fbpx
Home » ปราสาทสด๊กก๊อกธม

Tag : ปราสาทสด๊กก๊อกธม

ปราสาทสด๊กก๊อกธม สระแก้ว

เสาประดับกรอบประตูแบบไล่เหลี่ยม ปราสาทสด๊กก๊อกธม อ.โคกสูง จ.สระแก้ว

admin
  รูปแบบศิลปะ เสาประดับกรอบประตู มีหน้าที่รองรับทับหลัง ฐานเสาทำเป็นลวดลายกนกรูปทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ ตัวเสาเป็นแบบไล่เหลี่ยม ศิลปะเขมรสมัยนครวัด พุทธศตวรรษที่ 17-18 ประติมานวิทยา
ปราสาทสด๊กก๊อกธม สระแก้ว

บรรณาลัย ปราสาทสด๊กก๊อกธม อ.โคกสูง จ.สระแก้ว

admin
รูปแบบศิลปะ อาคารบรรณาลัย2หลัง วางตัวตามแนวแกนทิศเหนือ-ใต้ อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงใต้ของปราสาทประธาน เป็นอาคารในผังสี่เหลี่ยม ทำหลังคาซ้อนชั้น ตัวอาคารหันหน้าเข้าหาปราสาทประธาน ลักษณะพิเศษของทั้งสองหลังคือหลังคาปีกนกที่ยื่นออกมาด้านข้างของอาคารทั้งสองด้าน ส่วนภาพสลักหลงเหลือแต่เพียงส่วนหน้าบันซึ่งทำเป็นซุ้มโค้งเข้าโค้งออกที่ประดับด้วยลาดลายพันธุ์พฤกษาแบบเขมร ประติมานวิทยา
ปราสาทสด๊กก๊อกธม สระแก้ว

หน้าบันปราสาทประธานทิศเหนือ ปราสาทสด๊กก๊อกธม อ.โคกสูง จ.สระแก้ว

admin
รูปแบบศิลปะ ลวดลายพันธุ์พฤกษาบริเวณกรอบหน้าบันทำเป็นซุ้มโค้งเข้าโค้งออกที่เกิดจากลวดลายขนดนาค บริเวณตรงกลางของหน้าบันเป็นลวดลายพันธุ์พฤกษารูปทรงคล้ายใบโพธิ์หรือพุ่มข้าวบิณฑ์ โดยลักษณะลวดลายเช่นนี้พบมากในบริเวณหน้าบันของซุ้มประตูภายในปราสาทสด๊กก๊อกธม ประติมานวิทยา
ปราสาทสด๊กก๊อกธม สระแก้ว

หน้าบันปราสาทประธานทิศตะวันตก ปราสาทสด๊กก๊อกธม อ.โคกสูง จ.สระแก้ว

admin
รูปแบบศิลปะ บริเวณหน้าบันหลงเหลือหินสลักลวดลายพันธุ์พฤกษาทำเป็นซุ้มโค้งเข้าโค้งออกที่เกิดจากลวดลายขนดนาค ตรงกลางของหน้าบันเป็นลวดลายพันธุ์พฤกษาที่ทำเป็นรูปทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ บริเวณทับหลังมีรูปสลักลักษณะคล้ายรูปครุฑ(บุคคลมีปีก)ที่หลงเหลืออยู่บริเวณหน้าบันและศีรษะของบุคคลที่อยู่บริเวณกลางทับหลังนั้นเป็นรูปแบบของทับหลังศิลปะเขมรสมัยพุทธศตวรรษที่17-18 (นครวัด) ประติมานวิทยา
ปราสาทสด๊กก๊อกธม สระแก้ว

หน้าบันปราสาทประธานทิศใต้ ปราสาทสด๊กก๊อกธม อ.โคกสูง จ.สระแก้ว

admin
รูปแบบศิลปะ ลวดลายพันธุ์พฤกษาบริเวณกรอบหน้าบันทำเป็นซุ้มโค้งเข้าโค้งออกที่เกิดจากลวดลายของขนดนาค บริเวณตรงกลางของหน้าบันหลงเหลือลวดลายพันธุ์พฤกษาที่มีรูปทรงคล้ายใบโพธิ์หรือพุ่มข้าวบิณฑ์ ประติมานวิทยา
ปราสาทสด๊กก๊อกธม สระแก้ว

หน้าบันปราสาทประธานทิศตะวันออก ปราสาทสด๊กก๊อกธม อ.โคกสูง จ.สระแก้ว

admin
รูปแบบศิลปะ ส่วนของหน้าบันนั้นหลงเหลือร่องรอยสลักเป็นพันธุ์พฤกษา บริเวณกรอบหน้าบันทำเป็นซุ้มโค้งเข้าโค้งออกที่เกิดจากลวดลายขนดนาค บริเวณตรงกลางของหน้าบันเป็นลวดลายพันธุ์พฤกษารูปทรงคล้ายใบโพธิ์หรือพุ่มข้าวบิณฑ์ ส่วนร่องรอยภาพสลักบริเวณทับหลังนั้นเป็นลายพันธุ์พฤกษาและท่อนพวงมาลัยซึ่งมีร่องรอยการทำภาพบุคคลอยู่ตรงกลาง เป็นลักษณะทับหลังแบบเขมรสมัยพุทธศตวรรษที่17-18 (นครวัด) ประติมานวิทยา
ปราสาทสด๊กก๊อกธม สระแก้ว

