fbpx
Home » ปราจีนบุรี

Tag : ปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี วัดแสงสว่าง

หอเสื้อธาตุ วัดแสงสว่าง อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี

admin
รูปแบบศิลปะ หอเสื้อธาตุทั้ง 4 ทิศของเจดีย์ประธาน ลักษณะเป็นอาคารขนาดเล็กหลังคาทรงจั่ว มีส่วนหลังคาขนาดเล็กทับส่วนกลางสันหลังคา หรือที่เรียกว่า เทิบ ตามแบบศิลปะลาวแบบเชียงขวาง ประติมานวิทยา
ปราจีนบุรี วัดแสงสว่าง

วัดแสงสว่าง อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี

admin
รูปแบบศิลปะ เจดีย์ทรงระฆังแบบเชียงขวางในศิลปะลาว ส่วนฐานล่างสุดเป็นฐานบัว 1 ฐาน ถัดขึ้นไปเป็นของชุดฐานบัวคว่ำที่ซ้อนกัน 2 ชั้น ที่เชื่อมด้วยฐานบัวลูกแก้ว 2 ฐานด้านบน โดยตั้งแต่ส่วนฐานล่างจนถึงส่วนฐานบัวลูกแก้วนี้อยู่ในผังย่อมุมไม้ยี่สิบ ถัดขึ้นไปเป็นส่วนหน้ากระดานในผังแปดเหลี่ยมที่มีซุ้มจระนำขนาดเล็ก และฐานเขียงแปดเหลี่ยมสลักลายดอกไม้ บัวคลุ่มเป็นบัวปากระฆังรองรับองค์ระฆังขนาดเล็กไม่มีบัลลังก์
ปราจีนบุรี วัดโพธิ์ศรีมหาโพธิ

กลีบขนุน ? วัดโพธิ์ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี

admin
รูปแบบศิลปะ กลีบขนุนที่ยังหลงเหลือร่องรอยของการทำลวดลายพญานาคอยู่ ประติมานวิทยา
ปราจีนบุรี วัดโพธิ์ศรีมหาโพธิ

พระพุทธรูปใต้ต้นโพธิ์ วัดโพธิ์ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี

admin
  รูปแบบศิลปะ พระพุทธรูปประธานบริเวณต้นพระศรีมหาโพธิ์ เป็นพระพุทธรูปประทับนั่งปางมารวิชัย พุทธลักษณะเป็นแบบสมัยใหม่หรือศิลปะรัตนโกสินทร์แล้ว ประติมานวิทยา
ปราจีนบุรี วัดโพธิ์ศรีมหาโพธิ

ต้นโพธิ์ วัดโพธิ์ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี

admin
  รูปแบบศิลปะ ลานที่มีระเบียงโปร่งประดิษฐานพระพุทธรูป บริเวณตรงกลางมีพระพุทธรูปประธานกำหนดจุดที่เป็นต้นพระศรีมหาโพธิ์ ประติมานวิทยา ต้นโพธิ์ที่ลานนี้ ตามประวัติกล่าวว่าได้นำหน่อต้นโพธิ์มาจากพุทธคยาประเทศอินเดีย และบริเวณต้นโพธิ์ได้พบโบราณวัตถุจำนวนมาก
ปราจีนบุรี เมืองโบราณศรีมโหสถ

สระมรกต เมืองโบราณศรีมโหสถ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี

admin
  รูปแบบศิลปะ สระมรกตอยู่บริเวณใกล้เคียงกับโบราณถานรอยพระพุทธบาทคู่ แท้จริงคือบารายประจำศาสนสถานแบบเขมร สภาพปัจจุบันไม่เหลือน้ำในบารายแล้ว แต่ยังหลงเหลือแนวคันดินในผังสี่เหลี่ยมซึ่งแสดงความเป็นบ่อน้ำอยู่ ประติมานวิทยา
ปราจีนบุรี เมืองโบราณศรีมโหสถ

สระแก้ว สระขวัญ เมืองโบราณศรีมโหสถ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี

admin
  รูปแบบศิลปะ สระน้ำโบราณซึ่งขุดลึกลงไปในศิลาแลงตามธรรมชาติ บริเวณนอกเมืองศรีมโหสถทางตะวันตกเฉียงใต้ บริเวณผนังขอบสระมีภาพสลักศิลาแลงเป็นลวดลายนูนต่ำรูปสัตว์ชนิดต่างๆ สิงห์ ช้าง มกร กินรี งูพันหม้อน้ำ หมู เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่เป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ มีทั้งสิ้น 29
ปราจีนบุรี เมืองโบราณศรีมโหสถ

พระพุทธบาทจำลอง เมืองโบราณศรีมโหสถ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี

admin
  รูปแบบศิลปะ รอยพระพุทธบาทคู่ขนาดใหญ่หันไปทางทิศตะวันออก สมัยทวารวดี สลักลายกงจักรและกากบาทตรงกลาง มีหลุม ลักษณะรอยพระพุทธบาทสมจริงคือนิ้วพระบาทไม่เท่ากัน ประติมานวิทยา
ปราจีนบุรี เมืองโบราณศรีมโหสถ

โบราณสถานหมายเลข 22 เมืองโบราณศรีมโหสถ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี

admin
  รูปแบบศิลปะ ศาสนสถานในศาสนาฮินดูอายุราวพศว.ที่12-18 ที่มีการค้นพบประติมากรรมฮินดู คือนารายณ์ทรงครุฑและพระคเณศ ตัวอาคารหลงเหลือแต่ฐานในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ก่อด้วยศิลาแลงปนอิฐ มีทั้งสิ้น 10 หลัง ปัจจุบันเหลือร่องรอยเพียงส่วนฐาน ประติมานวิทยา
ปราจีนบุรี เมืองโบราณศรีมโหสถ

โบราณสถานหมายเลข 86 เมืองโบราณศรีมโหสถ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี

admin
  รูปแบบศิลปะ ร่องรอยอาคารศาสนสถานทำจากศิลาแลงปนอิฐ บริเวณด้านหน้าทางเข้ามีร่องรอยของโกลนรูปสิงห์นั่งคู่กัน อาคารประธานอยู่ในผังสี่เหลี่ยมซึ่งเป็นอาคารประดิษฐานประติมากรรมมาก่อน ประติมานวิทยา

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!
X