fbpx
Home » พระสาวก

Tag : พระสาวก

พระพุทธรูปพร้อมพระสาวกที่เจดีย์เขาน้อย ภาคใต้ สงขลา

พระพุทธรูปพร้อมพระสาวกที่เจดีย์เขาน้อย จ.สงขลา

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ พระพุทธรูปพร้อมพระสาวก ประดิษฐานอยู่ระหว่างเก็จประธานกันเก็จมุม เป็นงานที่สร้างขึ้นเพิ่มเติมในภายหลังสมัยอยุธยา ราวพุทธศตวรรษที่ 23-24 พระพุทธรูปประธานตรงกลางเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิราบ ครองจีวรห่มเฉียง มีชายสังฆาฏิเป็นแผ่นขนาดใหญ่พาดที่พระอังสาข้างซ้าย ปลายตัดตรง ยาวลงมาถึงพระนาภี ส่วนพระสาวกเหลือเฉพาะส่วนองค์ที่อยู่ในท่าพนมมือ ประติมานวิทยา/ประวัติ เขาน้อย ตำบลหัวเขา
ฉะเชิงเทรา วัดอุภัยภาติการาม (ซำปอกง)

พระสาวก ภายในอุโบสถวัดอุภัยภาติการาม (ซำปอกง) อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

admin
รูปแบบศิลปะ พระสาวกรูปแบบศิลปะจีน ยืนตรงพนมมือบนดอกบัว ครองจีวรห่มเฉียง ใต้พระกรซ้ายเห็นชายจีวรแบนมีริ้ว รูปแบบศิลปะจีน ใบหน้าเหมือนพระพุทธรูปในศิลปะจีน ประติมานวิทยา
จันทบุรี วัดเขตร์นาบุญญาราม

พระสาวก วัดเขตร์นาบุญญาราม อ.เมือง จ.จันทบุรี

admin
รูปแบบศิลปะ พระสาวกพระเศียรไม่ปรากฏอุษณีษะแสดงความเป็นพระพุทธเจ้า นุ่งห่มจีวรแบบจีน คือจีวรห่มคลุม จีวรดูหนาหนัก ไม่เห็นสรีระชัดเจน ยืนตรงพนมมือในท่าเคารพพระประธาน ประติมานวิทยา

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!
X