fbpx
Home » ปางมารวิชัย

Tag : ปางมารวิชัย

จ.นครศรีธรรมราช พระพุทธรูปปางสมาธิ ภาคใต้

พระพุทธรูปปางสมาธิ จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ พระพุทธรูปสำริด ปางมารวิชัย ประทับนั่งขัดสมาธิเพชรบนฐานเตี้ยๆ พระพักตร์กลม รัศมีรูปดอกบัวตูม พระวรกายไม่อวบอ้วนเหมือนกลุ่มพระพุทธรุปแบบนครศรีธรรมราชทั่วไป แต่มีลักษระร่วมคือ ครองจีวรห่มเฉียง มีชายสังฆาฏิสั้นพาดพระอังสาซ้ายเหนือพระถัน และมีแฉกเป็นริ้ว อันเป็นลักษณะเฉพาะของพระพุทธรูปสกุลช่างนครศรีธรรมราช อายุราวพุทธศตวรรษที่ 21-22
จ.นครศรีธรรมราช พระพุทธรูปปางมารวิชัย ภาคใต้

พระพุทธรูปปางมารวิชัย ประทับนั่งขัดสมาธิราบบนฐานแอ่นเว้าจ.นครศรีธรรมราช 

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ พระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัย ประทับนั่งขัดสมาธิราบบนฐานแอ่นเว้า ทรวดทรงพระวรกายยืดสูง พระพักตร์อยู่ในโครงรูปรี เน้นพระหนุเป็นปม เม็ดพระศกเล็ก พระรัศมีเป็นเปลวเพลิง ครองจีวรห่มเฉียง ชายสังฆาฏิเป็นแผ่นยาวจรดพระนาภี ปลายเป็นแฉก รูปแบบเทียบได้กับพระพุทธรูปในศิลปะแบบอู่ทองรุ่น 3 สมัยอยุธยาตอนต้น ราวพุทธศตวรรษที่
จ.นครศรีธรรมราช พระพุทธรูปปางมารวิชัย ภาคใต้

พระพุทธรูปปางมารวิชัย ประทับนั่งขัดสมาธิเพชรบนฐานสิงห์เตี้ยๆ จ.นครศรีธรรมราช 

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ พระพุทธรูปสำริด ปางมารวิชัย ประทับนั่งขัดสมาธิเพชรบนฐานสิงห์เตี้ยๆ พระวรกายค่อนข้างอวบอ้วน พระพักตร์กลม ครองจีวรห่มเฉียง มีชายสังฆาฏิสั้นพาดพระอังสาซ้ายเหนือพระถัน และมีแฉกเป็นริ้ว อันเป็นลักษณะเฉพาะของพระพุทธรูปสกุลช่างนครศรีธรรมราช อายุราวพุทธศตวรรษที่ 21-22
พระพุทธรูปปางมารวิชัยภายในคูหาโบราณสถานวัดแก้ว ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี

พระพุทธรูปปางมารวิชัยภายในคูหาโบราณสถานวัดแก้ว จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ ภายในคูหาโบราณสถานวัดแก้วพบกลุ่มพระพุทธรูปประธาน ทั้งหมดล้วนแต่เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย พระประธานขนาดใหญ่ด้านหลังก่ออิฐฉาบปูน สภาพในปัจจุบันชำรุดเสียหายอย่างมาก ถัดมาด้านหน้ามีกลุ่มพระพุทธรูปหินทรายจำนวน 3 องค์ ทุกองค์ส่วนพระเศียรหักหายไปแล้วและมีพุทธลักษณะเหมือนกัน เป็นพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิราบ ครองจีวรห่มเฉียง เรียบ บางแนบพระวรกาย ชายสังฆาฏิเป็นแผ่นใหญ่ อยู่ตรงกลางพระวรกาย
พระประธานในอุโบสถ วัดเขาพระอานนท์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี

พระประธานในอุโบสถ วัดเขาพระอานนท์ จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ พระพุทธรูปมีพระพักตร์รี ขมวดพระเกศาแหลมเล็ก เกตุมาลาเป็นเปลวเพลิง ครองจีวรห่มเฉียงชายสังฆาฏิตัดตรงจรดพระนาภี ประทับนั่งขัดสมาธิราบ วางพระหัตถ์ขวาบนพระชงฆ์ ลักษณะดังกล่าวเป็นลักษณะของพระพุทธรูปในช่วงพุทธศตวรรษที่ 24 – 25 นอกจากนี้ลักษณะที่น่าสนใจควรกล่าวถึงคือ พระหัตถ์ซ้ายซึ่งวางบนพระเพลาในลักษณะหักข้อพระหัตถ์เข้ามาอย่างเห็นได้ชัด ลักษณะเช่นนี้เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของพระพุทธรูปสกุลช่างภาคใต้ ประติมานวิทยา
ถ้ำใหญ่ เขาประสงค์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี

พระพุทธรูปปางมารวิชัย ถ้ำใหญ่ เขาประสงค์ จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ พระพุทธรูปปางมารวิชัย ประดิษฐานอยู่ด้านหน้าปากถ้ำ ประทับนั่งขัดสมาธิราบ พระพักตร์เกือบกลม พระขนงโก่งโค้ง พระเนตรเหลือบต่ำ ติ่งพระกรรณยาว ขมวดพระเกศามีขนาดเล็ก รัศมีเป็นเปลว ครองจีวรห่มเฉียง เรียบ บางแนบพระวรกาย ชายสังฆาฏิเป็นแผ่นใหญ่ อยู่ตรงกลางพระวรกาย
ระยอง วัดบ้านแลง

พระพุทธรูปประธาน ในอุโบสถ วัดบ้านแลง อ.เมือง จ.ระยอง

admin
รูปแบบศิลปะ พระพุทธรูปปางมารวิชัย ลักษณะเด่นคือพระพักตร์แบบฝีมือช่างพื้นถิ่น ใบหูแหลม พระเกศาขมวดเล็กแหลม รัศมีเปลวเพลิงบนอุษณีษะ มีร่องรอยกรอบพระพักตร์ค่อนข้างชัดเจน พระนาสิกใหญ่และพระโอษฐ์หนา ประทับนั่งขัดสมาธิราบ ประติมานวิทยา

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!
X