fbpx
Home » พระพุทธรูปปางมารวิชัย

Tag : พระพุทธรูปปางมารวิชัย

จ.นครศรีธรรมราช พระพุทธรูปปางมารวิชัย ภาคใต้

พระพุทธรูปปางมารวิชัย พระพักตร์กลม รัศมีเป็นรูปดอกบัวตูม สำริด จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ พระพุทธรูปปางมารวิชัย มี พระพักตร์กลม รัศมีเป็นรูปดอกบัวตูม ครองจีวรห่มเฉียง มีชายสังฆาฏิคลี่แผ่ออกเป็นแฉก ชายหนึ่งยาวลงมาเป็นแผ่นปลายตัด อันเป็นลักษณะเฉพาะของพระพุทธรูปศิลปะอยุธยาในสกุลช่างเมืองนครศรีธรรมราช กำหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 21-22
จ.นครศรีธรรมราช พระพุทธรูปปางมารวิชัย สำริด ภาคใต้

พระพุทธรูปปางมารวิชัย บนฐานบัวคว่ำบัวหงายสี่เหลี่ยม จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ พระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิเพชร ปางมารวิชัย บนฐานบัวคว่ำบัวหงายสี่เหลี่ยม พระวรกายค่อนข้างอวบอ้วน พระพักตร์กลม รัศมีเป็นรูปดอกบัวตูม ครองจีวรห่มเฉียง มีชายสังฆาฏิสั้นเหนือพระถัน คลี่แผ่ออก อันเป็นลักษณะเฉพาะของพระพุทธรูปศิลปะอยุธยาในสกุลช่างเมืองนครศรีธรรมราช กำหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 21-22
จ.นครศรีธรรมราช พระพุทธรูปปางมารวิชัย ภาคใต้

พระพุทธรูปปางมารวิชัย บนฐานบัวคว่ำบัวหงายสี่เหลี่ยม จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ พระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิเพชร ปางมารวิชัย บนฐานบัวคว่ำบัวหงายสี่เหลี่ยม พระวรกายค่อนข้างอวบอ้วน พระพักตร์กลม รัศมีเป็นรูปดอกบัวตูม ครองจีวรห่มเฉียง มีชายสังฆาฏิสั้นเหนือพระถัน คลี่แผ่ออก อันเป็นลักษณะเฉพาะของพระพุทธรูปศิลปะอยุธยาในสกุลช่างเมืองนครศรีธรรมราช กำหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 21-22
พระประธานในอุโบสถ วัดเขาพระอานนท์ ภาคใต้ สงขลา

พระประธานในพระอุโบสถ วัดโพธิ์ปฐมาวาส จ.สงขลา

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ พระพุทธรูปประธานภายในพระอุโบสถ วัดโพธิ์ปฐมาวาส เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย พระพักตร์ใหญ่ยาว ลักษณะอย่างหุ่น พระขนงโก่งโค้ง มุมพระโอษฐ์ยกขึ้นเล็กน้อย พระกรรณใหญ่ เม็ดพระเกศามีขนาดเล็ก รัศมีเป็นเปลวสูง พระอังสาทั้งสองข้างยกตั้งขึ้นระนาบกับพื้น ครองจีวรห่มเฉียง เรียบ มีชายสังฆาฏิขนาดใหญ่พาดอยู่ที่พระอังสาข้างซ้ายตกลงมาตรงกลางพระวรกาย
พระพุทธรูปปางมารวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี

พระพุทธรูปปางมารวิชัย จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ พระพุทธรูปปางมารวิชัย ส่วงนพระเศียรหักหาย ครองจีวรห่มเฉียง ชายสังฆาฏิเป็นแผ่นขนาดใหญ่ ยาวลงมาใต้พระถัน ปลายตัดตรง ประทับนั่งขัดสมาธิราบบนฐานสี่เหลี่ยม ฐานนี้สลักเป็นฐานบัว กลีบบัวเป็นแบบกลีบบัว 2 ชั้น ตรงกลางท้องไม้ทำเป็นลายวัชระ ส่วนด้านข้างของฐานสลักเป็นลายสิงห์ ลักษณะดังกล่าวน่าจะมีอายุอยู่ในช่วงราวพุทธศตวรรษที่
พระพุทธรูปปางมารวิชัยสำริด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี

พระพุทธรูปปางมารวิชัยสำริด จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ พระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิเพชรบนฐานบัวคว่ำบัวหงายยกสูง ปางมารวิชัย พระวรกายอวบอ้วน พระพักตร์กลม ครองจีวรห่มเฉียง มีชายสังฆาฏิสั้นเหนือพระถัน แผ่คลี่เป็นริ้ว ภาพรวมเทียบได้กับพระพุทธสิหิงค์เมืองนครศรีธรรมราช หรือพระพุทธรูปศิลปะอยุธยา สกุลช่างนครศรีธรรมราช อายุราวพุทธศตวรรษที่ 21-22 ประติมานวิทยา

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!
X