fbpx
Home » ประติมากรรม

Tag : ประติมากรรม

ภาคใต้ สงขลา สิงโตศิลา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (คฤหาสน์พระยาสุนทรานุรักษ์)

สิงโตศิลา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (คฤหาสน์พระยาสุนทรานุรักษ์) จ.สงขลา

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ ที่เชิงบันไดโค้งนอกตัวอาคารของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มีการตั้งประติมากรรมศิลาแกะสลักเป็นรูปสิงโต 1 คู่ กำลังจับริบบิ้น เล่นลูกบอล และมีฐานรองรับ ทั้งนี้การแกะสลักสิงโตในลักษณะดังกล่าวเป็นที่นิยมอย่างมากในศิลปะจีน อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาจากรูปแบบฐานที่ด้านล่างสุดแกะสลักคล้ายขาสิงห์ ส่วนกลางมีการสลักเสาหลอกที่มุมทั้งสี่ ปลอกคอของสิงโตมีลักษณะค่อนข้างเรียบโดยแขวนกระดิ่งเพียงลูกเดียว และเนื้อศิลามีสีดำสลับขาวเทา อาจสันนิษฐานได้ว่า
ภาคใต้ สงขลา ไม้แกะสลักลายมงคลจีน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (คฤหาสน์พระยาสุนทรานุรักษ์)

ไม้แกะสลักลายมงคลจีน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (คฤหาสน์พระยาสุนทรานุรักษ์) จ.สงขลา

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ ไม้แกะสลักเป็นรูปสัญลักษณ์มงคลจีนในลักษณะต่างๆ โดยในวัฒนธรรมจีนนั้น สัญลักษณ์มงคลมีหลายประเภท อาจปรากฏในรูปสิ่งของเครื่องใช้ สัตว์ ผลไม้ ดอกไม้เป็นต้น โดยสัญลักษณ์มงคลหลายประเภทสัมพันธ์กับการเล่นคำพ้องเสียง เช่นในภาพปรากฏภาพสัตว์คล้ายคางคกนั่งอยู่บนโต๊ะและกำลังคายวัตถุวงกลม วัตถุชนิดดังกล่าวเรียกว่า “เซิ่ง” ซึ่งพ้องเสียงกับคำว่า ชนะ ที่อ่านว่า
พระประธานในอุโบสถ วัดมัชฌิมาวาส จ.สงขลา ภาคใต้ สงขลา

พระประธานในอุโบสถ วัดมัชฌิมาวาส จ.สงขลา

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ เป็นพระประติมากรรมหินอ่อน (alabaster) ประทับนั่งขัดสมาธิราบ แสดงปางสมาธิ ตามประวัติกล่าวว่า เป็นพระพุทธรูปที่สั่งให้สร้างขึ้นโดยเจ้าพระยาวิเชียรคีรี (บุญสังข์) ปั้นแบบโดยช่างไทย แล้วส่งไปแกะสลักประเทศจีน หน้าตักกว้าง 55 ซม. ประดิษฐานในบุษบก สำหรับเม็ดพระศก
ภาคใต้ สงขลา ใบเสมาศิลา อุโบสถ วัดมัชฌิมาวาส

ใบเสมาศิลา อุโบสถ วัดมัชฌิมาวาส จ.สงขลา

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ อุโบสถวัดมัชฌิมาวาสมีการประดิษฐานเสมาศิลาทั้ง 8 ทิศ โดยใบเสมาเหล่านี้ประดิษฐานอยู่บนฐานศิลาไม่มีซุ้มประกอบ ลักษณะเช่นนี้มักเรียกกันว่า “เสมานั่งแท่น” ทั้งนี้ใบเสมาขนาดเล็กเป็นลักษณะสำคัญประการหนึ่งของใบเสมาสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น นอกจากนี้ สังเกตได้ว่า ลวดลายบนใบเสมาสลักค่อนข้างคร่าว ฐานด้านล่างมีลักษณะคล้ายฐานสิงห์ที่รองรับบัวคลุ่มอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งฐานชุดดังกล่าวดูผิดสัดส่วนที่นิยมตามระเบียบไทยประเพณี แสดงให้เห็นว่าช่างมิค่อยเข้าใจนัก อีกทั้งลักษณะเนื้อหินที่มีสีออกเทาอมเขียว
ท้าววิรูปักษ์ อุโบสถวัดมัชฌิมาวาส ภาคใต้ สงขลา

