fbpx
Home » ทวารวดี

Tag : ทวารวดี

จ.นครศรีธรรมราช พระพุทธรูปนาคปรก พิพิธภัณฑ์วัดพระบรมธาตุ ภาคใต้

พระพุทธรูปนาคปรก พิพิธภัณฑ์วัดพระบรมธาตุ จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ พระพุทธรูปองค์นี้มีเค้าโครงคล้ายกับพระพุทธรูปนาคปรกในศิลปะทวารวดีมาก เช่น การทำปางสมาธิและนั่งขัดสมาธิราบอย่างหลวมๆ พังพานนาคหน้าลิงที่มีเม็ดอยู่ด้านบน และการขนาบข้างด้วยสถูป ที่มีคนแคระแบก ทั้งหมดนี้ย่อมแสดงให้เห็นว่าในบางกรณี อิทธิพลของศิลปะทวารวดีที่มีบทบาทต่อศิลปะศรีวิชัยในภาคใต้ด้วย ประติมานวิทยา พระพุทธรูปนาคปรกนั้น แสดงถึงตอนที่นาคมุจลินท์ป้องกันพระพุทธองค์จากพายุฝนภายหลังการตรัสรู้ ซึ่งเป็นตอนที่นิยมในศิลปะอมราวดีและลังกา ต่อมาประติมานวิทยานี้ได้รับความนิยมในศิลปะทวารวดีอย่างมาก
ภาคใต้ สงขลา เจดีย์เขาน้อย

เจดีย์เขาน้อย จ.สงขลา

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ เจดีย์เขาน้อย เป็นศาสนสถานร่วมสมัยกับวัฒนธรรมทวารวดีในภาคกลางของไทย มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 13-15 และคงได้รับอิทธิพลรูปแบบศิลปกรรมจากแหล่งเดียวกันคืออินเดีย ทำให้มีรูปแบบที่ใกล้เคียงกันอย่างมาก สังเกตได้จากลักษณะของแผนผังที่อยู่ในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัส แต่ละด้านยกเก็จออกมา 3 เก็จ คือมีเก็จที่มุมและที่กลางด้าน รวมทั้งอิฐเป็นวัสดุหลักในการก่อสร้าง นอกจากนี้ในสมัยต่อมาเจดีย์เขาน้อยได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ในสมัยอยุธยา ราวพุทธศตวรรษที่
ปราจีนบุรี เมืองโบราณศรีมโหสถ

สระมรกต เมืองโบราณศรีมโหสถ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี

admin
  รูปแบบศิลปะ สระมรกตอยู่บริเวณใกล้เคียงกับโบราณถานรอยพระพุทธบาทคู่ แท้จริงคือบารายประจำศาสนสถานแบบเขมร สภาพปัจจุบันไม่เหลือน้ำในบารายแล้ว แต่ยังหลงเหลือแนวคันดินในผังสี่เหลี่ยมซึ่งแสดงความเป็นบ่อน้ำอยู่ ประติมานวิทยา
ปราจีนบุรี เมืองโบราณศรีมโหสถ

สระแก้ว สระขวัญ เมืองโบราณศรีมโหสถ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี

admin
  รูปแบบศิลปะ สระน้ำโบราณซึ่งขุดลึกลงไปในศิลาแลงตามธรรมชาติ บริเวณนอกเมืองศรีมโหสถทางตะวันตกเฉียงใต้ บริเวณผนังขอบสระมีภาพสลักศิลาแลงเป็นลวดลายนูนต่ำรูปสัตว์ชนิดต่างๆ สิงห์ ช้าง มกร กินรี งูพันหม้อน้ำ หมู เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่เป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ มีทั้งสิ้น 29
ปราจีนบุรี เมืองโบราณศรีมโหสถ

พระพุทธบาทจำลอง เมืองโบราณศรีมโหสถ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี

admin
  รูปแบบศิลปะ รอยพระพุทธบาทคู่ขนาดใหญ่หันไปทางทิศตะวันออก สมัยทวารวดี สลักลายกงจักรและกากบาทตรงกลาง มีหลุม ลักษณะรอยพระพุทธบาทสมจริงคือนิ้วพระบาทไม่เท่ากัน ประติมานวิทยา
ปราจีนบุรี เมืองโบราณศรีมโหสถ

โบราณสถานหมายเลข 22 เมืองโบราณศรีมโหสถ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี

admin
  รูปแบบศิลปะ ศาสนสถานในศาสนาฮินดูอายุราวพศว.ที่12-18 ที่มีการค้นพบประติมากรรมฮินดู คือนารายณ์ทรงครุฑและพระคเณศ ตัวอาคารหลงเหลือแต่ฐานในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ก่อด้วยศิลาแลงปนอิฐ มีทั้งสิ้น 10 หลัง ปัจจุบันเหลือร่องรอยเพียงส่วนฐาน ประติมานวิทยา
ปราจีนบุรี เมืองโบราณศรีมโหสถ

โบราณสถานหมายเลข 86 เมืองโบราณศรีมโหสถ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี

admin
  รูปแบบศิลปะ ร่องรอยอาคารศาสนสถานทำจากศิลาแลงปนอิฐ บริเวณด้านหน้าทางเข้ามีร่องรอยของโกลนรูปสิงห์นั่งคู่กัน อาคารประธานอยู่ในผังสี่เหลี่ยมซึ่งเป็นอาคารประดิษฐานประติมากรรมมาก่อน ประติมานวิทยา

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!