fbpx
Home » ภาคตะวันออก » จันทบุรี

Category : จันทบุรี

จันทบุรี วัดตะปอนน้อย

จิตรกรรมภาพชาวต่างชาติ อุโบสถ วัดตะปอนน้อย จังหวัดจันทบุรี

admin
รูปแบบศิลปะ ภาพชาวต่างชาติขนาดใหญ่ ซึ่งมีลักษณะหน้าตาที่แตกต่างจากคนไทยอย่างชัดเจน จมูกขนาดใหญ่และแหลม มีผมลอน โดยลักษณะการแต่งกาย สวมเสื้อคลุมขนาดใหญ่ลายดอก ปลายแขนเสื้อยาว มีระบายที่คอเสื้อ ข้อมือ และข้อเท้า ใส่กางเกงรัดรูป สวมหมวกทรงสูงและมีปีกกว้าง และสวมรองเท้าปลายแหลม ใช้เส้นสีดำเป็นหลักในการวาดภาพ
จันทบุรี วัดตะปอนน้อย

จิตรกรรมเรื่องมหาชนกชาดก อุโบสถ วัดตะปอนน้อย จังหวัดจันทบุรี

admin
รูปแบบศิลปะ ภาพจิตรกรรมฉากหนึ่งของมหาชนกชาดก ตอน เรือพระมหาชนกกำลังอับปางกลางมหาสมุทร ลักษณะของการจัดวางองค์ประกอบภาพ คือ การวางเรื่องราวภายในภาพให้ต่อเนื่องกัน ใช้กลุ่มต้นไม้และภูเขาเป็นส่วนหนึ่งในการกั้นภาพอีกตอนหนึ่ง ด้านซ้ายของภาพ เป็นฉากเรือมังกรแบบจีน กำลังอับปางกลางมหาสมุทร มีผู้คนจำนวนมากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกำลังว่ายน้ำ และมีปลาว่ายเข้ามาทำร้าย บางคนปีนขึ้นเสากระโดงเรือ เพื่อเอาชีวิตรอด
จันทบุรี วัดตะปอนน้อย

พระพุทธรูปประธาน อุโบสถ วัดตะปอนน้อย จังหวัดจันทบุรี

admin
รูปแบบศิลปะ พระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิราบ แสดงปางมารวิชัย ลักษณะพระพักตร์กลม พระขนงโก่ง พระเนตรเหลือบต่ำ พระนาสิกใหญ่ พระโอษฐ์ใหญ่และแบะ ลักษณะของชายจีวรปลายเขี้ยวตะขาบ รัศมีเป็นเปลวเพลิง ลักษณะรูปแบบของพระพักตร์พระพุทธรูปที่ค่อนข้างนิ่งคล้ายหุ่นเป็นรูปแบบพระพุทธรูปในสมัยรัชกาลที่ 3 สมัยรัตนโกสินทร์ ประติมานวิทยา
จันทบุรี วัดตะปอนน้อย

หน้าบันอุโบสถ วัดตะปอนน้อย จังหวัดจันทบุรี

admin
รูปแบบศิลปะ หน้าบันอุโบสถวัดตะปอนน้อย สลักลวดลายจากไม้ ประดับตกแต่งด้วยเครื่องลำยอง โดยแบ่งพื้นที่หน้าบันออกเป็น 2 ส่วน ส่วนพื้นที่สามเหลี่ยมด้านบนเป็นลวดลายพระอินทร์ถือพระขรรค์ทรงช้างเอราวัณ และลายก้านขดจากพันธุ์พฤกษากระจายเต็มพื้นที่ มีเทวดาขนาดเล็กแทรกอยู่ และลายพันธุ์พฤกษาที่เกี่ยวกันเป็นซุ้มหลังเศียรของพระอินทร์ ซึ่งมีการกั้นพื้นที่ 2 ส่วนออกจากกันด้วยแถบลายกระจัง และลายประจำยาม
จันทบุรี วัดตะปอนน้อย

อุโบสถ วัดตะปอนน้อย จังหวัดจันทบุรี

admin
รูปแบบศิลปะ อุโบสถวัดตะปอนน้อย เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้ารองรับโครงสร้างหลังคาไม้ ขนาด 6 ห้อง ส่วนฐานอาคารรองรับด้วยฐานบัวลูกแก้วอกไก่ 1 ชั้น มีแนวเสาพาไลรองรับหลังคาเฉพาะผนังด้านยาว ส่วนท้ายของอาคารคล้ายกันกับอาคารแบบจันหับ แต่ทำในลักษณะผนังเรียบเป็นห้อง รูปแบบการซ้อนชั้นหลังคา 1 ชั้น
จันทบุรี วัดเขตร์นาบุญญาราม

พระสาวก วัดเขตร์นาบุญญาราม อ.เมือง จ.จันทบุรี

admin
รูปแบบศิลปะ พระสาวกพระเศียรไม่ปรากฏอุษณีษะแสดงความเป็นพระพุทธเจ้า นุ่งห่มจีวรแบบจีน คือจีวรห่มคลุม จีวรดูหนาหนัก ไม่เห็นสรีระชัดเจน ยืนตรงพนมมือในท่าเคารพพระประธาน ประติมานวิทยา
จันทบุรี วัดเขตร์นาบุญญาราม

พระพุทธรูป วัดเขตร์นาบุญญาราม อ.เมือง จ.จันทบุรี

admin
รูปแบบศิลปะ พระพุทธรูปปางมารวิชัย พระเกศาขมวดแหลม รัศมีเปลวเพลิง ลักษณะเด่นที่พระพักตร์คือพระพักตร์กลมแป้นและพระเนตรเรียวรี ประทับนั่งขัดสมาธิราบ ประติมานวิทยา
จันทบุรี วัดเขตร์นาบุญญาราม

อุโบสถ วัดเขตร์นาบุญญาราม อ.เมือง จ.จันทบุรี

admin
รูปแบบศิลปะ อุโบสถขนาดยาว 5 ห้อง รูปแบบศิลปะค่อนข้างผสมผสานกัน ตัวอาคารก่ออิฐถือปูนใช้เสาสองแบบรองรับหลังคา คือเสาแบบกลมในส่วนของพาไล ซึ่งเป็นส่วนที่เป็นทางเดินยื่นออกมาด้านข้างอาคาร และเสาเหลี่ยมแบนเป็นเสาติดผนังอยู่ระหว่างช่องหน้าต่าง หลังคาซ้อน 2 ชั้น หลังคา 3 ตับ
จันทบุรี วัดกลาง

ใบเสมา วัดกลาง จังหวัดจันทบุรี

admin
  รูปแบบศิลปะ ใบเสมาทำจากหินทรายสีแดงมีขนาดเล็ก ลวดลายประดับบริเวณฐานและยอดของเสมาเป็นลวดลายพันธุ์พฤกษาที่เกี่ยวเนื่องกันไปมา โดยปัจจุบันใบเสมาดังกล่าวตั้งอยู่ในซุ้มทรงกูบช้างยอดเจดีย์ ซึ่งลักษณะของลวดลายประดับและวัสดุของใบเสมาวัดกลาง มีอายุราวสมัยอยุธยา ปะติมานวิทยา
จันทบุรี เมืองเพนียด

โบราณสถานเมืองเพนียด

admin
  รูปแบบศิลปะ สิ่งก่อสร้างในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่ เกิดจากการทำคันดินสูงแล้วก่อขอบด้วยศิลาแลง

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!