ท้าววิรูปักษ์ อุโบสถวัดมัชฌิมาวาส จ.สงขลา

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ อุโบสถของวัดมัชฌิมาวาสมีการประดิษฐานประติมากรรมรูปบุคคลขนาบประตูทางเข้าทุกประตู ประติมากรรมแต่งกายชุดเกราะทหารจีน ใบหน้าถมึงทึง ประติมากรรมกลุ่มนี้มิน่าแสดงถึงภาพบุคคลธรรมดาทั่วไป แต่แสดงถึงเทวดา เนื่องจากปรากฏริบบิ้นคล้องแขนทั้งสองข้าง และริบบิ้นเหมือนต้องลมปลิวขึ้น ทั้งนี้จากการศึกษาพบว่า ประติมากรรมองค์นี้หมายถึงท้าววิรูปักษ์ซึ่งเป็นหนึ่งในท้าวจตุโลกบาล ประติมากรรมแกะสลักจากศิลากลุ่มนี้คงเป็นของนำเข้าจากจีน สังเกตได้จากการแกะสลักเครื่องทรงแบบจีนและใบหน้าที่ดูได้สัดส่วน แสดงให้เห็นว่าช่างชำนาญเป็นอย่างดี ประติมานวิทยา ตามความเชื่อในพระพุทธศาสนา
ชุมพร ภาคใต้ เศียรพระพุทธรูปหินทราย จากวัดแก้ว

เศียรพระพุทธรูปหินทราย วัดประเดิม ต.ตากแดด อ.เมือง จ.ชุมพร

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ เป็นเศียรพระพุทธรูปขนาดใหญ่ แสดงพระพักตร์สงบ มีไรพระศกชัดเจน พระเนตรเหลือบต่ำ พระขนงโค้งต่อกัน พระนาสิกกว้าง พระโอษฐ์แย้มเล็กน้อย พระหนุป้าน แสดงอิทธิพลของศิลปะอยุธยาอย่างชัดเจน ประติมานวิทยา พระพุทธรูป เป็นประติมากรรมที่สร้างขึ้นเพื่อแสดงเป็นตัวแทนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยเกิดขึ้นครั้งแรกในภาคเหนือของอินเดียราวพุทธศตวรรษที่ 3-6
พระประธานประจำวัดวัง พัทลุง ภาคใต้

พระประธานประจำวัดวัง อ.เมือง จ.พัทลุง

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ พระพุทธรูปมารวิชัย 4 องค์ อุษณีษะเปลวเพลิง พระพักตร์กลม พระขนงโก่งเป็นเส้นต่อกับพระนาสิก พระหนุยาวจรดพระอังสา พระโอษฐ์ยิ้มชัดเจน ประติมานวิทยา พระพุทธรูป เป็นประติมากรรมที่สร้างขึ้นเพื่อแสดงเป็นตัวแทนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยเกิดขึ้นครั้งแรกในภาคเหนือของอินเดียราวพุทธศตวรรษที่ 3-6 โดยได้รับอิทธิพลจากการสร้างรูปเคารพของชาวกรีกบริเวณรัฐคันธาระ
กลุ่มพระประธานวัดยางงาม พัทลุง ภาคใต้

กลุ่มพระประธานวัดยางงาม ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องปางมารวิชัย วางอยู่บนฐานสิงห์ สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนกลาง-ปลาย ลักษณะพระพักตร์กลมค่อนข้างรี พระขนงโก่ง พระเนตรมองต่ำเล็กน้อย พระนาสิกใหญ่และกว้าง แย้มพระโอษฐ์เล็กน้อย สำหรับเครื่องทรงประกอบด้วย พระมงกุฎ กรองศอ สังวาล พาหุรัด พระทองกร
พระพุทธรูปประธานวัดยางงาม พัทลุง ภาคใต้

พระพุทธรูปประธานวัดยางงาม ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องปางมารวิชัย สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนกลาง-ปลาย ลักษณะพระพักตร์กลมค่อนข้างรี พระขนงโก่ง พระเนตรมองต่ำเล็กน้อย พระนาสิกใหญ่และกว้าง แย้มพระโอษฐ์เล็กน้อย สำหรับเครื่องทรงประกอบด้วย พระมงกุฎ กรองศอ สังวาล พาหุรัด พระทองกร รองพระบาท
พระประธาน วัดเขียนบางแก้ว พัทลุง ภาคใต้

พระประธาน วัดเขียนบางแก้ว อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ เป็นพระพุทธรูปขัดสมาธิราบ กระทำปางมารวิชัย อุษณีษะเปลวเพลิง พระพักตร์รี พระขนงโก่ง พระเนตรมองตรง พระนาสิกค่อนข้างยาว แย้มพระโอษฐ์ ทรงจีวรห่มเฉียง แสดงอิทธิพลศิลปะอยุธยา ประติมานวิทยา พระพุทธรูป เป็นประติมากรรมที่สร้างขึ้นเพื่อแสดงเป็นตัวแทนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยเกิดขึ้นครั้งแรกในภาคเหนือของอินเดียราวพุทธศตวรรษที่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!