ปราสาทประธาน ปราสาทสด๊กก๊อกธม อ.โคกสูง จ.สระแก้ว

admin
รูปแบบศิลปะ ปราสาทประธานของปราสาทสด๊กก๊อกธม ทำจากหินทรายเป็นปราสาทหลังเดียว อยู่ในผังสี่เหลี่ยมย่อมุม มีบันไดทางขึ้นทั้ง4ด้านยกตัวปราสาทให้สูงขึ้น มีซุ้มประตูทั้ง4ด้านแต่มีประตูทางเข้าจริงเพียง1ทางอยู่ทางทิศตะวันออก ร่องรอยลวดลายสลักบริเวณหน้าบันซุ้มประตูเหลืออยู่เพียง2ทิศ ลักษณะย่อมุมประธานของอาคารมีขนาดใหญ่ หลังคาซ้อนชั้นเป็นทรงพุ่มตามรูปแบบปราสาทในศิลปะเขมร ด้านในประดิษฐานสนานโทรนีซึ่งเคยมีประติมากรรมอยู่ ประติมานวิทยา
ปราสาทสด๊กก๊อกธม สระแก้ว

หน้าบันโคปุระชั้นในทางด้านในทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ปราสาทสด๊กก๊อกธม อ.โคกสูง จ.สระแก้ว

admin
รูปแบบศิลปกรรม ส่วนหน้าบันของซุ้มประตูทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ชำรุดเสียหายไปแต่ยังหลงเหลือร่องรอยภาพสลักรูปม้าและขาของบุคคลในท่าทางต่อสู้กัน ระบุได้ว่าเป็นเรื่องพระกฤษณะปราบม้าเกศิน ทับหลังสลักลวดลายพันธุ์พฤกษาท่อนพวงมาลัยที่มีร่องรอยของภาพบุคคลบริเวณกลางทับหลังที่หลุดลอกไป ทับหลังจึงกำหนดอายุได้ราวพุทธศตวรรษที่17-18 ประติมานวิทยา พระกฤษณะเป็นอวตารหนึ่งของพระวิษณุในทศาวตารหรือที่เรียกกันว่านารายณ์สิบปาง ในปางที่ชื่อว่ากฤษณาวตาร อวตารชาติที่8ของพระวิษณุ โดยตอนพระกฤษณะปราบม้าเกศินเป็นตอนย่อยในกฤษณาวตารอีกที เรื่องราวมีอยู่ว่าพญากังสะเป็นอสูรที่ชั่วร้ายและประกาศห้ามผู้คนกระทำบูชาต่อพระวิษณุ พระวิษณุทอดพระเนตรความเดือดร้อนที่พญากังสะกระทำจึงอวตารลงไปปราบอสูรตนนี้ในนามพระกฤษณะ พญากังสะได้รับคำทำนายจากเทพธิดาว่าบัดนี้ผู้ที่สามารถสังหารพญากังสะได้ถือกำเนิดขึ้นแล้ว พญากังสะจึงต้องการจะสังหารเด็กที่มีพลังอำนาจที่จะสามารถสังหารตนได้ จึงส่งอสูรมาทำร้ายพระกฤษณะตั้งแต่ยังเยาว์หลายครั้งหลายหน
ปราสาทสด๊กก๊อกธม สระแก้ว

ซุ้มโคปุระระเบียงคดชั้นในด้านในทางทิศตะวันออก ปราสาทสด๊กก๊อกธม อ.โคกสูง จ.สระแก้ว

admin
รูปแบบศิลปกรรม ซุ้มโคปุระทางทิศตะวันออกชั้นในด้านในลวดลายสลักที่บริเวณซุ้มประตูเพียงเล็กน้อย เป็นลายพันธุ์พฤกษาแบบเขมรและลวดลายกรอบหน้าบันเป็นซุ้มโค้งเข้าโค้งออกที่เกิดจากการสลักเป็นขนดนาค หลงเหลือภาพสลักเล่าเรื่องเพียงทิศเดียวคือซุ้มประตูทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ประติมานวิทยา
ปราสาทสด๊กก๊อกธม สระแก้ว

หน้าบันโคปุระชั้นในทางด้านนอกทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ปราสาทสด๊กก๊อกธม อ.โคกสูง จ.สระแก้ว

admin
รูปแบบศิลปกรรม กรอบหน้าบันหลงเหลือลวดลายขนดนาคที่เป็นซุ้มโค้งเข้าโค้งออก และลวดลายกนกและพันธุ์พฤกษาแบบเขมร บริเวณตรงกลางหน้าบันเป็นลวดลายพันธุ์กนกพฤกษาที่ทำเป็นรูปทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ ทับหลังหลงเหลือลวดลายพันธุ์พฤกษาท่อนพวงมาลัยเพียงเล็กน้อย ประติมานวิทยา

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!