fbpx
Home » ทับหลัง

Tag : ทับหลัง

ปราสาทเขาน้อย สระแก้ว

ทับหลังจำลองด้านทิศใต้ของปราสาทองค์ทิศเหนือ ปราสาทเขาน้อย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

admin
รูปแบบศิลปะ ทับหลังจำลองศิลปะสมโบร์ไพรกุก ด้านปลายสองข้างปรากฏรูปมกรที่มีคนขี่หันหน้าเข้าหากัน คายวงโค้งและมีวงกลมรูปเหรียญคั่นวงโค้งไว้ 3 เหรียญ ส่วนด้านล่างวงโค้งปรากฏลายพวงมาลัย-พวงอุบะ รูปแบบศิลปะเขมรสมัยสมโบร์ไพรกุก อายุสมัยช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 ปัจจุบันทับหลังจริงจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ประติมานวิทยา
ปราสาทเขาน้อย สระแก้ว

ทับหลังจำลองด้านทิศตะวันตก ของปราสาทองค์ทิศเหนือ ปราสาทเขาน้อย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

admin
รูปแบบศิลปะ ทับหลังศิลปะไพรกเมง ส่วนปลายทับหลังปรากฏรูปสิงห์ยกขาทั้งสองด้าน ส่วนวงโค้งตรงกลางกลายเป็นวงโค้งเดียวต่อเนื่องกัน โดยมีวงกลมรูปเหรียญ 5 เหรียญมาคั่นกลาง ส่วนด้านล่างวงโค้งปรากฏลายพวงมาลัย-พวงอุบะ รูปแบบศิลปะเขมรสมัยไพรกเมง อายุสมัยช่วงพุทธศตวรรษที่ 12-13 ปัจจุบันทับหลังจริงจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ประติมานวิทยา
ปราสาทเขาน้อย สระแก้ว

ทับหลังจำลองด้านทิศเหนือของปราสาทองค์ทิศเหนือ ปราสาทเขาน้อย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

admin
รูปแบบศิลปะ ทับหลังจำลองศิลปะสมโบร์ไพรกุก ด้านปลายสองข้างปรากฏรูปมกรที่มีคนขี่หันหน้าเข้าหากัน คายวงโค้งและมีวงกลมรูปเหรียญคั่นวงโค้งไว้ 3 เหรียญ ส่วนด้านล่างวงโค้งปรากฏลายพวงมาลัย-พวงอุบะ รูปแบบศิลปะเขมรสมัยสมโบร์ไพรกุก อายุสมัยช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 ปัจจุบันทับหลังจริงจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ประติมานวิทยา
ปราสาทเขาน้อย สระแก้ว

ทับหลังจำลองด้านทิศตะวันออกของปราสาทองค์ทิศเหนือ ปราสาทเขาน้อย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

admin
รูปแบบศิลปะ ทับหลังศิลปะไพรกเมง ส่วนปลายทับหลังปรากฏรูปบุคคลพนมมืออยู่บนแท่นที่ประดับลายกูฑุขนาดเล็ก ด้านหลังเป็นลายกนกทั้งสองด้าน ส่วนวงโค้งตรงกลางกลายเป็นวงโค้งเดียวต่อเนื่องกัน โดยมีวงกลมรูปเหรียญ 3 เหรียญมาคั่นกลาง ส่วนด้านล่างวงโค้งปรากฏลายพวงมาลัย-พวงอุบะ รูปแบบศิลปะเขมรสมัยไพรกเมง อายุสมัยช่วงพุทธศตวรรษที่ 12-13 ปัจจุบันทับหลังจริงจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ประติมานวิทยา
ปราสาทเขาน้อย สระแก้ว

ทับหลังจำลองด้านทิศตะวันออกของปราสาทประธาน ปราสาทเขาน้อย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

admin
รูปแบบศิลปะ ทับหลังจำลองศิลปะสมโบร์ไพรกุก ด้านปลายสองข้างปรากฏรูปมกรที่มีรูปบุคคุลขี่หันหน้าเข้าหากัน คายวงโค้งและมีวงกลมรูปเหรียญคั่นวงโค้งค่อนข้างห่างกันไว้ 3 เหรียญ ส่วนด้านล่างวงโค้งปรากฏลายพวงมาลัย-พวงอุบะ รูปแบบศิลปะเขมรสมัยสมโบร์ไพรกุก อายุสมัยช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 ซึ่งทับหลังจริงที่เคยประดับอยู่นั้น ปัจจุบันจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ประติมานวิทยา
ปราสาทสด๊กก๊อกธม สระแก้ว

หน้าบันโคปุระชั้นในทางด้านในทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ปราสาทสด๊กก๊อกธม อ.โคกสูง จ.สระแก้ว

