fbpx
Home » ภาคตะวันออก » ฉะเชิงเทรา

Category : ฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา วัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่)

พระพุทธรูปประธาน วัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่) จังหวัดฉะเชิงเทรา

admin
รูปแบบศิลปะ รูปแบบของพระพุทธรูปประทับนั่งเรียงกัน 3 องค์ในศิลปะจีน หมายถึง พระศรีศากยมุนี พระอมิตาภะ และพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภา ซึ่งเป็นพระพุทธเจ้า 3 พระองค์ที่ได้รับความนิยมในศิลปะจีน แสดงถึงความเป็นศูนย์กลางของจักรวาล และเปรียบเสมือนพระรัตนตรัยของพุทธศาสนา นิกายมหายาน โดยพระพุทธเจ้าองค์กลางคือ
ฉะเชิงเทรา วัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่)

ท้าวจตุโลกบาล วัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่) จังหวัดฉะเชิงเทรา

admin
รูปแบบศิลปะ ท้าวจตุโลกบาลบริเวณประตูทางเข้าด้านหน้าอุโบสถวัดจีนประชาสโมสร โดยรูปแบบท้าวจตุโลกบาลนั้นได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะจีน ซึ่งท้าวจตุโลกบาลประกอบไปด้วยท้าวเวสสุวรรณ ท้าวธตรฐ ท้าววิรุฬหก และท้าววิรูปักษ์ จากภาพที่ปรากฏท้าวจตุโลกบาลเพียง 2 องค์นั้น ได้แก่ เทพองค์ซ้าย คือ ท้าวเวสสุวรรณ และเทพองค์ขวา
ฉะเชิงเทรา วัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่)

อุโบสถ วัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่) จังหวัดฉะเชิงเทรา

admin
รูปแบบศิลปะ โครงสร้างอุโบสถวัดจีนประชาสโมสร (เล่งฮกยี่) เป็นการเลียนแบบโครงสร้างอาคารจากวัดมังกรกมลาวาส ตามความเชื่อเรื่องส่วนประกอบของมังกร หลักฮวงจุ้ยของจีน โดยเปรียบให้วัดมังกรกมลาวาส กรุงเทพมหานครเป็นหัวมังกร วัดจีนประชาสโมสรเป็นท้องมังกร และวัดมังกรบุปผาราม จังหวัดจันทบุรี เป็นหางมังกร ลักษณะงานสถาปัตยกรรมคล้ายแบบจีนทางตอนใต้ สกุลช่างแต้จิ๋ว เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!