fbpx
Home » พระพุทธรูปหินทราย

Tag : พระพุทธรูปหินทราย

จ.นครศรีธรรมราช พระพุทธรูปหินทราย วัดเสมาชัย ภาคใต้

พระพุทธรูปหินทรายปางมารวิชัยในระเบียงคด จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ พระพุทธรูปปางมารวิชัย สลักจากหินทราย ลงรักปิดทองทรวดทรงค่อนข้างยืดสูง พระพักตร์รี มีไรพระศก เม็ดพระศกเป็นเม็ดเล็กๆ รัศมีรูปเปลวเป็นกรวยแหลมมีลายกลีบบัวหงายรองรับ ครองจีวรห่มเฉียง ชายสังฆาฏิเป็นแฉกซ้อนทับกัน พระชงฆ์เป็นสันคม เทียบได้กับพระพุทธรูปแบบศิลปะอู่ทอง สกุลช่างไชยา อายุราวพุทธศตวรรษที่ 19-20
จ.นครศรีธรรมราช พระพุทธรูปหินทราย วัดเสมาชัย ภาคใต้

พระพุทธรูปหินทราย วัดเสมาชัย จ.นครศรีธรรมราช 

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ พระพุทธรูปหินทรายภายในอุโบสถวัดเสมาชัย (ร้าง) บางองค์ถูกพอกด้วยปูนจนไม่เห็นเค้าเดิม และยังมีลวดลายปูนปั้นประดับเครื่องทรงอยู่ บางองค์ยังเห็นได้ว่าเป็นพระพุทธรูปหินทรายสีแดง พระพักตร์ยาวรี เม็ดพระศกเล็ก คล้ายพระพุทธรูปในศิลปะอยุธยาตอนต้น ราวพุทธศตวรรษที่ 20-21
พระพุทธรูปประทับยืนในระเบียงคด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี

พระพุทธรูปประทับยืนในระเบียงคด จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ พระพุทธรูปประทับยืน สลักจากหินทรายแสดงปางประทานอภัยด้วยพระหัตถ์ซ้าย ประทับยืนเหนือฐานลายกลีบบัวคว่ำบัวหงาย พระพักตร์ออกเหลี่ยมมน พระเกตุมาลาเป็นต่อมเรียบมีรูปใบโพธิ์สามเหลี่ยมติดอยู่ด้านหน้า ครองจีวรห่มคลุม จีวรพาดผ่านพระกรซ้ายตกลงมาเป็นริ้วคลื่น มีแถบรัดประคดและชายหน้านาง เป็นลักษณะที่พบในพระพุทธรูปสกุลช่างไชยา อายุราวพุทธศตวรรษที่ 18-19 ประติมานวิทยา
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี

พระพุทธรูปภายในพระวิหารหลวง วัดพระบรมธาตุไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ หมู่พระพุทธรูปประธานภายในพระวิหารหลวงเป็นพระพุทธรูปหินทรายลงรักปิดทอง บางองค์มีเค้าพระพักตร์ค่อนข้างแป้นพระหนุเน้นเหลี่ยมมีไรพระมัสสุคล้ายพระพุทธรูปแบบทวารวดีตอนปลาย บางองค์พระพักตร์รี เม็ดพระศกเล็กคล้ายพระพุทธรูปแบบอู่ทองหรืออยุธยาตอนต้น ราวพุทธศตวรรษที่ 19-20
พระพุทธรูปหินทรายจากวัดแก้ว ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี

พระพุทธรูปหินทรายจากวัดแก้ว จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ พระพุทธรูปปางมารวิชัย สลักจากหินทราย ลงรักปิดทองทรวดทรงค่อนข้างยืดสูง พระพักตร์รี มีไรพระศก เม็ดพระศกเป็นเม็ดเล็กๆ รัศมีรูปเปลวเป็นกรวยแหลมมีลายกลีบบัวหงายรองรับ ครองจีวรห่มเฉียง ชายสังฆาฏิเป็นแผ่นปลายมีลวดลาย พระชงฆ์เป็นสันคม เทียบได้กับพระพุทธรูปแบบศิลปะอู่ทอง สกุลช่างไชยา อายุราวพุทธศตวรรษที่ 19-20
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เศียรพระพุทธรูปหินทราย จากวัดแก้ว

เศียรพระพุทธรูปหินทราย จากวัดแก้ว จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ เศียรพระพุทธรูป สลักจากหินทรายสีแดง เค้าโครงกลมมน เม็ดพระศกเล็ก รัศมีรูปเปลวเพลิงเป็นกรวยแหลมรองรับด้วยลายกลีบบัวหงาย มีไรพระศก พระขนงโก่ง พระเนตรเหลือบต่ำ พระโอษฐ์แย้ม เทียบได้กับพระพุทธรูปแบบศิลปะอู่ทอง-อยุธยาตอนต้น สกุลช่างไชยา อายุราวพุทธศตวรรษที่ 19-20 ประติมานวิทยา

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!
X