาดพระอังสาซ้ายเหนือพระถัน และมีแฉกเป็นริ้ว อันเป็นลักษณะเฉพาะของพระพุทธรูปสกุลช่างนครศรีธรรมราช อายุราวพุทธศตวรรษที่ 21-22
จ.นครศรีธรรมราช พระพุทธรูปทรงเครื่องปางห้ามญาติ ภาคใต้

พระพุทธรูปทรงเครื่องปางห้ามญาติ จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ พระพุทธรูปประทับยืนปางห้ามญาติ หรือประทานอภัยด้วยพระหัตถ์ขวา หล่อจากสำริด ทรงเครื่องมงกุฏกระบังหน้า-รัดเกล้า กรองศอ พาหุรัด ทอพระกร มีลวดลายประดับแถบรัดประคด และปรากฏแผ่นชายหน้านาง เทียบได้กับพระพุทธรูปทรงเครื่องน้อยในศิลปะอยุธยา ช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่ 20-21

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!