fbpx
Home » ภาคใต้

Category : ภาคใต้

พระพุทธรูปประทับยืน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี

พระพุทธรูปประทับยืน จากวัดพระบรมธาตุไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ พระพุทธรูปประทับยืน สลักจากหินทรายแสดงปางประทานอภัยด้วยพระหัตถ์ซ้าย ประทับยืนเหนือฐานลายกลีบบัวคว่ำบัวหงาย พระพักตร์ออกเหลี่ยมมน พระเกตุมาลาเป็นต่อมเรียบมีรูปใบโพธิ์สามเหลี่ยมติดอยู่ด้านหน้า ครองจีวรห่มคลุม จีวรพาดผ่านพระกรซ้ายตกลงมาเป็นริ้วคลื่น ชายสังฆาฏิเป็นแผ่นมีริ้วซ้อนทับ มีแถบรัดประคดและชายหน้านาง เป็นลักษณะที่พบในพระพุทธรูปสกุลช่างไชยา อายุราวพุทธศตวรรษที่ 18-19 ประติมานวิทยา
ซองหมากเงิน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไชยา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี

ซองหมากเงิน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไชยาจ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ ซองหมากเงินมีการตอกฉลุลายเป็นฉากสตรีแต่งกายเป็นแบบจีนกำลังยืนอยู่ใต้ต้นไม้ ที่ขอบซองเป็นลายดอกไม้พันธุ์พฤกษา ทั้งนี้ลักษณะลวดลายแสดงถึงความสมจริงๆเหมือนธรรมชาติ ซึ่งน่าจะเกี่ยวข้องกับอิทธิพลศิลปะจีน ซึ่งความนิยมลวดลายดังกล่าวเริ่มมีมาอย่างช้าราวรัชกาลที่ 3 ประติมานวิทยา
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี หน้าบันในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไชยา

หน้าบันในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ หน้าบันชิ้นนี้เป็นหน้าบันของพระวิหารหลวงหลังเดิมซึ่งสร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อคราวบูรณะองค์พระบรมธาตุไชยา ระหว่างพ.ศ. 2439 – 2444 ต่อมาเมื่อมีการบูรณะพระวิหารหลวงในพ.ศ. 2500 จึงได้ย้ายหน้าบันดังกล่าวไปจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไชยา ลักษณะหน้าบันประดับด้วยลายดอกพุดตานใบเทศ ลงรรักปิดทองประดับกระจก ทั้งนี้ลายดังกล่าวเป็นที่นิยมตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เครื่องถ้วยเบญจรงค์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไชยา

เครื่องถ้วยเบญจรงค์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ เครื่องถ้วบเบญจรงค์หมายถึง เครื่องถ้วยที่ตกแต่งด้วยการเขียนสี 5 สี หรือมากกว่านั้น โดยไทยส่งแบบลายไปสั่งทำมาจากประเทศจีนตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย ลวดลายที่นิยมอาทิ เครือเถา กระหนกเปลว เทพพนม เป็นต้น ทั้งนี้เนื่องจากช่างเขียนลายเป็นช่างจีน จึงไม่เข้าใจระเบียบเลยดีนัก ทำให้ลวดลายดูผิดสัดส่วน
ชุดเครื่องโต๊ะลายคราม ของสมเด็จพุฒาจารย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี

ชุดเครื่องโต๊ะลายคราม ของสมเด็จพุฒาจารย์ (โสม ฉนฺโน) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ สมเด็จพุฒาจารย์ (โสม ฉนฺโน) เคยดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม ในกรุงเทพฯ ท่านมีพื้นเพเดิมอยู่ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องจากสมเด็จพุฒาจารย์เป็นพระผู้ใหญ่ จึงมักได้รับพระราชทานเครื่องถ้วยลายครามจากพระมหากษัตริย์ หรือได้รับถวายจากขุนนางคหบดีอยู่เนืองๆ ทั้งนี้ในสมัยรัชกาลที่ 4 –
ถ้ำใหญ่ เขาประสงค์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี

พระพุทธรูปทรงเครื่องใหญ่ปางไสยาสน์ ถ้ำใหญ่ เขาประสงค์ จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ พระพุทธรูปทรงเครื่องใหญ่ปางไสยาสน์ แบบพระกรราบไปกับพื้น ประดิษฐานอยู่ภายในถ้ำด้านในสุด พระพุทธรูปองค์นี้เป็นงานก่ออิฐถือปูน พระวรกายยาว พระขนงโก่งโค้ง พระเนตรเหลือบต่ำ ขมวดพระเกศามีขนาดใหญ่ พระนาสิกเป็นสัน พระกรซ้ายยาววางขนานไปกับพระวรกาย นิ้วพระหัตถ์ทั้งสี่นิ้วเรียวและยาวเท่ากัน ส่วนพระบาททั้งสองข้างวางเสมอกัน ครองจีวรห่มคลุม เรียบ
ถ้ำใหญ่ เขาประสงค์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี

พระพุทธรูปปางมารวิชัย ถ้ำใหญ่ เขาประสงค์ จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ พระพุทธรูปปางมารวิชัย ประดิษฐานอยู่ด้านหน้าปากถ้ำ ประทับนั่งขัดสมาธิราบ พระพักตร์เกือบกลม พระขนงโก่งโค้ง พระเนตรเหลือบต่ำ ติ่งพระกรรณยาว ขมวดพระเกศามีขนาดเล็ก รัศมีเป็นเปลว ครองจีวรห่มเฉียง เรียบ บางแนบพระวรกาย ชายสังฆาฏิเป็นแผ่นใหญ่ อยู่ตรงกลางพระวรกาย
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เขาพระนารายณ์ (เขาศรีวิชัย)

โบราณสถานหมายเลข 7 เขาพระนารายณ์ (เขาศรีวิชัย)จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ โบราณสถานหมายเลข 7 บนเขาพระนารายณ์ (เขาศรีวิชัย) นี้ เป็นอาคารก่อด้วยอิฐขนาดใหญ่ หันไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ สภาพในปัจจุบันเหลือเฉพาะส่วนฐาน เป็นอาคารในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีมุขยื่นออกมาทำเป็นบันไดทางขึ้นที่ด้านหน้าหรือด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือเพียงทิศเดียว ลักษณะของฐานหลังจากได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์แล้ว เป็นลักษณะเป็นฐานเขียงซ้อนลดหลั่นกัน ด้านบนอาคารมีห้องคูหาซึ่งน่าจะป็นห้องสำหรับประดิษฐานรูปเคารพและประกอบพิธีกรรม จากการขุดค้นทางโบราณคดีพบแผ่นกระเบื้องมุงหลังคาดินเผา
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เขาพระนารายณ์ (เขาศรีวิชัย)

โบราณสถานหมายเลข 6 เขาพระนารายณ์ (เขาศรีวิชัย) จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ โบราณสถานหมายเลข 6 บนเขาพระนารายณ์ (เขาศรีวิชัย) นี้ สภาพในปัจจุบันเหลือเฉพาะส่วนฐานล่างที่ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์แล้ว โดยเป็นอาคารในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้ากับขอบผนังอาคารที่ยกสูงขึ้นมาเล็กน้อย วางตัวไปตามแนวสันเขาหรือตามแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ-ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ภายในอาคารปรากฏร่องรอยของฐานที่อาจจะเป็นที่ประดิษฐานรูปเคารพมาก่อน จากคำบอกเล่าของชาวบ้านเชื่อว่าอาคารหลังนี้เป็นที่ประดิษฐานพระวิษณุ 4 กร นุ่งผ้ายาวถึงข้อพระบาท คาดผ้าเฉียงทีพระโสณี

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!