admin
รูปแบบศิลปกรรม ส่วนหน้าบันของซุ้มประตูทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ชำรุดเสียหายไปแต่ยังหลงเหลือร่องรอยภาพสลักรูปม้าและขาของบุคคลในท่าทางต่อสู้กัน ระบุได้ว่าเป็นเรื่องพระกฤษณะปราบม้าเกศิน ทับหลังสลักลวดลายพันธุ์พฤกษาท่อนพวงมาลัยที่มีร่องรอยของภาพบุคคลบริเวณกลางทับหลังที่หลุดลอกไป ทับหลังจึงกำหนดอายุได้ราวพุทธศตวรรษที่17-18 ประติมานวิทยา พระกฤษณะเป็นอวตารหนึ่งของพระวิษณุในทศาวตารหรือที่เรียกกันว่านารายณ์สิบปาง ในปางที่ชื่อว่ากฤษณาวตาร อวตารชาติที่8ของพระวิษณุ โดยตอนพระกฤษณะปราบม้าเกศินเป็นตอนย่อยในกฤษณาวตารอีกที เรื่องราวมีอยู่ว่าพญากังสะเป็นอสูรที่ชั่วร้ายและประกาศห้ามผู้คนกระทำบูชาต่อพระวิษณุ พระวิษณุทอดพระเนตรความเดือดร้อนที่พญากังสะกระทำจึงอวตารลงไปปราบอสูรตนนี้ในนามพระกฤษณะ พญากังสะได้รับคำทำนายจากเทพธิดาว่าบัดนี้ผู้ที่สามารถสังหารพญากังสะได้ถือกำเนิดขึ้นแล้ว พญากังสะจึงต้องการจะสังหารเด็กที่มีพลังอำนาจที่จะสามารถสังหารตนได้ จึงส่งอสูรมาทำร้ายพระกฤษณะตั้งแต่ยังเยาว์หลายครั้งหลายหน
ปราสาทสด๊กก๊อกธม สระแก้ว

ซุ้มโคปุระระเบียงคดชั้นในด้านในทางทิศตะวันออก ปราสาทสด๊กก๊อกธม อ.โคกสูง จ.สระแก้ว

admin
รูปแบบศิลปกรรม ซุ้มโคปุระทางทิศตะวันออกชั้นในด้านในลวดลายสลักที่บริเวณซุ้มประตูเพียงเล็กน้อย เป็นลายพันธุ์พฤกษาแบบเขมรและลวดลายกรอบหน้าบันเป็นซุ้มโค้งเข้าโค้งออกที่เกิดจากการสลักเป็นขนดนาค หลงเหลือภาพสลักเล่าเรื่องเพียงทิศเดียวคือซุ้มประตูทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ประติมานวิทยา
ปราสาทสด๊กก๊อกธม สระแก้ว

หน้าบันโคปุระชั้นในทางด้านนอกทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ปราสาทสด๊กก๊อกธม อ.โคกสูง จ.สระแก้ว

admin
รูปแบบศิลปกรรม กรอบหน้าบันหลงเหลือลวดลายขนดนาคที่เป็นซุ้มโค้งเข้าโค้งออก และลวดลายกนกและพันธุ์พฤกษาแบบเขมร บริเวณตรงกลางหน้าบันเป็นลวดลายพันธุ์กนกพฤกษาที่ทำเป็นรูปทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ ทับหลังหลงเหลือลวดลายพันธุ์พฤกษาท่อนพวงมาลัยเพียงเล็กน้อย ประติมานวิทยา
ปราสาทสด๊กก๊อกธม สระแก้ว

ซุ้มโคปุระระเบียงคดชั้นนอกด้านในทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ปราสาทสด๊กก๊อกธม อ.โคกสูง จ.สระแก้ว

admin
รูปแบบศิลปกรรม บริเวณตรงกลางหน้าบันเป็นภาพสลักเล่าเรื่องที่หลงเหลือค่อนข้างครบถ้วน เป็นภาพเล่าเรื่องในศาสนาฮินดูไวษณพนิกาย ตอนวิษณุอนันตศายินปัทมนาภะ พระวิษณุประทับในท่านอนและมีดอกบัวที่บานออกมาเป็นพระพรหมผุดออกมาจากพระนาภี ภาพสลักเล่าเรื่องนี้อยู่บนลวดลายพันธุ์พฤกษาที่ทำเป็นรูปทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ ทับหลังหลงเหลือลวดลายสลักค่อนข้างชัดเจนเช่นกัน เป็นลวดลายพันธุ์พฤกษา ก้านขดและพวงมาลัย อุบะแบบศิลปะเขมร รูปสลักหน้ากาลตรงกลางทับหลังคายท่อนพวงมาลัยและมีบุคคลประทับอยู่บนหน้ากาลนั้นเป็นลวดลายที่นิยมในช่วงพุทธศตวรรษที่ 17-18 ประติมานวิทยา วิษณุอนันตศายิน(ปัทมะนาภะ) เป็นเรื่องราวตอนการสร้างโลกของทางศาสนาฮินดูไวษณพนิกาย
ปราสาทสด๊กก๊อกธม สระแก้ว

ซุ้มโคปุระระเบียงคดชั้นนอกด้านในทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ปราสาทสด๊กก๊อกธม อ.โคกสูง จ.สระแก้ว

admin
รูปแบบศิลปกรรม หน้าบันของประตูปีกทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นลวดลายซุ้มโค้งเข้าโค้งออกที่เกิดจากลวดลายของขนดนาค ตรงกลางหน้าบันเป็นลวดลายพันธุ์พฤกษาที่ทำเป็นรูปทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ มีร่องรอยบุคคลในท่าถือศรอยู่ตรงกลางแต่ไม่ชัดเจนว่าเป็นบุคคลใด ทับหลังตรงกลางเป็นรูปบุคคลประทับนั่งบนดอกบัวและมีสิงห์2ตัวหันหน้าออกจากกันรองรับอีกที ประติมานวิทยาไม่ชัดเจนจึงไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นบุคคลใด สิงห์ทั้ง2ตัวคายท่อนพวงมาลัยและลวดลายพันธุ์พฤกษาก้านขดแบบเขมร ลักษณะทับหลังดังกล่าวกำหนดอายุได้ราวพุทธศตวรรษที่ 17-18 ประติมานวิทยา

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!