fbpx
Home » พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไชยา

Tag : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไชยา

ตุ้มหู ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี

ตุ้มหู จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ ตุ้มหูมีลักษณะเป็นแผ่นรูปวงกลม ตรงกลางมีรู กรอบด้านนอกมีตุ่มปลายแหลมยื่นออกมา 3 ตุ่ม กำหนดอายุอยู่ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ตุ้มหูดังกล่าวนี้มีการพบกระจายอยู่ทั่วไปตามแหล่งโบราณคดีในเขตพื้นที่เอเชียตะออกเฉียงใต้ เช่น วัฒนธรรมซาหวิ่นห์ (Sa Huỳnh Culture) บริเวณจังหวัดกว่างไน๋ (Quang
พระพุทธรูปแสดงวิตรรกมุทรา 2 พระหัตถ์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี

พระพุทธรูปแสดงวิตรรกมุทรา 2 พระหัตถ์ จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ พระพุทธรูปแสดงวิตรรกมุทรา 2 พระหัตถ์ ประทับยืนตรง พระขนงต่อกันเป็นปีกกา พระเนตรเหลือบต่ำ ติ่งพระกรรณยาว ขมวดพระเกศามีขนาดใหญ่ ครองจีวรห่มคลุม เรียบ บางแนบพระวรกาย พระหัตถ์ทั้งสองข้างยกขึ้นระดับพระอุระแสดงวิตรรกมุทรา 2 พระหัตถ์
พระพุทธรูปประทับยืน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี

พระพุทธรูปประทับยืน จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ พระพุทธรูปประทับยืนตรง ส่วนของพระเศียรและพระหัตถ์ทั้งสองข้างหักหายไป สันนิษฐานว่าน่าจะแสดงวิตรรกมุทรา 2 พระหัตถ์ ครองจีวรห่มคลุม เรียบ บางแนบพระวรกาย ชายจีวรที่ตกลงมาจากข้อพระกรด้านล่างหน้าพระชงค์โค้งเป็นรูปตัว U ระหว่างข้อพระบาทรวมทั้งระหว่างชายจีวรกับฐานบัวมีแผ่นหินเชื่อมต่อกันไว้ ตามลักษณะที่นิยมมาก่อนแล้วในพระพุทธรูปศิลปะคุปตะของอินเดีย ลักษณะดังกล่าวน่าจะมีอายุอยู่ในช่วงราวพุทธศตวรรษที่ 13-15
ชิ้นส่วนธรรมจักร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี

ชิ้นส่วนธรรมจักร จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ ชิ้นส่วนธรรมจักร เหลือเฉพาะส่วนกงล้อและกำ ภายในกงสลักลายกระหนกผักกูดสลับกับลายพรรณพฤกษา ถัดออกไปมีลายเปลวไฟ น่าจะมีอายุอยู่ในช่วงราวพุทธศตวรรษที่ 13-15 ประติมานวิทยา/ประวัติ พบที่ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี การพบชิ้นส่วนธรรมจักรในบริเวณภาคใต้นี้ อาจแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับเมืองในวัฒนธรรมทวารวดีบริเวณภาคกลางของประเทศไทย ซึ่งนิยมการสลักธรรมจักรอย่างมาก อย่างเช่น
พระพิมพ์อัษฏมหาโพธิสัตว์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี

พระพิมพ์อัษฏมหาโพธิสัตว์ จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ พระพิมพ์อัษฏมหาโพธิสัตว์นี้ ตรงกลางภาพเป็นรูปบุคคลแสดงธรรมจักรมุทรา ประทับนั่งขัดสมาธิเพชรบนฐานดอกบัว ด้านหลังมีผนักบัลลังก์ ที่ขนาบข้างด้วยสถูปน่าจะหมายถึงพระพุทธเจ้า โดยรอบเป็นรูปพระโพธิสัตว์อีก 8 พระองค์ ลักษณะของพระพิมพ์ดังกล่าวคล้ายคลึงกับพระพิมพ์ในศิลปะปาละของอินเดีย น่าจะมีอายุอยู่ในช่วงราวพุทธศตวรรษที่ 13-15 ประติมานวิทยา/ประวัติ พบที่จังหวัดตรัง ตรงกลางภาพเป็นรูปพระพุทธเจ้าแสดงธรรมจักรมุทรา
พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร 4 กร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี

พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร 4 กร จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ ประติมากรรมรูปบุคคล ส่วนพระเศียรหายไปแล้ว สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร 4 กร พบที่ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีลักษณะคือ บริเวณพระอังสามีเส้นพระเกศาบิดเป็นเกลียว ทรงกรองศอเป็นแบบเพชรพลอย มีสายยัชโญปวีต ที่พระอังสาซ้ายมีชายผ้าพาดอยู่สลักรูปคล้ายกวาง ผ้านุ่งยาวจรดข้อพระบาทบางแนบพระวรกาย
กลองมโหระทึก ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี

กลองมโหระทึก จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ กลองมโหระทึก ด้านบนตรงกลางทำเป็นรูปพระอาทิตย์ 10 แฉก ล้อมรอบด้วยลวดลายที่สลักอยู่ภายในกรอบวงกลมต่างๆ เช่น ลายวงกลม ลายเส้นตรงเรียงต่อกันเป็นแถว และที่สำคัญคือลายนกที่มีปากและหางยาว ที่ด้านข้างสลักลายเป็นรูปกลุ่มคนยืนอยู่บนเรือ ถัดลงมามีหูคล้อง 4 หู ลักษณะดังกล่าวมีความคล้ายคลึงกับกลองมโหระทึกในวัฒนธรรมดองซอน
พระพุทธรูปทรงเครื่องจากวัดแก้ว ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี

พระพุทธรูปทรงเครื่องจากวัดแก้ว จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ ชิ้นส่วนลำตัวรูปบุคคลที่อาจเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องเพราะสวมศิราภรณ์เป็นทรงเทริด ยังเห็นเม็ดพระศกโผล่พ้นขึ้นมาด้านบน พระเศียรกลมมน สวมกรองศอเป็นแถบลายสองชั้น เป็นประติมากรรมสกุลช่างไชยา ราวพุทธศตวรรษที่ 20-21 ประติมานวิทยา
พระพุทธรูปหินทรายจากวัดแก้ว ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี

พระพุทธรูปหินทรายจากวัดแก้ว จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ พระพุทธรูปปางมารวิชัย สลักจากหินทราย ลงรักปิดทองทรวดทรงค่อนข้างยืดสูง พระพักตร์รี มีไรพระศก เม็ดพระศกเป็นเม็ดเล็กๆ รัศมีรูปเปลวเป็นกรวยแหลมมีลายกลีบบัวหงายรองรับ ครองจีวรห่มเฉียง ชายสังฆาฏิเป็นแผ่นปลายมีลวดลาย พระชงฆ์เป็นสันคม เทียบได้กับพระพุทธรูปแบบศิลปะอู่ทอง สกุลช่างไชยา อายุราวพุทธศตวรรษที่ 19-20
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เศียรพระพุทธรูปหินทรายจากวัดแก้ว

เศียรพระพุทธรูปหินทรายจากวัดแก้ว เศียรพระพุทธรูป สลักจากหินทรายสีแดง จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ เศียรพระพุทธรูป สลักจากหินทรายสีแดง เค้าโครงกลมมน เม็ดพระศกเล็ก มีไรพระศก พระขนงโก่ง พระเนตรเหลือบต่ำ พระโอษฐ์แย้ม มีไรพระมัสสุเหนือพระโอษฐ์ เทียบได้กับพระพุทธรูปแบบศิลปะอู่ทอง-อยุธยาตอนต้น สกุลช่างไชยา อายุราวพุทธศตวรรษที่ 19-20 ประติมานวิทยา

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!