fbpx
Home » คุปตะ

Tag : คุปตะ

จ.นครศรีธรรมราช พระวิษณุ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราช ภาคใต้

พระวิษณุ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ รูปแบบเครื่องแต่งกายของพระวิษณุองค์นี้คล้ายคลึงกับศิลปะอมราวดีและคุปตะ โดยการคาดผ้าคาดวงโค้งกว้างนั้นปรากฏมาก่อนแล้วตั้งแต่ศิลปะอมราวดี ส่วนหมวกทรงกระบอกที่ประดับด้วยตาบวงกลมที่มีสิงห์คายชายผ้าและ ยัชโญปวีตเส้นเชือกก็ล้วนแต่แสดงความเกี่ยวข้องกับศิลปะคุปตะ จากรูปแบบศิลปกรรม พบว่า ประติมากรรมนี้มีอายุค่อนข้าง “เก่า” ซึ่งตอบรับกับประติมานวิทยาที่แสดงความเก่าแก่ของพระวิษณุองค์นี้เช่นกัน ประติมานวิทยา พระวิษณุผู้ดูแลโลกและพระเป็นเจ้าสูงสุดในลัทธิไวษณพนิกาย ทรงถือของสี่ประการ คือ จักร
จ.นครศรีธรรมราช พระวิษณุ จากหอพระนารายณ์ นครศรีธรรมราช ภาคใต้

พระวิษณุ จากหอพระนารายณ์ นครศรีธรรมราช พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ รูปแบบเครื่องแต่งกายของพระวิษณุองค์นี้คล้ายคลึงกับศิลปะอมราวดีและคุปตะ โดยการคาดผ้าคาดวงโค้งกว้างนั้นปรากฏมาก่อนแล้วตั้งแต่ศิลปะอมราวดี ส่วนหมวกทรงกระบอกที่ประดับด้วยตาบวงกลมที่มีสิงห์คายชายผ้าและ ยัชโญปวีตเส้นเชือกก็ล้วนแต่แสดงความเกี่ยวข้องกับศิลปะคุปตะ จากรูปแบบศิลปกรรม พบว่า ประติมากรรมนี้มีอายุค่อนข้าง “เก่า” ซึ่งตอบรับกับประติมานวิทยาที่แสดงความเก่าแก่ของพระวิษณุองค์นี้เช่นกัน ทั้งหมดจึงแสดงถึงการเข้ามาของไวษณพนิกายจากประเทศอินเดีย โดยเข้ามาตั้งแต่ระยะแรกๆของวัฒนธรรมศรีวิชัย ประติมานวิทยา พระวิษณุผู้ดูแลโลกและพระเป็นเจ้าสูงสุดในลัทธิไวษณพนิกาย ทรงถือของสี่ประการ
จ.นครศรีธรรมราช พระวิษณุจากวัดพระเพรง พิพิธภัณฑ์วัดพระบรมธาตุ ภาคใต้

พระวิษณุจากวัดพระเพรง พิพิธภัณฑ์วัดพระบรมธาตุ นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ รูปแบบเครื่องแต่งกายของพระวิษณุองค์นี้คล้ายคลึงกับพระวิษณุจากวัดศาลาทึงที่ไชยา สุราษฏร์ธานี มีเค้าโครงของ ศิลปะอมราวดีปะปนกับคุปตะ เช่น การคาดผ้าคาดวงโค้งกว้างและปรากฏองคเพศตามแบบศิลปะอมราวดี ส่วนหมวกทรงกระบอกที่ประดับด้วยลวดลายแสดงความเกี่ยวข้องกับศิลปะคุปตะ จากรูปแบบศิลปกรรม พบว่า ประติมากรรมนี้มีอายุค่อนข้าง “เก่า” แสดงถึงการเข้ามาของไวษณพนิกายจากประเทศอินเดีย โดยเข้ามาตั้งแต่ระยะแรกๆของวัฒนธรรมศรีวิชัย โดยเช้ามาปะปนกันทั้งอินเดียใต้และอินเดียเหนือ
จ.นครศรีธรรมราช พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร พิพิธภัณฑ์วัดพระบรมธาตุ ภาคใต้

พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร พิพิธภัณฑ์วัดพระบรมธาตุ จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ ประติมากรรมขนาดเล็กชิ้นนี้แสดงความใกล้เคียงกับศิลปะคุปตะสกุลช่างสารนาถอย่างมาก ทั้ชฎามกุฏที่ไม่มีเครื่องตกแต่ง ผ้านุ่งเรียบไม่มีริ้ว บางเหมือนผ้าเปียกน้ำและไม่มีเครื่องตกแต่ง หรือแม้แต่ความพยายามในการลดเครื่องเพชรพลอยซึ่งแสดงความเป็นนักบวชอย่างมาก อนึ่ง ศิลปะคุปตะสารนาถ มีบทบาทพอสมควรในคาบสมุทรภาคใต้ ดังที่ได้พบประติมากรรมพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรอีกองค์หนึ่งซึ่งปราศจากเครื่องตกแต่งเช่นกันจากเมืองไชยา สุราษฏร์ธานี ประติมานวิทยา การที่ปรากฏพระอมิตาภะบนชฎามกุฏย่อมแสดงให้เห็นว่าเป็นพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรอย่างไม่ต้องสงสัย ส่วนพระกรทั้งสองข้างคงแสดงวรทมุทราและถือดอกบัวปัทมะ
จ.นครศรีธรรมราช พระพุทธรูปสำริด พิพิธภัณฑ์วัดพระบรมธาตุ ภาคใต้

พระพุทธรูปสำริด พิพิธภัณฑ์วัดพระบรมธาตุ จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ พระพุทธรูปองค์นี้มีลักษณะหลายประการที่คล้ายคลึงกับศิลปะวกาฏกะที่ถ้ำอชันตา-เอลโลร่าของอินเดียเหนือมาก โดยเฉพาะการห่มเฉียงและจีวรเรียบไม่มีริ้ว รวมถึงการยืนตริภังค์และการจับชายจีวรลงในพระหัตถ์ซ้ายอันเป้นแนวตรงกันข้างกับพระหัตถ์ขวาที่ยกในแนว “ขึ้น” แสดงวิตรรกมุทรา ทั้งหมดนี้อาจแสดงถึงอิทธิพบโดยตรงจากถ้ำอชันตา-เอลโลร่า หรืออาจเป็นอิทธิพลที่ผ่านทางศิลปะชวาภาคกลางมาก็ได้ เนื่องจากลักษณะต่างๆนี้ปรากฏเช่นกันลนภาพสลักที่บุโรพุทโธในศิลปะชวาภาคกลาง

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!
X